Alkoholafhængig
– og hvad så?

Det har vist sig, at har man først udviklet alkoholafhængighed, er den eneste effektive behandling helt at holde op med at drikke.

Alkoholafhængigheden genoplives som regel hurtigt, hvis personen begynder at drikke igen selv efter flere års afholdenhed.

Nogle alkoholafhængige har formået i en periode at drikke få genstande uden at falde i, men efter en tid mister de atter kontrollen over drikkeriet.  Generelt må siges, at de forsøg, der har været med “kontrolleret drikkeri”, ikke er faldet godt ud hos alkoholafhængige.

Søg hjælp hvis du er blevet alkoholafhængig


Det var morgenerne der var de værste, flov over jeg igen havde drukket for meget. Nu vågner jeg, og glæder mig til at se, hvad dagen bringer. Tusind tak til Dansk MisbrugsBehandling for en god og professionel behandling”

Henriette. Alkoholiker.


Har man først udviklet alkoholafhængighed, er det de færreste, der på egen hånd kan løse deres alkoholproblem.

Mange holder fast i forestillingen om, at det er et spørgsmål om at bide tænderne sammen og stramme sig an.

Men har man udviklet alkoholafhængighed, viser det sig desværre ikke at være en effektiv strategi. Efter en kort periode i bedring, tager drikkeriet atter overhånd – og det forlænger bare pinen for både misbrugeren selv og dennes nærmeste.

Ambulant Minnesotabehandling – en effektiv behandlingsform

Derimod viser det sig, at mellem 70 og 80 % med alkoholafhængighed som deltager i en professionel Minnesotabehandling opnår varig ædruelighed – og dermed opnår en lang række forbedringer i livet, som f.eks. bedre forhold til familie og børn, bedre relationer til andre mennesker, og frem for alt et bedre selvværd, som gør at man bliver bedre til at løse de problemer, som opstår gennem livet.

Behandling af alkoholafhængighed med antabus

Mange alkoholafhængige forsøger at løse deres alkoholproblem ved hjælp af antabus.

Men det viser sig, at antabus ikke er virksomt på lang sigt, og for de allerflestes vedkommende betyder antabus kun en ændring af drikkemønsteret, hvor en ædru periode afløses af en periode med endnu voldsommere alkoholindtag.

Læs mere om

Antabus Virkning


Alkoholbehandling med antabus

Behandling af alkoholafhængighed er ingen skam

Mange viger tilbage for at søge behandling for deres alkoholafhængighed, fordi de fejlagtigt er af den opfattelse, at alkoholbehandling kun er for ”manden på bænken”. Intet kunne være mere forkert.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har næsten 75 % af deltagerne fast tilknytning til arbejdsmarkedet og ligeledes bor ca. 75 % sammen med familie det har bare et for stort forbrug af alkohol.

Med andre ord: Behandling hos Dansk MisbrugsBehandling er en behandling for ”almindelige danskere”, som har det tilfælles, at de har udviklet alkoholafhængighed.

hash

Et sundt liv uden alkoholafhængighed

Min behandling har fået mig til at indse, hvad der virkelig betyder noget for mig”

Lars. Alkoholiker.


Deltagerne i alkoholbehandlingen hos Dansk MisbrugsBehandlings centre i København, Århus, Aalborg, Odense og Kolding hører til gruppen af de mere ressourcestærke alkoholafhængige.
Med andre ord er Dansk MisbrugsBehandling ikke henvendt til de meget socialt belastede alkoholafhængige, som får et bedre behandlingsresultat i døgnbehandling.

Vi kan tilbyde dig alle de redskaber og værktøjer, der skal til for at skabe et sundt og ædrueligt liv uden problemer med alkoholafhængighed.

I menuen Sådan foregår alkoholbehandling kan du læse om hvad en behandling af alkoholmisbrug på Dansk MisbrugsBehandling indebærer.

 


Kontakt Dansk MisbrugsBehandling og få en snak med én af vore dygtige rådgivere

Ring alle dage på tlf. 70 10 03 03

Du er også velkommen til at bestille en tid til en udredende forsamtale på et af vore centre i enten København, Aarhus, Aalborg, Kolding eller Odense

En sådan samtale er uforpligtende, fortrolig og gratis

 

Comments are closed.