Alkoholafvænning Jylland, Fyn og Sjælland

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder professionel alkoholafvænning uden for din normale arbejdstid. Med 5 behandlingscentre dækker vi hele Danmark.

Er du i tvivl om hvorvidt du har et behandlingskrævende alkoholproblem og behov for alkoholafvænning, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig til en professionel og værdig løsning på dit alkoholproblem.

Vi sidder klar ved telefonerne 24 timer i døgnet alle dage – også lørdag og søndag. Ring til os på tlf. 70 10 03 03

Hos Dansk MisbrugsBehandling har du mulighed for at deltage i ambulant alkoholafvænning uden for normal arbejdstid, så du ikke behøver sygemelde dig fra dit arbejde, eller fortælle andre om, at du går i alkoholafvænning.


Ambulant alkoholafvænning – en effektiv behandlingsform

”Jeg var den pæne pige. Der var ingen der vidste at jeg drak, alt var pænt på overfladen, selv om mit liv var et helvede. Min alkoholafvænning har betydet alt for mig” Sonja. Alkoholiker

”Jeg var den pæne pige. Der var ingen der vidste at jeg drak, alt var pænt på overfladen, selv om mit liv var et helvede. Min alkoholafvænning har betydet alt for mig” Sonja. Alkoholiker

Mange tror, at alkoholafvænning er ensbetydende med et 6 ugers døgnophold på et behandlingscenter. Men undersøgelser viser, at ambulant alkoholafvænning for de fleste er mere effektiv end døgnbehandling.

Det skyldes, at man i den ambulante alkoholafvænning arbejder med sine problemstillinger, mens de står på. f. eks.:

  • Hvordan begår jeg mig blandt andre der drikker alkohol?
  • Hvad siger jeg hvis jeg bliver budt en drink?
  • Hvem skal vide, at jeg har deltaget i alkoholafvænning – og hvordan siger jeg det?

”Det er nu engang lettere at lære at svømme, mens man er i vandet, end når man er på land” som en af vores deltagere udtrykte det.
Dog bør meget socialt belastede alkoholikere med svær alkoholafhængighed og alkoholikere, der er fast forankrede i misbrugsmiljøet søge døgnbehandling.

Denne gruppe af misbrugere er således ikke Dansk MisbrugsBehandlings målgruppe.
Ved brug af internationalt anerkendte diagnosetests er vi i stand til at afdække graden af dit misbrug, og give dig vores forslag til en alkoholafvænning.


Kontakt os på tlf. 70 10 03 03. Vi svarer alle dage – også lørdag og søndag.


På vores centre for alkoholafvænning i Jylland, på Fyn og Sjælland tilbyder vi:

  • Ambulant alkoholafvænning mens du bor hjemme og passer dit job
  • Ambulant alkoholafvænning, der består af 3 ugentlige møder i 6 – 8 uger – på dag- eller aftenhold
  • Alkoholafvænning, der består af behandling, efterbehandling samt familiebehandling til de nære pårørende
  • Ingen ventelister. Når du har besluttet dig, kan du starte din alkoholafvænning med det samme
  • Ingen offentlig registrering – al henvendelse og deltagelse er 100 % anonym og fortrolig
  • Alkoholafvænning med en succesrate, der er blandt de allerbedste i Danmark

Programmet for alkoholafvænning er ens i Jylland, Fyn og på Sjælland, og vores behandlingscentre er beliggende i København, Odense, Aarhus, Aalborg og Kolding.


Behandlingscenter for ambulant alkoholafvænning Sjælland, Fyn, Øst-, Nord- og Sydjylland

Dansk MisbrugsBehandling KøbenhavnDansk MisbrugsBehandling KoldingDansk MisbrugsBehandling OdenseDansk MisbrugsBehandling AalborgDansk MisbrugsBehandling AarhusLandsdækkende Ambulant alkoholafvænning

Med Behandlingscentre for alkoholafvænning i København, Aarhus, Aalborg, Kolding og Odense, har de fleste bosiddende i Jylland, Fyn og på Sjælland mulighed for at deltage i vores ambulante alkoholafvænning – med mindre end 1 times transport.

Ved brug af internationalt anerkendte diagnosetests, er vi i stand til at afdække graden af dit misbrug, og give dig vores forslag til en alkoholafvænning.

Ring til os på tlf. 70 10 03 03 hvis du er i tvivl om du har brug for hjælp med alkoholafvænning.

 


Pårørende til personer med behov for alkoholafvænning

Udtalelse fra en alkoholiker efter alkoholafvænning

”Min alkoholafvænning har fået mig til at indse, hvad der virkelig betyder noget for mig” Lars. Alkoholiker

Det kan være både frustrerende og smertefuldt at være pårørende til en alkoholmisbruger, og det kan være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at gå i alkoholafvænning.

Hvis du er pårørende til en person, du mener bør i alkoholafvænning, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen – vi sidder klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet på tlf. 70 10 03 03, hvor du også har mulighed for at aftale en samtale hos Dansk MisbrugsBehandling enten i København, Aalborg, Århus eller Kolding.

Vi kan så give dig råd og vejledning i, hvordan du bedst forholder dig til alkoholmisbruget og hvordan du bedst motiverer vedkommende til alkoholafvænning.

Læs mere på: Pårørende til alkoholikere


Danske virksomheder benytter i stigende grad ambulant alkoholafvænning

Medarbejdere med behov for alkoholafvænning

For både virksomhed og medarbejder er ambulant alkoholafvænning ofte den bedste løsning

Såfremt du er ansat i en virksomhed, hvor der er en medarbejder, der har behov for alkoholafvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.

Ca. 75 % af deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling er i arbejde og én af fordelene ved den ambulante alkoholafvænning er, at langt de fleste passer deres arbejde, mens behandlingen står på.

Derfor benytter danske virksomheder i stigende grad Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholafvænning.


Få hjælp til den svære samtale

Vi hjælper gerne ved en intervention, hvor en af vores alkoholkonsulenter deltager i samtalen, hvor medarbejderen konfronteres med sit alkoholproblem og den forestående alkoholafvænning.

Endvidere kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkoholpolitik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkoholbehandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.

I er også altid velkommen til at besøge os på vores behandlingscentre i enten København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Kolding, hvor vi kan drøfte den aktuelle situation, samt diskutere hvad ambulant alkoholafvænning indebærer for både medarbejder og virksomhed.

Er du i tvivl om, hvorvidt en af dine kolleger eller medarbejdere har et alkoholproblem og har brug for alkoholafvænning? Ring til og få en uforpligtende snak med en af vores alkoholkonsulenter på tlf. 70 10 03 03.


Uddrag af Sundhedsstyrelsens udgivelse: ”Alkoholbehandling – en medicinsk teknologivurdering”

”Der er ikke belæg for at behandle patienter med mindre eller moderat alkoholafhængighed i døgnregi, og undersøgelsen tyder på, at patienter med mindre grad af alkoholafhængighed kan måske endog have ringere udbytte af behandling i døgnregi end i ambulant regi.

Omvendt profiterer patienter med meget svær alkoholafhængighed og/eller nedsatte kognitive funktioner formentlig bedre af døgnbehandling end af ambulant behandling.

Analyserne konkluderer derfor, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgn- og ambulant behandling for alkoholafhængighed.

Sundhedsstyrelsen, oktober 2006 

Drikker du for meget, eller har du bare brug for en snak? Ring til os på tlf. 70 10 03 03.


Adresser:

Alkoholafvænning Nordjylland:
Dansk MisbrugsBehandling Aalborg
Adelgade 2
9000 Ålborg

Alkoholafvænning Østjylland
Dansk MisbrugsBehandling Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1
8000 Århus C

Alkoholafvænning Sydjylland
Dansk MisbrugsBehandling Kolding
Mazantigade 5
6000 Kolding

Alkoholafvænning Sjælland
Dansk MisbrugsBehandling København
H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København K

Alkoholafvænning Fyn
Dansk MisbrugsBehandling Odense
Vestergade 73
5000 Odense


Læs mere på nedenstående link:

Om skattefri finansiering af alkoholafvænning, Alkohol behandlingscenter Sjælland

Comments are closed.