Behandling af alkoholmisbrug

Behandling af min alkoholisme var min redning. ” Sonja. Alkoholiker

Jeg var den pæne pige. Der var ingen der vidste at jeg drak, alt var pænt på overfladen. Min alkoholbehandling har betydet alt for mig

Sonja. Alkoholiker


Det har vist sig, at har man først udviklet et alkoholmisbrug, er den eneste effektive behandling mod alkoholmisbruget – helt at holde op med at drikke. Derfor er dét også behandlingens mål.

Vi ved imidlertid godt, at målet kun er realistisk og muligt, hvis det ædru liv opleves mere tilfreds-
stillende end livet med alkohol.

Derfor arbejder vi med mere end ”bare” at holde op med at drikke.

Behandlingen hjælper dig til at opnår en bedre livskvalitet ,et øget selvværd og et bedre forhold til familie og omgangskreds, således at det ædru liv opleves som en gevinst og ikke et tab.

Kaj var højtuddannet og alkoholiker – læs om hans oplevelse i alkoholbehandlingen her 


Behandlingens elementer

Behandlingen af alkoholmisbruget består af en forsamtale, primærbehandling, efterbehandling og familieprogram. Udover behandlingens generelle program laver vi en individuel behandlingsplan, som sikrer, at der bliver taget hånd om hver enkelt deltagers personlige problemstillinger i forhold til alkohol.


Forsamtale og visitation

Ved den første samtale afdækker vi alkoholmisbrugets omfang og karakter.

Når det er på plads, fastlægger vi i fællesskab et behandlingsforløb og en forventet varighed (6-8 uger). Samtidig vurderer vi, om der er andre problematikker, som kræver opmærksomhed sideløbende med behandlingen af alkoholmisbruget.

Du er meget velkommen til at invitere ægtefælle, partner eller en ven til denne samtale.

I forsamtalen har du mulighed for, at spørge og få svar på de spørgsmål du måtte have brug for, før du tager stilling til det videre behandlingsforløb.

Denne samtale er altid gratis, uforpligtende og fortrolig. Den vil typisk foregå i en af vores afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.


Primærbehandling

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt i 6 – 8 uger efter behov. Møderne vil foregå i dit nærmeste behandlingscenter i København, Aarhus, Aalborg, Odense eller Kolding.

Behandlingen består af:

  • Foredrag og undervisning.
  • Gruppemøder.
  • Individuelle samtaler med rådgiver.
  • Individuelle opgaver.
  • Introduktion til selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere (AA).

Efterbehandling

I efterbehandlingen arbejder vi med, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har tilegnet sig i primærbehandlingen.

Efterbehandlingen strækker sig over 6 måneder, med 1 møde á 4 timer hver 14. dag.


Familieprogram ved alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug er hele familiens problem, idet det berører alle familiens medlemmer. Vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende følelser hos alkoholikerens familie. I familieprogrammet får de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af drikkeriet.

Familieprogrammet består af foredrag og gruppediskussioner. Foredragene handler blandt andet om misbrug, typiske reaktioner i familien og hvordan hele familien kan deltage i alkoholbehandlingen og helbredelsesprocessen.

Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke.


Abstinensbehandling

Såfremt der er behov for abstinensdæmpende medicin de første dage i behandlingen, er vi behjælpelige med at iværksætte dette i samråd med deltagerens læge.

Såfremt afgiftning/udtrapning i døgnbehandling skønnes nødvendig, henviser vi til relevant døgnbehandling på en af de institutioner, som Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med. Efter endt afrusning vil alkoholbehandlingen finde sted på Dansk MisbrugsBehandling i København, Odense, Kolding, Aalborg eller Aarhus.


Antabus

Som hovedregel benytter vi os ikke af antabusbehandling, men der kan være situationer, hvor antabus kan anvendes som støtte til behandlingen af alkoholmisbruget i en kortere periode.


Dobbeltdiagnoser

Der blandt alkoholafhængige en overhyppighed af visse psykiatriske diagnoser såsom angst- og depressionslidelser.

Der vil i udredningsfasen blive lagt vægt på at afdække eventuelle andre problematikker, der kræver opmærksomhed, og der vil blive lagt en plan herfor.

Konstateres psykiatriske diagnoser, vil Dansk MisbrugsBehandling i samarbejde med psykolog og/eller psykiater udarbejde og iværksætte en plan for behandlingen.


Professionel alkoholrådgivning

Al behandling af alkoholmisbrug forestås af specialuddannede og certificerede misbrugsbehandlere.

Behandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings centre sker i overensstemmelse med Anonyme Alkoholikeres (AA) program, og deltagelse i de Anonyme Alkoholikeres selvhjælpsgrupper er en del af behandlingens program.


Behandlingstiderne er de samme i alkoholbehandlingen i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense og København.

Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandlingen af alkoholmisbruget fra dag til dag.

MandagOnsdagFredag
Aftenhold17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 18.30

 

På vores behandlingsafdelinger i Aarhus og København er der desuden mulighed for at deltage i behandlingen i dagtimerne.

 

MandagOnsdagFredag
Daghold København9.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.00
MandagOnsdagFredag
Daghold Aarhus10.00 – 14.0010.00 – 14.0010.00 – 14.00

 

Comments are closed.