Behandling Alkoholikere

Mange alkoholikere oplever at det kan være svært at få tilpasset en eventuel behandling ind i en dagligdag, med familie, arbejde og andre forpligtelser.

Samtidig er døgnbehandling for alkoholikere så bekostelig, at det ligger uden for de flestes økonomiske formåen.


Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant behandling for alkoholikere

Med behandlingscentre i både Aalborg, Aarhus, Kolding, København eller Odense, kan de fleste bosiddende i Jylland og på Fyn og Sjælland deltage i vores ambulante behandling for alkoholisme.

Da vi har behandling på både morgen- og aftenhold, betyder det, at du kan gå i alkoholbehandling uden for normal arbejdstid, samtidig med, at du passer dit arbejde og bor hjemme.

Hos Dansk MisbrugsBehandling kan vi udarbejde en behandlingsplan, der tilgodeser forpligtelserne i hverdagen og dermed tilbyde behandling til alkoholikere med mindst mulig indgriben i dagligdagen.


Professionel behandling af alkoholikere – til en overkommelig pris

Succesraten for alkoholikere i ambulant alkoholbehandling er for 90% vedkommende fuldt ud på højde med den for døgnbehandling.

Det skyldes, at det er muligt at få hjælp og støtte til de problemer som alkoholikere møder i deres dagligsdag – mens behandlingen står på.

Til gengæld udgør prisen på ambulant behandling for alkoholisme kun ca. 1/3 af prisen på døgnbehandling.


Til alkoholikere

Mange alkoholmisbrugere er i tvivl om, hvorvidt de har udviklet alkoholisme og dermed et behov for alkoholbehandling.

Det kan også være svært og grænseoverskridende at skulle erkende, at man ikke længere har kontrol over sit alkoholforbrug, og endnu værre at skulle indrømme at man er alkoholiker – bare ordet kan få det til at vende sig i de fleste.

Men det er vigtigt at forstå, at når vi i alkoholbehandlingen bruger ordene alkoholiker og alkoholisme, så taler vi ikke om ”manden på bænken”, men om helt almindelige mennesker, der har udviklet nogle ganske bestemte symptomer.

Grundlæggende drejer det sig om at man har svært ved at holde op med at drikke når man først er gået i gang, at man oplever at alkoholen medfører negative konsekvenser for personen og dennes familie, og at man drikker for meget alkohol igen og igen.

Og modsat af hvad mange tror, så behøver man ikke drikke hver dag, for at opfylde kriterierne for alkoholisme.

Hvis du – eller din familie – er i tvivl om hvorvidt du har udviklet alkoholisme eller ej, er du velkommen til at kontakte os, og aftale et besøg på vores behandlingscenter i enten Aarhus, Aalborg, København, Kolding eller Odense.

Ved brug af internationalt anerkendte diagnosetests er vi i stand til at afdække graden af dit misbrug og give dig vores forslag til en løsning

Læs artiklen Hvornår er man alkoholiker her


Behandling af alkoholikere

Når du henvender dig til et af vores behandlingscentre i Århus, Aalborg, København, Odense eller Kolding aftaler vi først en samtale, hvor vi afdækker graden af dit alkoholproblem. Samtidig diskuterer vi om der er andre problematikker der i givet fald skal tages vare på i din alkoholbehandling, f.eks. familieproblemer, depression, personlige problematikker m.m.

Du er meget velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven med til denne samtale. Det kan både være en støtte for dig, og det er samtidig hensigtsmæssigt at høre hvordan andre oplever dit drikkeri.

Hvis du har udviklet alkoholisme – eller har et behandlingskrævende alkoholproblem – planlægger vi hvordan behandlingen kan tilpasses din hverdag, således at du kan passe arbejde, familieforpligtelser eller andet, mens du deltager i alkoholbehandlingen.

Såfremt du ved denne samtale beslutter dig for at gå i behandling, aftaler vi hvornår du kan starte – hvilket altid er muligt inden for ganske få dage.

Ved samtalen får du også lejlighed til at stille alle de spørgsmål, som du har behov for – for at afgøre om alkoholbehandling er noget for dig.

Da behandlingen er en Minnesotabehandling betyder det, at alle rådgivere – foruden at være specialuddannede misbrugsterapeuter – selv er ædru alkoholikere.

Den udredende samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.


Pårørende til alkoholikere

Det kan være hårdt, frustrerende og smertefuldt, at være pårørende til  alkoholikere. Faktisk er det oftest sådan, at familien lider mere under drikkeriet end alkoholikeren selv, og det er ofte svært at finde en konstruktiv måde at tackle alkoholproblemerne på.

Kender du alkoholikere eller er du pårørende, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen eller for at aftale en samtale på vores et af vores behandlingscentre.

Vi kan så give dig støtte, råd og vejledning i hvordan du bedst forholder dig til drikkeriet og alkoholikeren selv.

En sådan samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Læs mere på: Nogle råd til pårørende til alkoholikere


Til virksomheder og arbejdsgivere

Man ved at alkoholikere i arbejde underpræsterer med i hvert fald 25 %. Samtidig giver alkoholproblemer på arbejdspladsen også et dårligt arbejdsmiljø, hvor kollegaer er splittet i deres loyalitet over for alkoholikeren. Hvis man dækker over alkoholikeren får vedkommende ikke den nødvendige hjælp, og går man til ledelsen føler mange sig som en ”stikker”.

Såfremt der blandt virksomhedens medarbejdere skulle findes alkoholikere, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.

Da alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling kan finde sted uden for normal arbejdstid, er det muligt for medarbejderen at passe sit arbejde – helt eller delvist – samtidig med at denne deltager i behandling for alkoholisme. Vi har centre i København, Aarhus, Aalborg, Kolding og Odense og dækker således hele Danmark.

I er velkommen til at tage kontakt til et af vores behandlingscentre i Jylland eller på Sjælland – og vores alkoholkonsulent kommer gerne på besøg på virksomheden, og hjælper med at forberede og deltage i den svære samtale, hvor alkoholikeren konfronteres med sit alkoholproblem.

Vi tilbyder samtidig råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkoholpolitik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af behandling for alkoholikere, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.


 

Behandling alkoholikere Nordjylland
Dansk MisbrugsBehandling Aalborg
Adelgade 2
9000 Aalborg

Behandling alkoholikere Østjylland
Dansk MisbrugsBehandling Århus
Hack Kampmanns Plads 1
8000 Århus

Behandling alkoholikere Sønderjylland
Dansk MisbrugsBehandling Kolding
Mazantigade 5
6000 Kolding

Behandling alkoholikere Sjælland
Dansk MisbrugsBehandling København
H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

Behandling alkoholikere Fyn
Dansk MisbrugsBehandling Odense
Vestergade 73
5000 Odense C

Kontakt os alle dage på tlf. 70 10 03 03


Relevante links: Alkoholmisbrug behandling Aalborg 

Comments are closed.