Behandling Alkoholisme Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense og København

På grund af den store søgning på Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Aarhus og Aalborg, åbnede vi i august 2010 for behandling af alkoholisme på Sjælland – i centrum af København, i april 2011 i Kolding og i december 2012 i Odense.

 


 

Behandling alkoholisme i Syd -Øst- og Nordjylland og på Fyn og Sjælland

Med behandlingscentre i både Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense og København tilbyder Dansk MisbrugsBehandling således behandling for alkoholisme til personer i Øst-, Midt-, og Nordjylland – samt på Fyn og Sjælland.

 


 

Behandling i dagtimerne – eller uden for normal arbejdstid

Behandling for alkoholisme foregår hos Dansk MisbrugsBehandling både i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid, således at du bor hjemme, og har mulighed for – helt eller delvist – at passe dit arbejde mens din alkoholbehandling står på.

Læs mere om alkoholafvænning Nordjylland

 


 

Såfremt du har udviklet alkoholisme og behov for behandling tilbyder vi:

 • Alkoholbehandling mandag, onsdag, fredag i 6 til 8 uger – i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid
 • 6 måneders efterbehandling á 1 møde hver 14. dag
 • Familiebehandling til nære pårørende
 • Behandling for alkoholisme mens du bor hjemme og passer dit job
 • Alkoholbehandling med en af landets højeste succesrater
 • 100 % Anonymitet og diskretion
 • Behandling af alkoholisme uden ventelister – du kan starte din behandling med det samme
 • Specialuddannede alkoholterapeuter – der selv er tidligere misbrugere
 • Tilknyttet læge, psykolog og psykiater

 


 

Hvornår er det alkoholisme?

Verdenssundhedsorganisationen WHO har i deres diagnosesamling ICD-10 opstillet en række kriterier for alkoholisme.

Alkoholisme har altså sine helt egne specifikke symptomer, og kan derfor betragtes som en sygdom – en sygdom som rammer ca. 8 % af den danske befolkning.

Følgende kriterier er tegn på alkoholisme:

 • Et stærkt ønske eller følelse af trang til alkoholindtagelse.
 • En nedsat kontrol med hensyn til indtagelsen af alkohol: Efter overskridelsen af et kritisk punkt på ganske få, et. kun en enkelt genstand, er der nedsat kontrol med det videre drikkeri.
 • Forekomst af abstinenssymptomer, uro, rastløshed, hjertebanken, sveden m.m.
 • Tolerans fænomener, således at der kræves en større mængde alkohol for at få samme virkning, som personen tidligere fik på lavere doser.
 • Alkohol indtager en dominerende rolle i tilværelsen, med hensyn til prioritering af aktiviteter og tidsforbrug.
 • Fortsat brug af alkohol på trods af klar viden om de skadelige virkninger heraf.

Såfremt man har haft tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder, har man udviklet alkoholisme.

Denne artikel beskriver nærmere Hvornår man er alkoholiker

Man behøver altså ikke hverken drikke om morgenen eller drikke hver dag for at have udviklet alkoholisme – og dermed behov for behandling.

Læs mere om afhængighed alkohol

 


 

Hvem rammes af alkoholisme?

Alkoholisme rammer bredt i befolkningen uanset baggrund, køn og social status. 7% – 8% af den danske befolkning udvikler på et tidspunkt alkoholisme.

Det er fejlagtigt at tro, at det kun er “bumsen på bænken,” der lider af alkoholisme. Langt de fleste alkoholafhængige har arbejde og familie, til trods for et massivt overforbrug af alkohol.

De seneste undersøgelser foretaget af SocialForskningsInstituttet viser, at forekomsten af alkoholproblemer er større i gruppen af højtuddannede end i gruppen med kortere uddannelser.

 


 

200.000 danskere lider af alkoholisme

Sundhedsstyrelsen angiver, at ca. 200.000 danskere lider af alkoholisme. Såfremt hver af disse har 4 nære pårørende, betyder det, at ca. 1 million danskere er berørt af alkoholisme. Desværre viser undersøgelser, at kun ca. 4 % af de danske alkoholikere får en egentlig alkoholbehandling.

 


 

Alkoholisme – og hvad så?

Alkoholisme er ikke en lidelse, der stopper af sig selv. Mange tror fejlagtigt, at de kan løse deres alkoholproblem ved at tage sig sammen og stramme sig an. Dette kan godt lykkes i en periode, men har man udviklet alkoholisme, vil en god periode altid efterfølges af en periode, hvor alkoholindtaget igen er ude af kontrol.

Har man først udviklet alkoholisme, er problemet er ikke at holde op med at drikke – men at lade være med at starte igen.

Har man først udviklet alkoholisme, er det eneste rigtige at søge professionel behandling – det siger al erfaring på området.

 


 

Alkoholisme i familien eller på arbejdspladsen

Som pårørende, kollega eller chef til en alkoholmisbruger finder man det ofte vanskeligt, hvordan man bedst griber ind og hjælper personen til at få den behandling han eller hun har brug for.

Det værste man kan gøre, er ikke at gøre noget.

Ca. 75% af de som søger behandling for alkoholisme, gør det efter at familie eller arbejdsplads har grebet ind konsekvent, og forlangt at personen går i alkoholbehandling.

Såfremt du som pårørende har brug for en snak og råd og vejledning til, hvordan du griber den svære samtale an, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs mere om pårørende til alkoholikere og misbrugs pårørende

 


 

Behandling af alkoholisme Nordjylland:

Dansk MisbrugsBehandling Aalborg
Adelgade 2, 1. sal
9000 Aalborg

Behandling af alkoholisme Østjylland:

Dansk MisbrugsBehandling Århus
Hack Kampmanns Plads 1
8000 Århus C

Behandling af alkoholisme Sønderjylland

Dansk MisbrugsBehandling Kolding
Mazantigade 5
6000 Kolding

Behandling af alkoholisme Sjælland

Dansk MisbrugsBehandling København
H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

Behandling af alkoholisme Fyn

Dansk MisbrugsBehandling Odense
Vestergade 73
5000 Odense

 

Såfremt du er i tvivl om hvorvidt du har udviklet alkoholisme – eller er pårørende til en alkoholmisbruger – er du velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling på 70 10 03 03 og få en uforpligtende og fortrolig snak om hvordan vi kan bedst kan hjælpe dig i en svær situation. Vi svarer alle dage.

 

Comments are closed.