hash

Behandling af ludomani

Det har vist sig, at har man først udviklet ludomani er der kun ét realistisk behandlings­mål, nemlig helt at opgive alle former for pengespil.

Derfor er dét også behandlingens mål.

Samtidig ved vi, at fuld afholdenhed fra spil kun er mulig, såfremt det spillefri liv opleves mere tilfredsstillende end livet med spil.

Derfor arbejder vi i behandlingen for ludomani med mere end ”bare” at afstå fra spil – men også på hvordan man opnår en bedre livskvalitet, et bedre forhold til familien og får styr på økonomien, således at det spillefri liv føles som en gevinst og ikke et tab.


Behandling for ludomani i Aalborg, Aarhus og Kolding – Behandlingstider

MandagTirsdagTorsdag
Primærbehandling17.00 – 21.0017.00 – 21.00
Efterbehandling17.00 – 21.00

 

Ludomanibehandlingens elementer

Behandlingen består af:

  • En udredende forsamtale
  • Primærbehandling. 2 møder ugentligt á 4 timer i 7 – 9 uger.
  • Efterbehandling. 1 møde hver 14. dag á 4 timer i 4 måneder.
  • Familieprogram. 1 møde ugentligt i 5 uger eller som weekendkursus.

Udover behandlingens fælles program laver vi en individuel behandlingsplan, som sikrer, at der bliver taget hånd om hver enkelt deltagers personlige problemstillinger, således at vores behandling for ludomani altid er skræddersyet den enkelte deltagers udfordringer.


Forsamtale og visitation

Ved den første samtale afdækker vi sammen spillets omfang og karakter. Ved denne samtale vurderes det også, om der er andre problematikker, der kræver opmærksomhed i behandlingsforløbet.

Du er meget velkommen til at invitere ægtefælle, partner eller en ven til denne samtale.

I forsamtalen har du mulighed for, at spørge og få svar på de spørgsmål du måtte have brug for, før du tager stilling til det videre behandlingsforløb.

Denne samtale er altid gratis, uforpligtende og fortrolig.


Primærbehandling

Primærbehandlingen af ludomani består af 2 møder ugentligt i 7 – 9 uger på et af vores centre i Aalborg, Aarhus og Kolding.

Behandlingen består af:

  • Foredrag og undervisning
  •  Gruppemøder
  •  Individuelle samtaler med ludomani rådgiver
  •  Individuelle opgaver
  •  Introduktion til selvhjælpsgrupperne GA (Anonyme Gamblers)

Endvidere tilbyder vi hjælp til at kontakte kreditorer, opstille budget og udarbejde en plan for tilbagebetaling af gæld, hvor der er behov for dette.

Behandlingen foregår i mindre grupper med typisk 4 – 8 deltagere.

Vores behandling for ludomani foregår uden for normal arbejdstid, så du kan passe arbejde eller skole samtidig med, at du deltager i vores ludomani behandling.

Det første jeg tænkte på om morgenen var, hvilke kampe jeg skulle spille på i dag – og det sidste jeg tænkte på før jeg faldt i søvn var, hvorfor det igen gik galt”

Christian. LudomanEfterbehandling

Som opfølgning på din ludomani behandling følger 4 måneders efterbehandling.

I efterbehandlingen arbejder du med, hvordan du i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, du har tilegnet dig i primærbehandlingen, så du får støtte til den første svære tid som spillefri.

Efterbehandlingen strækker sig over 4 måneder, med 1 møde á 4 timer 1 gang hver 14. dag.

Læs mere om vores behandling af ludomani her 


Familieprogram – en del af behandlingen for ludomani

Familiebehandling er en del af ludomanibehandlingen.

Mødet med andre familier, der er ramt af ludomani er en del af behandlingen.

Det er hårdt at være pårørende til en ludoman.

Løgnene, hemmelighederne og bedraget er en kæmpe belastning, og mistillid, frustration og frygt for fremtiden er oftest dominerende følelser hos ludomanens familier.

Familiebehandlingen giver en mulighed for at bearbejde de negative konsekvenser som spillet har haft, og giver anvisninger til hvordan man som familie kommer videre efter en hård tid med spil.

Mødet med andre familier i samme situation, i et forum hvor man åbent og fordomsfrit kan tale om spillets konsekvenser for familien, er en uvurderlig hjælp til hvordan familien kan genvinde den tillid, som spillet har ødelagt

Familieprogrammet består af foredrag og gruppediskussioner. Foredragene handler blandt andet om de bagvedliggende mekanismer for ludomani, om typiske reaktioner i familien og om hvordan familien arbejder for at genvinde tilliden til spilleren.

Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende, og ludomanen selv deltager ikke.

Familiebehandlingen afholdes som aftenmøder eller weekendkurser.

Har du eller en pårørende brug for ludomani behandling? Kontakt en af vores rådgivere på 70 10 03 03. Vi er ved telefonen hver dag fra 8 til 22, og samtalen er selvfølgelig uforpligtende og helt fortrolig.


Comments are closed.