Behandling af kokainmisbrug

Behandling for kokainmisbrug finder sted på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding

Behandlingen foregår ambulant som dag- eller aftenbehandling, således at det er muligt at passe arbejde og være sammen med familien, mens behandlingen står på.


Behandlingens mål

Når man behandler for misbrug af kokain, er behandlingens mål fuld afholdenhed fra alle stemningsændrende stoffer. Endvidere arbejdes der på at hjælpe deltagerne til at opnå en bedre livskvalitet, således at livet uden stoffer føles som en gevinst og ikke et tab.

Da mange stofmisbrugere færdes i miljøer præget af misbrug, er det et mål for behandlingen at støtte deltagerne i at skabe en ny forankring i et stoffrit miljø – blandt andet ved deltagelse i relevante selvhjælpsgrupper.


Misbrugsbehandling – Behandlingstidspunkter

 

MandagOnsdagFredag
Daghold (København & Århus)9.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.00
Aftenhold17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

 

Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandling fra dag til dag.

Behandlingstidpunkterne er ens i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.


Behandlingens elementer

Behandlingen består af en forsamtale, primærbehandling, efterbehandling og familieprogram. Udover behandlingens generelle program udarbejdes en individuel behandlingsplan, således at deltagernes individuelle problemstillinger omkring afvænning af kokain håndteres.


Forsamtale og visitation

Ved den første samtale afdækkes kokainmisbrugets omfang og karakter. På baggrund heraf udarbejdes et forslag til behandlingens forløb og varighed. Ved denne samtale vurderes det tillige, hvorvidt der er andre problematikker, der kræver opmærksomhed i behandlingsforløbet. Du er velkommen til at invitere ægtefælle, partner eller en ven til denne samtale. I forsamtalen har du endvidere mulighed for at få svar på de spørgsmål, du måtte have til behandlingsforløbet. Denne samtale er altid fortrolig, gratis og anonym.


Primærbehandling

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt på et af vores centre i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding i 10 uger.

Behandlingen består af:
– Foredrag og undervisning.
– Gruppemøder.
– Individuelle samtaler med rådgiver.
– Individuelle opgaver.
– Introduktion til møder i relevante selvhjælpsgrupper.


Efterbehandling

I efterbehandlingen arbejder vi med, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har tilegnet sig i primærbehandlingen.

Efterbehandlingen strækker sig over 6 måneder med 1 møde á 3 timer hver 14. dag.


Familieprogram

Misbrug er hele familiens problem, idet det berører alle familiens medlemmer. Følelser som vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende hos kokainmisbrugerens familie. I familieprogrammet får de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af misbruget. Familieprogrammet består af foredrag og gruppediskussioner. Foredragene handler blandt andet om misbrug, typiske reaktioner i familien, og hvordan hele familien deltager i helbredelsesprocessen.

Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke.


Abstinensbehandling

Såfremt afgiftning/udtrapning i døgnbehandling er nødvendig, henviser vi til relevant døgnbehandling på en af de institutioner som Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med. Efter endt døgnophold vil den fortsatte koainmisbrugsbehandling finde sted på Dansk MisbrugsBehandlings centre i Aalborg, Aarhus, København, Odense eller Kolding.


Dobbeltdiagnoser

Der er blandt stofafhængige en overhyppighed af visse psykiatriske diagnoser såsom angst- og depressionslidelser.Der vil i udredningsfasen blive lagt vægt på at afdække eventuelle andre problematikker, der kræver opmærksomhed, og der vil blive lagt en plan herfor.Konstateres psykiatriske diagnoser, vil Dansk MisbrugsBehandling i samarbejde med psykolog og/eller psykiater udarbejde og iværksætte en plan for behandling.


Professionel rådgivning

Al behandling på Dansk MisbrugsBehandling forestås af specialuddannede og certificerede misbrugsbehandlere. Behandlingen på Dansk MisbrugsBehandling sker i overensstemmelse med de Anonyme 12-trinsfællesskabers program. Deltagelse i disse selvhjælpsgrupper er en del af behandlingens program.

Kontakt os på tlf 70 10 03 03 alle dage for en snak som er fortrolig, gratis og uforpligtende eller send en mail.


Comments are closed.