Medicinafhængig

Hvornår har man udviklet medicinafhængighed?

Diagnosefortegnelsen ICD-10 opstiller følgende kriterier for medicinafhængighed:

 • Kontroltab, dvs. at man tager mere medicin, end man havde tænkt sig, og at man ikke kan trappe sit forbrug ned eller helt holde op.
 • Craving, dvs. at man har en voldsom og uimodståelig trang til at tage medicinen.
 • Abstinenssymptomer når man holder op med medicinen, dvs. at man får udtalte symptomer, hvor man sveder, ryster over hele kroppen, føler indre uro, har forhøjet puls og let feber.
 • Man fortsætter med at tage medicinen på trods af, at det går ud over helbredet.
 • Tolerans, dvs. at man skal have højere og højere doser for at opnå den samme virkning.
 • Medicinen dominerer tilværelsen, dvs. at det bliver mere vigtigt at tage medicinen end at passe et job og fungere socialt.

For at opfylde kriterierne for at være medicinafhængig, skal man have haft tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder.

Såfremt man opfylder diagnosen for medicinafhængighed og har et pillemisbrug – underordnet om det er afhængighed af benzodiazepiner, dolol, tramadol eller morfin, så har man brug for professionel hjælp og behandling for at komme ud af sit misbrug. Al erfaring viser, at det stort set er umuligt at gøre alene.


Øvrige tegn på afhængighed af benzodiazepiner og smertestillende medicin:

 • Toleranceøgning – dvs. at forbruget af medicin er øget over tid.
 • Frygt for at løbe tør for medicin – at man bliver lettere panisk ved tanken om ikke at have flere benzodiazepiner, mere morfin, dolol eller andre typer piller tilbage.
 • At man ofte går med piller på sig – og føler sig urolig uden.
 • At man har taget medicinen i de ordinerede doser i måneder eller år.
 • Det er gradvist blevet nødvendigt med medicin for at klare normale dagligdags aktiviteter.
 • At man fortsætter med at tage pillerne, skønt den oprindelige årsag til udskrivningen er væk.
 • At det på grund af abstinens­symptomer er vanskeligt at ophøre med stoffet eller med at nedsætte dosis.
 • At man oplever angst mellem doserne og føler en trang efter næste dosis. (Dette sker oftest ved misbrug af benzodiazepiner med en kort virkningstid).
 • At lægen kontaktes hyppigt for at få en ny recept.
 • At man bliver angst, hvis den næste recept ikke er let at få.
 • At man ofte tager en ekstra dosis før en forventet stressende hændelse.
 • At man har øget dosis siden den oprindelige udskrivning.
 • At man lider af angst, panik, søvnløshed og stigende fysiske symptomer på trods af, at man tager medicinen.
 • At man bruger flere piller, end lægen har foreskrevet.
 • At man går til flere læger for at få udskrevet flere recepter.
 • At man har følelsen af, at man ikke kan undvære sine piller.

Er du i tvivl om hvorvidt du har et behandlingskrævende medicinmisbrug, så kontakt os på tlf. 70 10 03 03  for en afklarende samtale – hvilket er uforpligtende, anonymt og gratis.

 

Læs mere om behandling af medicinmisbrug

 

Comments are closed.