Behandling af medicinmisbrug

Behandling af medicinmisbrug foregår ambulant på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg og Kolding.

Behandlingen foregår som dag- eller aftenbehandling, således at det er muligt at bo hjemme og passe sit job, mens behandlingen for pillemisbruget står på.

For en del medicinafhængige er det hensigtsmæssigt at starte behandlingen som døgnbehandling, hvor man tilses af læge og evt. psykiater, og hvor der lægges plan for udtrapningen af pillerne eller medicinen. Når man så er udredt, kommet til kræfter og er blevet stabil, overgår man til fortsat behandling ambulant.


Abstinenser ved medicinmisbrug

Hvis man har fået vanedannende medicin i større doser gennem længere tid, kan man ikke holde op fra den ene dag til den anden, uden at man får abstinenser. Kroppen er nemlig blevet afhængig af de stoffer, der findes i pillerne.

Pludseligt ophør af brugen af medicin kan give abstinenser i form af uro, muskelsitren, søvnbesvær, nervøsitet og angst, hvor man bliver meget urolig og bange og ikke evner at klare dagligdagens opgaver. Det viser sig dog, at der er store forskelle på, hvordan medicinafhængige reagerer på udtrapning. For nogle er det relativt uproblematisk og for andre er abstinenssymptomerne mere udtalte.


Nænsom udtrapning af medicin

Har man udviklet et pillemisbrug, er den mest effektive behandling en langsom og nænsom udtrapning kombineret med støttende samtaler og behandling. På den måde minimeres abstinenserne mest muligt, og man får samtidig hjælp og støtte til at klare de situationer, som man har frygt for ikke at kunne klare uden pillerne eller medicinen. En langsom udtrapning minimerer tillige sandsynligheden for tilbagefald på enten medicin eller alkohol.


Stabil udtrapning af medicin

Det er ofte hensigtsmæssigt at udskifte et benzodiazepin med en relativ kort halveringstid til et med en lang halveringstid, således at koncentrationen af benzodiazepin i kroppen er mere stabil i udtrapningsfasen, så personen ikke oplever ”mini-abstinenser” mellem hver dosis.

De fleste vil kunne trappes ud af medicinmisbruget på 12 – 16 uger – men er der behov for en længere udtrapning, vil der blive taget højde for dette.

Det er en regel, at patienten afleverer sin medicin hos Dansk MisbrugsBehandling, og at vi – i samråd med læge – står for administrationen heraf.

Såfremt der i forbindelse med nedtrapningen af pillemisbruget opstår psykiske problemer, udredes disse i konsultation hos Dansk MisbrugsBehandlings tilknyttede psykiater.

Behandling af medicinafhængighed – underodnet om afhængigheden er af benzodiazepin, morfin eller dolol – er mere end ”bare” udtrapning af pillerne. Når et menneske efter flere års medicinafhængighed trappes ud af sin medicin, er det nødvendigt, at man samtidig arbejder med at udvikle nye livsstrategier, der gør det muligt at håndtere dagligdagen uden medicin, piller eller andre afhængighedsskabende stoffer.

Specielt i den første tid kræver det støtte og vejledning at komme i gang med en ny og medicinfri tilværelse.

Når udtrapning kombineres med egentlig behandling, udvikles misbrugerens positive ressourcer og selvtillid, og det er denne forbedring i livskvalitet, der motiverer personen til fortsat at holde sig medicinfri.

Samtidig er det af største vigtighed, at behandlingen ikke afsluttes i det øjeblik, personen har taget den sidste benzodiazepin, tramadol eller lignende afhængighedsskabende piller. Senabstinenser kan forekomme i måneder, efter at personen er blevet medicinfri.


Behandlingen af medicinmisbrug

Behandlingen på Dansk MisbrugsBehandling er sammensat af følgende elementer:

Døgnbehandling såfremt der er behov for dette. Her bliver man lægeligt undersøgt og udredt, og der fastlægges en plan for udtrapning. I døgnbehandlingen er der fast ansatte læger, sygeplejerske, terapeuter og nattevagt – og der drages stor omsorg for den enkelte.

Typisk vil døgnbehandlingen vare i 4 uger – men dette kan variere efter misbrugets omfang og karakter.

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt på enten dag- eller aftenhold på et af vores centre i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding. Behandlingslængden er afhængig af misbrugets karakter – men vil ofte have en varighed af ml. 8 og 16 uger.

Behandlingen består af, undervisning, enesamtaler og gruppediskussioner hvor man får en større forståelse af afhængighed og de bagvedliggende problematikker – og hvor man udvikler strategier til et liv uden medicin.

Efterbehandlingen består af 1 møde hver 14. dag i 6 måneder.

I efterbehandlingen arbejdes der med, hvordan man i sin dagligdag bruger de værktøjer og redskaber man har tilegnet sig i primærbehandlingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at behandlingen ikke er afsluttet i det øjeblik, man er blevet medicinfri. Senabstinenser kan vare i flere måneder, efter at man har taget den sidste pille. Samtidig har man behov for støtte til at opbygge en ny tilværelse uden medicin.

Familiebehandlingen, som består af 5 mødeaftener á 3 timer én gang ugentligt.

I Familiebehandlingen får de pårørende mulighed for, at bearbejde nogle af de negative konsekvenser misbruget har medført. Endvidere arbejdes der med, hvordan også de pårørende kan bidrage til den nye og forbedrede trivsel i familien.


Tidspunkter for behandlingen:

Behandlingen foregår på morgen- eller aftenhold – således at det er muligt at passe behandlingen ind i din hverdag, så du samtidig kan passe arbejde, studier, familieforpligtelser osv.

Behandlingstider:

MandagOnsdagFredag
Daghold9.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.00
Aftenhold17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 18.30

 

Behandlingen foregår i små grupper – typisk mellem 4 og 8 personer. På den måde skabes en fortrolig og varm atmosfære blandt deltagerne. Der er samtidig mulighed for enesamtaler med rådgiver. Endvidere er der – hvis forholdene taler for dette – mulighed for individuelle behandlingsforløb.


Dansk MisbrugsBehandling har gode resultater med behandling af pillemisbrug. Lad os hjælpe dig med at komme ud af dit medicinmisbrug.

 

Kontakt os på tlf. 70 10 03 03 for en afklarende samtale, som er gratis uforpligtende og fortrolig.

 

 

Comments are closed.