Familiebehandling for pårørende til ludomaner

”En familie er kun velfungerende, såfremt alle familiemedlemmer har det godt.”

Som pårørende til en ludoman føler man sig oftest svigtet, bedraget og snydt – og følelser af afmagt, vrede, skuffelse og fortvivlelse er oftest udtalte hos ludomanens nærmeste.

Mange familier oplever gentagne afsløringer af ludomanens spil, og for hver gang vokser mistilliden til ludomanen, og frygten for om det overhovedet nogensinde stopper, vokser.


Familiebehandling – en støtte til hele familien

En ludoman udtaler sig

”Tænk hvis du vandt. Sådan sagde jeg til mig selv i flere år. Da jeg havde tabt en halv million fandt jeg ud af at den eneste måde at vinde på, er at lade være med at spille” Casper. Ludoman

Dansk MisbrugsBehandlings familieprogram sikrer, at hele familien får støtte og hjælp til at bryde de negative familiemønstre, som ludomanien har skabt. Mange håber på, at de negative mønstre i familien holder op af sig selv, bare ludomanen holder op med at spille. Det viser sig dog, at de ofte er så indgroede, at det kræver en bevidst indsats for at bryde dem – også fra de pårørendes side.


Mødet med andre i samme situation

Som pårørende til en ludoman, føler man sig ofte isoleret med sit problem, og mange finder det svært at tale med andre om problemet. Nogle synes det er pinligt, andre at det er illoyalt over for spilleren, at tale med andre om det.

At møde andre i samme situation, viser sig som en uvurderlig støtte til at bearbejde de negative oplevelser, som spillet har medført. Deltagerne i familiebehandlingen vil gennem gruppediskussioner, foredrag og mødet med andre familier, få en indsigt i de misbrugsmønstre som ludomani skaber i familien, og få de værktøjer, der muliggør en ny og bedre trivsel for hele familien.


Gode resultater for alle

Familiebehandlingen er tilrettelagt specifikt for de problemstillinger, man oplever som pårørende til en ludoman. Men det viser sig, at deltagelse i familiebehandlingen samtidig forbedrer ludomanens behandlingsprognose.


Temaer i familieprogrammet

Terninger på tastatur. Ludomani I familieprogrammet arbejder vi blandt andet med følgende temaer:

  • Ludomani – en hjælp til at forstå lidelsen ludomani
  • Om økonomi – om familiens rolle i ludomanens håndtering af penge og økonomi
  • Medafhængighed/medspiller – typiske pårørende reaktioner på spilleafhængighed
  • Kommunikation i familien – en vejledning til en forbedret kommunikation i familien
  • Tilbagefald – hvad stiller man op hvis uheldet er ude

Familieprogrammet er gratis for de pårørende

Familieprogrammet er uden omkostninger for max. 3 pårørende til deltagere i behandling af ludomani hos Dansk MisbrugsBehandlings centre i København, Odense, Aalborg, Aarhus og Kolding. Ønskes der deltagelse af flere end 3 pårørende foretages dette som tilkøb.


Familieprogrammet er for pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke

Familieprogrammet foregår som weekendkursus lørdag og søndag 10.00 – 16.00 begge dage eller  som 5 aftenmøder. Herefter er der mulighed for deltagelse i selvhjælpsgrupper én gang månedligt.

Familiebehandlingen er for de pårørende – ludomanen selv deltager ikke.


Har du spørgsmål til hvordan vi bedst støtter dig som pårørende til en ludoman, er du velkommen til at kontakte os på 70 10 03 03 – vi svarer alle dage. 


Der er lukket for kommentarer.