Familiebehandlingen hos Dansk MisbrugsBehandling

Mødet med andre i samme situation

Er man pårørende til en alkoholiker eller ludoman, får man typisk talt alt for lidt om sine problemer. Det har vist sig, at mødet med andre i samme situation er en uvurderlig støtte, når man skal bearbejdede de negative oplevelser af enten alkoholmisbrug eller ludomani.

Deltagerne vil gennem foredrag, gruppediskussioner og mødet med andre familier opnå en indsigt i de familiemønstre som misbruget har medført – og få de nødvendige redskaber til at ændre og forbedre familiens samlede virke.


 

Temaer i familieprogrammet

I familieprogrammet arbejder vi blandt andet med følgende temaer:

  • Familiemønstre i misbrugsfamilier
  • Alkoholisme – sygdomsbegrebet
  • Medafhængighed
  • Kommunikation i familien
  • Børn i misbrugsfamilier
  • Tilbagefald

 


 

Familieprogrammet er gratis for de pårørende

Familieprogrammet er uden omkostninger for pårørende til deltagere i behandling hos Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense.

Der er særskilt familiebehandling for pårørende til henholdsvis alkoholikere og ludomaner.

 


 

Familieprogrammet er for pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke

Familieprogrammet består af ét møde á 3 timer én aften om ugen i 5 uger – eller som weekendkursus lørdag og søndag 10.00 – 16.00 begge dage.

 


 

Gode resultater for alle

Familieprogrammet er tilrettelagt for at støtte familiens medlemmer til at bearbejde den negative indflydelse, som alkoholmisbrug eller spil har haft på familiens medlemmer – og hjælpe dem til atter at finde en bedre livskvalitet og en tro på fremtiden.

Deltagelse i familieprogrammet viser sig også at have en positiv effekt på misbrugerens behandling, idet der er bedre behandlingsresultater for dem vis pårørende deltager i familieprogrammet.


 

Comments are closed.