Børnegruppe for børn mellem 8 og 13 år – der er vokset op med misbrug.

At leve i en familie med alkoholproblemer, eller andre misbrug, påvirker alle familiemedlemmers trivsel – også de yngstes.

Selv om mange forældre tror at ”børnene ikke har opdaget noget” viser undersøgelser, at mange børn allerede som tre-fire-årige, påvirkes negativt af et alkoholmisbrug i familien.

Børn i familier med misbrug bliver ofte utrygge, udvikler ofte dårligt selvværd, oplever sig selv anderledes end andre og reagerer ofte følelsesmæssigt voldsommere på situationer, end der umiddelbart synes grund til.Samtidig har de oftere end andre børn, ondt i maven, hovedpine, søvnproblemer m.m.

Det er dog langt fra alle børn fra misbrugsfamilier, der viser tydelige tegn på mistrivsel. En del børn af alkoholikere er dygtige og flittige i skolen og er på overfladen velfungerende og pligtopfyldende, men har samtidig et indre præget af usikkerhed, forvirring og mindreværd.

Med andre ord udvikler nogle børn af alkoholikere en god selvtillid men et ringe selvværd.

De små skuldre er gratis hjælp til børn der er vokset op med misbrug.

Dansk MisbrugsBehandling kan nu tilbyde gratis hjælp til børn og unge, der er vokset op med misbrug. Der er mulighed for individuelle samtaler med psykolog, gruppeforløb og kurser hvor både børn og deres forældre deltager.

Ring på tlf. 70 10 03 03 for yderligere information.


Sådan får barnet hjælp

Erfaringsmæssigt får børn den bedste hjælp igennem mødet med andre i samme situation.

I børnegruppen møder barnet andre i samme situation, og barnet får mulighed for i et trygt forum at fortælle om sine følelser og oplevelser. Formålet med forløbet er at skabet et rum, hvor de negative konsekvenser af en opvækst med alkoholmisbrug bearbejdes.

Et terapeutisk arbejde med børn skal foregå nænsomt, med fokus på bedring og uden at ”overproblematisere”. Vi tilstræber, at barnet bliver mødt med åbenhed, rummelighed og høj faglig og menneskelig kompetence.


Tid og sted

Gruppen for børn mellem 8 og 13 år er åben året rundt, der er løbende indskrivning, så tilmelding kan ske når som helst.

Et gruppeforløb består af ét møde ugentligt á 2 timer i 8 uger

Børnegrupperne finder sted i Aarhus og København

Tid:     Mandage kl. 15.30 – 17.30

Pris:     4.000,- kr.

 

Kontakt os for yderligere oplysninger på 70 10 03 03

 

Comments are closed.