Minnesotabehandling

Minnesotabehandling er den ældste og mest anvendte behandlingsform for behandling af alkoholisme i verden.

Minnesotabehandling – også kaldet Minnesotamodellen – har hjulpet millioner af mennesker verden over siden den opståen i 1930’erne.

Alkoholbehandling efter Minnesotamodellen er naturligvis videreudviklet siden opstarten i 30’erne og ny viden og nye behandlingsstrategier er blevet integreret i behandlingskonceptet, og specielt kognitiv adfærds terapi har fundet plads som et element i Minnesotabehandlingen.

Ambulant Minnesotabehandling

”Jeg kan stadig blive forskrækket over de svigt jeg har budt min familie, men alkoholen styrede mit liv. Jeg er lykkelig over at jeg fik den rette behandling – og at min familie stadig er der for mig”. Louise. Alkoholiker

Jeg kan stadig blive forskrækket over de svigt jeg har budt min familie, men alkoholen styrede mit liv. Jeg er lykkelig over at jeg fik den rette behandling – og at min familie stadig er der for mig.

Louise. Alkoholiker.


Mange er af den opfattelse at Minnesotabehandling kun foregår som døgnbehandling. Men Minnesotamodellen er en behandlingsfilosofi, som lige så vel kan foregå ambulant.

 

Langt de fleste alkoholikere har en lige så god – og ofte bedre – behandlingsprognose i den ambulante minnesotabehandling. Det skyldes, at deltagerne har mulighed for at afprøve og implementere de nye livsstrategier i deres hverdag mens de får råd og vejledning i den ambulante Minnesotabehandling.

 

Så har man støtte af sin familie eller omgangskreds, eller er man i arbejde så er behandlingsprognosen for den ambulante minnesotabehandling fuldt ud på højde med prognosen i døgnbehandlingen.

Læs mere om ambulant behandling

 


Minnesotabehandling og anonyme alkoholikere

Minnesotakuren baserer sig på Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi, og AA’s 12 trins program benyttes i minnesotabehandlingen.

 


Ædru alkoholikere som behandlere

En hjørnesten i Minnesotabehandlingen er, at alle behandlere selv er tidligere misbrugere – samtidig med de selvfølgelig er professionelt uddannede i behandling af afhængighed.

Rådgivernes egen erfaring med misbrug gør, at der hurtigt opstår en fortrolighed og tillid mellem klient og behandler, og deltagere i minnesotabehandling oplever hurtigt, at der ikke er nogen fordømmelser eller moralsk løftede pegefingre. Derfor er minnesotakuren effektiv.

 


Minnesotabehandling – Hjælp til selvhjælp

Deltagelse i selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere (AA) er en del af al minnesotabehandling. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter misbrugeren i, at vedligeholde de livsstrategier, som han eller hun har tilegnet sig gennem sin behandling efter minnesotamodellen.

Følg linket og læs mere om: Hvad er Anonyme Alkoholikere

 


Alkoholisme er et familieproblem

I minnesotabehandlingen er afhængighed altid blevet betragtet som et familieproblem, på den måde forstået, at de pårørende lider under misbruget i lige så høj grad som misbrugeren selv. Derfor bliver de nære pårørende tilbudt deltagelse i et familieprogram, hvor de får muligheden for at bearbejde de negative oplevelser, som misbruget har medført.

Du kan læse mere om typiske mønstre i misbrugsfamilier her. Hvis du kan genkende flere af de nævnte mønstre, kan det være fornuftigt at diskutere dem med en professionel misbrugsrådgiver.

 


Minnesotabehandling – en effektiv behandling

Minnesotabehandling er den mest brugte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug.

 


Ambulant Minnesotabehandling i København, Aalborg, Aarhus, Odense og Kolding

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant minnesotabehandling i vores afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding – enten i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid.

Det er således muligt at deltage i alkoholbehandling mens du bor hjemme og passer dit arbejde.

 


Kontakt os for en afklarende samtale på 70 10 03 03 – Vi svarer alle dage.

– Eller find det nærmeste behandlingscenter

 

Comments are closed.