Minnesotakur

En minnesotakur er det mest benyttede behandlingsprogram i verden.

Minnesotakuren blev oprindeligt udformet som en behandlingsform for alkoholikere, men minnesotakur har siden vist sig effektiv i behandlingen af andre former for afhængighed såsom hash- og kokainmisbrug, narkomani, medicinmisbrug og ludomani.


Behandling ved hjælp af minnesotakur

Minnesotakuren har hjulpet millioner af mennesker verden over med at løse deres misbrugsproblemer, og derfor er minnesotakuren også den valgte behandlingsform hos Dansk MisbrugsBehandling.

Minnesotabehandling hos Dansk MisbrugsBehandling står dog ikke alene, men kombineres med andre behandlingsteknikker som f.eks. kognitiv adfærdsterapi, familieterapi m.m.

Kontakt Dansk Misbrugsbehandling på 70 10 03 03, hvis du vil høre mere om, hvordan vi med udgangspunkt i en Minnesotakur hjælper folk med alle typer misbrug. Vi har professionelle misbrugsbehandlere siddende ved telefonen døgnet rundt, og dit opkald er anonymt og helt uforpligtende.


Minnesotakur og de anonyme 12 trins fællesskaber

En Minnesotakur baserer sig på Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi, og AA’s 12 trins program benyttes i behandlingen.

I Minnesotabehandling anbefales deltagere altid at gå jævnligt til møder i de anonyme 12 trins fællesskaber, som AA (anonyme alkoholikere) NA (Anonyme narkomaner) CA (Anonyme kokainmisbrugere), MA (Anonyme hashmisbrugere) GA (Anonyme ludomaner) m.m.

I de anonyme fællesskaber møder man andre, der har løst deres misbrugsproblemer, og man kan trække på andres erfaringer og støtte til fortsat at holde sig ædru og clean.

Samtidig hjælper deltagelse i selvhjælpsgrupperne til, at man vedligeholder de værktøjer man har fået i sin Minnesotakur – så man undgår tilbagefald.


Tidligere misbrugere som behandlere

En af hjørnestenene i Minnesotakuren er, at alle behandlere selv er tidligere misbrugere – samtidig med at de er professionelt uddannede i behandling af afhængighed.

Rådgivernes egen erfaring med misbrug gør, at der hurtigt opstår en fortrolighed og tillid mellem klient og behandler, og deltagere i en minnesotakur oplever hurtigt, at der ikke er nogen fordømmelser og moralsk løftede pegefingre fra behandlernes side – de har selv prøvet at være fanget i afhængighed.

Derfor er en minnesotakur så effektiv.


Afhængighed – et familieproblem

I en minnesotakur er afhængighed altid blevet betragtet som et familieproblem, forstået på den måde, at de pårørende lider under misbruget i lige så høj grad som misbrugeren selv.

Det er jo desværre sådan, at dem man holder allermest af, er dem man sårer allermest på grund af sit misbrug.

Derfor bliver familie og nære pårørende tilbudt deltagelse i et familieprogram, hvor de får muligheden for at bearbejde de negative oplevelser, som misbruget har medført.


Minnesotakur – en effektiv behandling

En Minnesotakur er den mest brugte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug.

Ønsker du at vide mere om minnesotakur hos Dansk MisbrugsBehandling er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 03 03 – vi svarer døgnet rundt alle dage.

 

Læs mere om misbrug og misbrugsbehandling:

Behandling af alkoholmisbrug

Behandling af kokainmisbrug

Behandling af hashmisbrug

Behandling af medicinmisbrug

Comments are closed.