Minnesotakur

En minnesotakur er et behandlingsprogram oprindeligt udformet for alkoholikere, men kuren har siden vist sig effektiv i behandlingen af andre former for afhængighed såsom ludomani og narkomani.


 

Behandling ved hjælp af minnesotakur

Minnesotakuren har hjulpet millioner af mennesker verden over til med at løse deres misbrugsproblemer, og derfor er minnesotakuren også den valgte behandlingsform hos Dansk MisbrugsBehandling.


 

Minnesotakur og anonyme alkoholikere

En Minnesotakur baserer sig på Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi, og AA’s 12 trins program benyttes i behandlingen.


 

Ædru alkoholikere som behandlere

En Minnesotakurens hjørnestene er, at alle behandlere selv er tidligere misbrugere – samtidig med at de er professionelt uddannede i behandling af afhængighed.

Rådgivernes egen erfaring med misbrug gør, at der hurtigt opstår en fortrolighed og tillid mellem klient og behandler, og deltagere i en minnesotakur oplever hurtigt, at der ikke er nogen fordømmelser og moralsk løftede pegefingre.

Derfor er en minnesotakur så effektiv.


 

Minnesotakur – Hjælp til selvhjælp

Deltagelse i relevante selvhjælpsgrupper f.eks. Anonyme Alkoholikere (AA), Anonyme Gamblers (GA) eller Anonyme Narkomaner (NA) er en del af al en minnesotakur. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter misbrugeren i, at vedligeholde de redskaber, som han eller hun har tilegnet sig gennem en minnesotakur.


 

Alkoholisme er et familieproblem

I en minnesotakur er afhængighed altid blevet betragtet som et familieproblem, forstået på den måde, at de pårørende lider under misbruget i lige så høj grad som misbrugeren selv.

Derfor bliver de nære pårørende tilbudt deltagelse i et familieprogram, hvor de får muligheden for at bearbejde de negative oplevelser, som misbruget har medført.


 

Minnesotakur – en effektiv behandling

En Minnesotakur er den mest brugte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug.

Læs mere om behandlingen af kokain misbrug

 

Der er lukket for kommentarer.