Pårørende til alkoholikere – lad os hjælpe dig i en svær situation

Er du pårørende til en alkoholmisbruger og har brug for at tale med nogen? Dansk MisbrugsBehandling tilbyder pårørende en fortrolig og gratis samtale.

Som pårørende til en alkoholiker mister man ofte sans for ret og rimeligt, og ender med at acceptere et familieliv, man tidligere ville have fundet helt uacceptabelt. Du behøver muligvis hjælp og støtte til at tale om din partners alkoholforbrug, og hvordan du bedst forholder dig til misbruget.


Dansk MisbrugsBehandling kan hjælpe dig med:

  •     Hvordan du taler om problemet med din partner
  •     Hvordan du bedst motiverer alkoholikeren til behandling
  •     Hvordan du bedst støtter alkoholikeren i behandlingen
  •     Hvordan du bryder de negative misbrugsmønstre i familien

Kontakt os som pårørende til alkoholikere


Alkoholmisbrug er hele familiens problem

Et alkoholmisbrug påvirker hele familien, det går også udover dig og dine børn. De fleste alkoholikere har desværre svært ved at indse, hvor meget misbruget påvirker de pårørende.

Derfor mener vi også, at det er rimeligt, at familien kræver behandling, og det viser sig da også, at det næsten altid er de pårørende, der får alkoholikere til at beslutte sig for at gå i alkoholbehandling.

Omvendt kan man sige, at såfremt man som pårørende ikke forlanger behandling, er det sjældent at alkoholikere søger hjælp.


Nogle regler for den svære samtale:

  • Konfrontér aldrig en misbruger når han eller hun er beruset
  • Forklar tydeligt hvorfor at du synes drikkeriet er uacceptabelt
  • Kom med konkrete eksempler på svigt, spirituskørsel, pinlig opførsel og grimt sprog
  • Fortæl hvad du savner i jeres forhold, og hvordan drikkeriet påvirker dig og børnene
  • Gør dig klart hvilke konsekvenser det har, såfremt alkoholikeren ikke ønsker at modtage den nødvendige hjælp

Det er af største vigtighed, at en konfrontation forberedes grundigt. Vores erfaring er, at chancerne for et positivt udfald forøges betydeligt, såfremt konfrontationen er forberedt i samråd med en professionel alkoholrådgiver, som kan give råd og vejledning til hvordan situationen bedst gribes an.

Mange familier har gjort brug af vores tilbud om alkoholrådgivning inden alkoholikeren konfronteres, med et godt resultat. Vi anbefaler en sådan samtale, da det ofte er forskellen på, om det lykkes at få alkoholikeren i behandling eller ej.

En sådan samtale er både fortrolig og gratis og foregår i en af vores afdelinger i Århus, København, Aalborg, Odense eller Kolding.


Familiebehandling som en del af behandlingen

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder både ambulant alkoholbehandling i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense og København, hvor man bor hjemme med mulighed for at passe sit arbejde mens behandlingen står på.

Al behandling indebærer tilbud om familiebehandling, således at pårørende til alkoholikere også får hjælp til at komme ovenpå igen.

Ring og få en snak som pårørende til alkoholikere

Comments are closed.