Skattefri alkoholbehandling
– for ansatte og selvstændige

I 1999 blev der indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning til medarbejdere.

Sideløbende hermed blev reglerne ændret, således at selvstændigt erhvervsdrivende blev stillet på samme måde som lønmodtagere i forhold til sundhedsbehandlinger og dermed altså under visse betingelser kan fratrække udgifter til alkoholafvænning.


Skattefri ydelser

Reglerne medfører, at medarbejdere ikke skal beskattes af ydelser, som arbejdsgiveren betaler i forbindelse med behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler.

Der er i princippet skattefrihed for en hvilken som helst behandling, som parterne finder egnet, herunder behandling efter Minnesotamodellen.


Rentefri lån til behandling

Ønsker arbejdsgiveren ikke at betale for medarbejderens behandling, kan han yde medarbejderen et rentefrit eller lavt forrentet lån til dækning af udgifterne.
Ydes der et rentefri eller lavt forrentede lån til dækning af udgifterne ved alkoholafvænning, skal medarbejderen ikke beskattes af den fordel, som han opnår ved at kunne låne pengene af arbejdsgiveren til en lav eller ingen rente.


Forsikringsdækning

Såfremt arbejdsgiveren har valgt at tegne en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med medarbejderens behandling, skal medarbejderen ikke beskattes som følge af arbejdsgiverens betaling af forsikringspræmien.


Lægeerklæring

Skattefriheden for ydelser til behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler er betinget af, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen.

Dansk MisbrugsBehandling stiller sig vederlagsfrit til rådighed for en udredning, der kan danne grundlag for en sådan lægeerklæring.


Skattefri behandling for deltidsansatte

Deltidsansatte kan som hovedregel ikke afskæres fra tilbud om deltagelse. I praksis kan virksomheden dog undlade at tilbyde ordningen til medarbejdere med en meget beskeden ugentlig arbejdstid.

Der antages her at gælde en otte timers grænse pr. uge svarende til arbejdstidsgrænsen for at være omfattet af funktionærloven.

Comments are closed.