Kursus for unge mellem 14-19 år, der er vokset op med misbrug

Pårørende og familie.

“En familie er kun velfungerende, hvis alle har det godt”

Er du vokset op med en far eller mor der drikker, eller med en anden form for misbrug, kan dette have en negativ indflydelse på både dit forhold til dig selv og på dit forhold til andre.

Omkring 120.000 danske børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer – og undersøgelser viser, at ca. halvdelen oplever problemer på grund deres fars eller mors misbrug.

Så er du én af dem, er du så langt fra alene.

Det kan være vanskeligt, at se sammenhængen mellem din fars eller mors drikkeri og dine egne vanskeligheder, men der synes at være en del problemer, der går igen hos børn af alkoholikere.

I samarbejde med Behandlingscenter Tjele tilbyder Dansk Misbrugs-Behandling gratis gruppeforløb for teenagere, der er vokset op med misbrug. Der er også mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Kontakt tlf. 70 10 03 03 for yderligere oplysning.


Nogle symptomer

Der kan være mange symptomer – måske genkender du nogle af følgende:

  • At du er god til at holde facaden – selv om du måske er sårbar og ked af det inden i
  • At du er god til at tage hensyn til andre – men glemmer dig selv og dine egne behov
  • At du ofte har det svært sammen med andre
  • At du ofte føler dig anderledes – og lidt forkert – i forhold til andre
  • At du oplever et lavt selvværd – og synes du ikke klarer dig lige så godt som andre
  • At du har tendens til at føle dig ensom – også når du er sammen med andre
  • At du til tider reagerer følelsesmæssigt voldsomt – uden helt at forstå hvorfor
  • At du har problemer med at sige fra og sætte grænser

Mange børn og unge er flove over en forælders alkoholmisbrug, og taler derfor sjældent med andre om det – og ender med at gå med problemerne selv. Det forstærker følelsen af at være ensom og anderledes.

Selvfølgelig er der store individuelle forskelle på, hvor belastet man er af en opvækst med alkoholmisbrug, og det er vigtigt for os at slå fast, at vi ikke forsøger at presse noget ned over hovedet på dig – og forklare alt med ”at det er også fordi din far eller mor er alkoholiker”.

Men er du vokset op med et alkoholmisbrug, og genkender du flere af ovenstående symptomer, vil du sandsynligvis få et godt udbytte af at deltage på kurset – og få det bedre med dig selv og andre.


Sådan får du hjælp

For at løse sine problemer, er det afgørende at man har nogen man kan tale med – og gerne nogen i samme situation.

Teenage-grupperne ledes af en psykolog eller familieterapeut med speciale i misbrugsfamilier og pårørende til alkoholikere.

Sammen med andre i samme situation, vil du få hjælp at bryde de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som du har udviklet på grund af misbrug i din opvækstfamilie.

Du vil lære at genkende dine egne ”misbrugsmønstre” og lære at træffe nye og bedre valg – så du med tiden kan få det bedre med dig selv og andre.


Tid og sted

Gruppen for unge ml. 14 og 19 år er åben året rundt, der er løbende indskrivning, så tilmelding kan ske når som helst.

Et gruppeforløb består af ét møde ugentligt á 2 ½ time i 8 uger

Teenage-grupperne finder sted i Aarhus og København

Pris:     4.000,- kr.


Kontakt os for yderligere information på 70 10 03 03


Comments are closed.