Alkoholafvænning

Til dig der overvejer at gå i alkoholafvænning, eller har en pårørende med et alkoholmisbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling hjælper vi hvert år danskere i hele landet til et bedre liv uden misbrug. Vores alkoholafvænning er tilpasset den enkelte og bygger på anerkendte metoder med høj succesrate.

Er du pårørende til en misbruger, eller er du i tvivl om, hvorvidt du har et behandlingskrævende alkoholproblem og har behov for alkoholafvænning, er du velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne døgnet rundt, og det er gratis og uforpligtende at ringe og få en snak med en af vores misbrugsrådgivere. Du kan være anonym, og samtalen er selvfølgelig fortrolig.

Alkoholafvænning hos Dansk MisbrugsBehandling

Vi er en del af Danmarks største og ældste private behandlingstilbud, hvilket betyder, at vi har mange års erfaringer at trække på, et stort netværk af dygtige, veluddannede misbrugskonsulenter og andre fagpersoner, samt behandlingscentre i hele landet.

Vi ved, at det kan være en stor overvindelse at indse sit problem og acceptere, at man har brug for professionel alkoholafvænning. Derfor tilbyder vi altid uforpligtende samtaler til misbrugeren og/eller de pårørende, så vi sammen kan afklare, om alkoholafvænning er nødvendig og hvilken type behandling, der er den rette.

Vi tilbyder alkoholafvænning som ambulante forløb, døgnbehandling eller en kombination og tilbyder selvfølgelig også udslusningsbehandlinger og tilbagefaldsforløb, så du har de bedst mulige forudsætninger for at komme godt ud på den anden side, når din alkoholafvænning er overstået.

Har du eller en pårørende brug for alkoholafvænning?

Det kan være svært at vurdere, hvornår et stort forbrug af alkohol udvikler sig til et overforbrug, et misbrug og en reel afhængighed, som kræver professionel hjælp. Ved brug af internationalt anerkendte diagnosetests, er vi i stand til at afdække graden af dit misbrug og give dig vores forslag til, hvilken alkoholafvænning, du vil få bedst udbytte af.

Har du et erkendt alkoholproblem kan vi:

  • Hjælpe dig med at få en alkoholbehandling der er tilpasset din dagligdag, så du kan bo hjemme og passe dit job, mens du er i alkoholafvænning
  • Sammen udarbejde en behandlingsplan, der tilgodeser dine forpligtelser i hverdagen
  • Tilbyde dig fuld fortrolighed og anonymitet. Ved behandling på Dansk MisbrugsBehandlings Centre foregår der ingen offentlig registrering
  • Tilbyde en alkoholafvænning, med en af de allerbedste succesrater i Danmark
  • Hjælpe med at afklare dine muligheder for at få alkoholafvænningen dækket af din sundhedsforsikring

Vi har ingen ventelister, så når du har besluttet dig, kan du starte din alkoholafvænning med det samme.

Kontakt os på 70 10 03 03. En sådan samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Læs mere om alkoholforbrug & ambulant behandling


Pårørende til personer med behov for alkoholafvænning

Ofte har en alkoholmisbruger svært ved selv at erkende sit alkoholproblem, og det kan som pårørende være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at gå i alkoholafvænning.

Er du pårørende til en person, du mener bør i alkoholafvænning, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen eller for at aftale en samtale hos Dansk MisbrugsBehandling enten i København, Aalborg, Aarhus, Odense eller Kolding. Vi kan så give dig støtte, råd og vejledning i, hvordan du bedst forholder dig til drikkeriet og bedst motiverer din pårørende til alkoholafvænning.

En sådan samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Læs mere på: Nogle råd til pårørende


Hjælp til finansiering af alkoholafvænning

Der er flere muligheder for finansiering af alkoholbehandling og alkoholafvænning.
Hvis du har en sundhedsforsikring, er der en stor sandsynlighed for at den dækker et behandlingsforløb for afvænning fra alkohol. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og få at vide, om du er dækket. Selvom du har din sundhedsforsikring igennem dit arbejde er det vigtigt at understrege, at din arbejdsplads ikke får besked om, at du er i et behandlingsforløb.

Er du selvstændig, er udgiften til alkoholafvænning fradragsberettiget for virksomheden – og du som ansat bliver ikke beskattet af beløbet.

Læs mere om finansiering af behandling her


Til virksomheder og arbejdsgivere

Såfremt I i virksomheden har en medarbejder, der har behov for alkoholafvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.

Vi hjælper gerne ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkoholproblem og den forestående alkoholafvænning.

Endvidere kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkoholpolitik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkoholbehandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.

Læs mere på nedenstående link:

Om skattefri finansiering af alkoholbehandling
Alkoholmisbrug
Alkoholbehandling
Alkoholafvænning Nordjylland

Comments are closed.