Sådan konfronterer du en alkoholiker

Det er næsten umuligt for en alkoholiker selv at træffe beslutningen om at gå i alkoholbehandling – og det rejser spørgsmålet om, hvordan man motiverer en alkoholiker til at søge behandling. I de allerfleste tilfælde er det familie, børn eller arbejdsplads, der motiverer misbrugeren til at søge hjælp til sit alkoholproblem.

Se film om at motivere en alkoholiker:

Motivationen

Den største grund til, at alkoholikere vælger behandling er da også, at partner/ægtefælle stiller alkoholbehandling som en betingelse for fortsat partnerskab/ægteskab.

Det er konsekvenserne ved at sige nej til behandling – der i sidste ende giver et ja til alkoholafvænning.

Sådan reagerer en alkoholiker

Når en alkoholiker bliver konfronteret med sit drikkeri og krav om behandling, vil vedkommende ofte benægte problemets alvor og kæmpe for retten til fortsat at drikke alkohol.
Enten ved at benægte omfanget af sit drikkeri, reagere aggressivt eller slå det hen som en overdreven reaktion fra de pårørendes side.

Der vil sjældent umiddelbart være motivation fra alkoholikerens side til at søge hjælp.
Derfor oplever de fleste pårørende det meget vanskeligt, at motiverer en alkoholiker.

Sundhedsstyrelsen slår fast, at der er over 140.000 danskere der er afhænge af alkohol og 585.000 der har et skadeligt højt alkoholforbrug.
På trods af de mange tusinde, der ville få stor gavn af en alkoholbehandling, er det kun ca. 10 % af dem der har behov for behandling, der rent faktisk kommer i behandling.
En af årsagerne til de relativt få i behandling er, at familierne omkring de drikkende ikke kender de metoder og “værktøjer”,  der bedst motivere misbrugeren til at ændre adfærd.

Kender du det?

Den der drikker benægter problemet, eller går i forsvar, hvis du taler om alkoholforbruget.

80% af dem der har taget vores alkoholtest for pårørende har svaret ja.

Hvad betyder intervention?

Intervention er det mest almindeligt anvendte begreb, når man snakker om den motiverende samtale. Begrebet intervention dækker over at gribe ind i en situation for at forhindre en negativ udvikling. Formålet med intervention er derfor at at hjælpe misbrugeren med at erkende, at personen har et misbrug, og at vedkommende har brug for hjælp til at komme ud af det.

Som pårørende til en alkoholiker kan det være frustrerende at se, hvordan en person, man holder af, ødelægger sig selv og sit liv med et misbrug – ikke mindst når personen benægter at have et alkoholmisbrug. Her kan intervention være med til at bryde benægtelsen, så alkoholikeren får øjnene op for, at der er brug for hjælp.

Til sidst kunne jeg ikke mere, og jeg forlangte, at Jens gik i behandling, ellers måtte vi skilles. Det er det noget af det sværeste – men også det bedste jeg nogensinde har gjort. – Nu har Jens været ædru i mere end 4 måneder.

____

Linda. Gift med alkoholiker.

Nogle råd til hvordan man bedst konfronterer en alkoholiker:

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi alkoholrådgivning til pårørende, der drømmer om at et familiemedlem indser sit alkoholproblem og indvilliger i at gå i behandling. Her er nogle af retningslinjer vi ofte deler med pårørende:

 • Konfronter ikke en misbruger når vedkommende er påvirket (hvis det er muligt). Ofte er det hensigtsmæssigt at tage snakken tidligt på dagen.
 • Skriv ned hvad du vil sige, så du er sikker på at du får sagt alt det, du ønsker at sige, og læs hele dit brev op for misbrugeren.
 • Giv konkrete eksempler på din pårørendes adfærd, som er uacceptabel for dig f.eks. brudte aftaler, manglende hensyn til dig eller andre, uærlighed, at vedkommende ikke opfylder sine forpligtelser over for familien, at han el. hun er urimelig eller ubehagelig – eller andet.
 • Forklar klart og tydeligt hvordan din pårørendes misbrug påvirker dig f.eks. at du er utryg, at du det meste af tiden er bekymret om hvordan det skal gå, at du bliver frustreret og vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene påvirkes af misbruget, at du er følelsesmæssigt udmattet eller andet.
 • Fortæl hvad du savner I jeres forhold på og gør opmærksom på hvad du ser af positive muligheder i fremtiden, såfremt vedkommende går i behandling, og får løst sit misbrugsproblem.
 • Pas på ikke at gå ind i diskussionen om at sammenligne personens misbrug i forhold til andre – men hold fast i at forklare, hvordan drikkeriet påvirker dig og jeres familie.
 • Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling. Hvis du begynder at forhandle her, bliver det forhandlet ned. Det er dig som pårørende, der definerer hvad behandling er.
 • Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser det har, såfremt misbrugeren ikke accepterer behandling. Du må ikke starte en konfrontation, uden du er 100 % afklaret om dette.
 • Jo flere familiemedlemmer der deltager i interventionen, desto bedre er chancen for succes. Det er dog afgørende, at alle deltagere er enige om målet for konfrontationen. Hold et møde med de andre deltagere inden I taler med misbrugeren, og sørg for at I er helt enige, inden i går i gang.

Få vejledning om, hvordan man bedst motiverer en misbruger til at starte i behandling. Ring 70 10 03 03. Vores rådgivere er klar ved telefonerne.

alkoholbehandlere gruppeundervisning

Få professionel vejledning af alkoholrådgiverne hos Dansk MisbrugsBehandling, inden du konfronterer alkoholikeren.

Alkoholikeren vil (næsten) altid forsøge at undgå behandling

Når alkoholikeren bliver konfronteret med sit drikkeri, vil vedkommende ofte søge et kompromis for at undgå at gå i behandling, f.eks.:

 • At love at reducere sit forbrug – eller selv at stoppe helt.
 • At holde en pause i flere uger.
 • At holde op med at drikke og love at gå i behandling hvis han eller hun falder i igen.
 • Ikke at drikke noget i dagligdagen, men kun i weekender eller til fest.
 • Ikke at omgås venner der selv har alkoholmisbrug.
 • At acceptere samtale hos Dansk MisbrugsBehandling uden løfte om behandling.
 • At sige ”Det kan jeg ikke tage stilling til lige nu” – det bliver jeg nødt til at tænke over.

Sådanne løfter er ikke en egentlig motivation fra alkoholikerens side til at gøre noget ved problemet, og disse løfter holder som regel kun, indtil krisen er drevet over, hvorefter drikkeriet igen accelererer.
Smerten er dermed kun blevet forlænget for alle parter.
Derfor er det vigtigt ikke at acceptere sådanne ”svage kompromisser”.
Det er fornuftigt stå fast på, at alt andet end et ja til behandling – opfattes som et nej.

Ambulant alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling er ikke en “straf” til den der drikker, men en mulighed for at opnå en bedre livskvalitet, et øget selvværd og et bedre forhold til familie og omgangskreds.

“Jeg bad ham vælge mellem familien og flasken”

Læs om hvordan Else, som er gift med en alkoholiker, motiverede sin mand til alkoholbehandling – en beretning, der fortæller, hvor vigtigt det er at stå fast.
Læs Elses beretning

Et alkoholmisbrug er hele familiens problem

Husk, at drikkeriet ikke kun er misbrugerens eget problem, men hele familiens problem. Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad af drikkeriet end misbrugeren selv, og derfor er det også familiens ret at gribe ind og forlange problemet løst.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi erfaring for, at det øger chancerne for et godt resultat betydeligt, såfremt familien deltager i et formøde med en professionel misbrugsrådgiver, hvor der lægges en plan for, hvordan I konfronterer alkoholikeren. Et sådant møde er gratis, fortroligt og uforpligtende.

Du er velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling, hvis du ønsker flere råd til, hvordan man konfronterer en alkoholiker.

Symptomer og tegn

Der er flere tegn og fysiske symptomer på alkoholisme. Bliv klogere på de forskellige tegn på alkoholisme her.

En alkohol test for pårørende

Prøv vores alkoholtest og få hjælp til at afgøre, om den der drikker har et behandlingskrævende alkoholproblem.

Har du spørgsmål om, hvordan du motiverer en alkoholiker til behandling?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook