Professionel alkoholbehandling i Kolding

Dansk MisbrugsBehandling i Kolding har gennem mere end 10 år hjulpet mennesker med alkoholproblemer fra Syd- og Sønderjylland til et nyt og bedre liv uden misbrug.

De, som kommer på vores misbrugscenter i Kolding, hører til de mere ressourcestærke misbrugere, hvilket betyder, at mere end 80 % af vores deltagere har både familie og arbejde.
Derfor er alkoholbehandlingen også lagt uden for normal arbejdstid, så man kan passe sit job og forpligtelser, mens behandlingen står på.

Hos Dansk MisbrugsBehandling får du:

 • Ambulant alkoholbehandling efter normal arbejdstid.
 • Fuld anonymitet. Alle ansatte har tavshedspligt.
 • Mulighed for finansiering af alkoholbehandlingen gennem din sundhedsforsikring.
 • Ingen offentlig registrering, da Dansk MisbrugsBehandling ikke er en del af det offentlige behandlingssystem.
 • Specialuddannede misbrugsbehandlere, læge og psykiater.

Se film om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling:

Ambulant alkoholbehandling i centrum af Kolding

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning i Kolding ligger på Mazantigade 5, få minutter til fods fra Kolding banegård og lige over for rutebilstationen.

Er man i bil er der ca. 15 minutter fra Fredericia og Middelfart, en halv time fra Vejle og Haderslev, og fra Aabenraa, Billund og Horsens tager det ca. tre kvarter.

Der er gratis parkering i gården.

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Kolding består af:

 • En udredende forsamtale hvor vi afdækker din situation og behandlingsbehov.
 • Primærbehandling: 3 møder ugentligt i 6 – 8 uger efter behov.
 • Individuelle samtaler med rådgiver efter behov.
 • Efterbehandling: 1 møde hver 14. dag i 6 måneder.
 • Familiebehandling til nære pårørende – 1 møde ugentligt i 5 uger.

Vores alkoholrådgivning og -behandling er baseret på anerkendte metoder med en veldokumenteret effekt.

Alle alkoholbehandlere hos Dansk MisbrugsBehandling Kolding er specielt uddannede inden for misbrug og afhængighed og har alle selv personlig erfaring med misbrug. De har alle selv prøvet det, som vores deltagere går igennem.

Behandlingen på vores misbrugscenter i Kolding foregår i lyse og indbydende lokaler, og der er altid kaffe på kanden.

Indhold i den ambulante alkoholbehandling i Kolding:

 • Foredrag og undervisning

  Foredrag og undervisning er en fast bestanddel af vores alkoholrådgivning i Kolding. Her lærer man at forstå afhængighed, og hvilke ændringer man skal foretage for at slippe ud af sit alkoholmisbrug.

 • Gruppesamtaler

  Hvor man diskuterer, hvordan man skaber et liv uden alkoholmisbrug, og lærer af andres erfaringer, når man hører, hvordan de griber tingene an.

 • Opgaveløsning og personligt program

  Programmet for alkoholafvænning indeholder en række hjemmeopgaver, som sætter fokus på hver enkelt deltagers situation.

Behandlingen foregår på små hold typisk på 6 – 8 deltagere.

Når man er indskrevet på misbrugscenteret i Kolding, er det muligt at kontakte en rådgiver 24 timer i døgnet.

Behandlingstider for alkoholbehandlingen i Kolding:

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Da vores alkoholrådgivning foregår efter arbejdstid, sørger vi for et let måltid i løbet af aftenen.

Behandling for alkoholmisbrug i Kolding – 100 % anonymt og fortroligt

Dansk MisbrugsBehandling er ikke en del af det offentlige system, så der sker ikke nogen offentlig registrering, når man deltager i alkoholbehandlingen i Kolding.

Og fordi behandlingen ligger uden for normal arbejdstid, så har man selv kontrol over hvem, der skal vide, at man har søgt behandling for sit alkoholmisbrug. Du kan fortælle det til dem, du mener, der skal vide det, når du selv føler dig parat.

76 procent svarer at de er meget tilfredse med deres primærbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling

Vi spurgte deltagerne i vores alkoholbehandling, om hvor tilfredse de var med behandlingen?

Alkoholbehandling finansieret af sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring, dækker denne dine udgifter til behandling af alkoholmisbrug i Kolding. Dansk MisbrugsBehandling er godkendt af samtlige forsikringsselskaber.

Selvom forsikringen er tegnet af din arbejdsgiver, er det din personlige forsikring og brugen af den fortrolig. Din arbejdsgiver får således ikke at vide, at du benytter den til finansiering af din alkoholbehandling, medmindre du selv ønsker det.

Ved den udredende samtale på misbrugscentret i Kolding, kan du få vejledning til, hvordan du benytter din forsikring til din alkoholbehandling.

Det var en lettelse at aflevere ham til alkoholbehandlingen i Kolding. For første gang i lang tid kunne jeg slappe af og vide, at han endelig fik den hjælp, han havde brug for.

____

Carina, 48 år, Kolding, pårørende til alkoholmisbruger

Hanne er pårørende til en alkoholiker – hør hendes historie her:

Hjælp til pårørende – alkoholrådgivning i Kolding

I de fleste familier med alkoholmisbrug, er det sådan at selvom familien synes, at drikkeriet er ubehageligt og belastende, så synes den, der drikker, ikke selv, at de har brug for alkoholrådgivning og behandling.

Som pårørende til en alkoholmisbruger oplever man typisk en stor frustration over, at man ikke kan få den, der drikker, til at forstå alvoren i sit alkoholproblem og dermed ikke erkende sit behov for alkoholbehandling.
Måske bliver man nødt at acceptere, at man ikke bliver enige om, hvor alvorligt misbruget er og handle ud fra ens egen oplevelse af drikkeriet.

Ser vi på, hvorfor alkoholmisbrugere søger alkoholbehandling, er det næsten altid fordi, de pårørende griber ind og forlanger behandling. Barskt, men sandt. Grebet rigtigt an, lykkes det heldigvis i langt de fleste tilfælde at få et familiemedlem eller en ægtefælle til at indse behovet for alkoholrådgivning og -behandling – men den rigtige forberedelse er afgørende for at det lykkes.

Derfor anbefaler vi altid, at man ringer og får vejledning af vores alkoholrådgivere, inden man tager samtalen med misbrugeren om alkoholbehandling. Det er også muligt at aftale et møde på misbrugscentret i Kolding, hvor man sammen med en erfaren alkoholbehandler forbereder samtalen med misbrugeren.

Alkoholbehandling i Kolding – for “helt almindelige danskere”

Ud over misbrugscentret i Kolding har Dansk MisbrugsBehandling afdelinger i de 4 største danske byer og er dermed den største private udbyder af ambulant alkoholbehandling i Danmark, og vi hjælper hvert år flere hundrede alkoholmisbrugere – og deres familier – til et godt liv uden alkoholproblemer.

Når man taler om alkoholmisbrug, tænker mange på “bumsen på bænken” og meget svært belastede misbrugere, men langt de fleste alkoholmisbrugere i Danmark er “helt almindelige danskere” med arbejde og familie. Dette gælder for ca. 80 % af deltagerne i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Kolding.

I alkoholbehandlingen i Kolding kommer der et bredt udsnit af den danske befolkning, dvs. skolelærere, sygeplejersker, selvstændige, håndværkere, akademikere, offentligt ansatte osv. De er som danskere er flest med det tilfælles, at de har brug for alkoholrådgivning, fordi deres alkoholforbrug har negative konsekvenser for dem selv og for deres familier.

Er du i tvivl om du drikker for meget?

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi lavet en alkoholtest, der kan bruges af både dem der måske drikker for meget og dem der er pårørende.
Testen består af 16 spørgsmål der afdækker typiske tegn på alkoholmisbrug, som de optræder i hverdagen.

Undervisning, foredrag og gruppesamtaler er en del af alkoholbehandlingen i Kolding.

Behandling af alkoholmisbrug og anden afhængighed

På vores misbrugscenter i Kolding tilbyder Dansk MisbrugsBehandling – ud over alkoholbehandling og alkoholrådgivning – behandling af kokainmisbrug, hashmisbrug og medicinmisbrug:

Hashmisbrug

Sådan foregår vores behandling af hashmisbrug.

Kokainmisbrug

Sådan foregår vores behandling af kokainmisbrug.

Medicinmisbrug

Sådan foregår vores behandling af medicinmisbrug.

For en del af deltagerne i behandling af hash-, kokain-, og medicinmisbrug er det hensigtsmæssigt at starte behandlingsforløbet op med en periode i døgnbehandling, hvorefter man overgår til den ambulante behandling på misbrugscenteret i Kolding.

Alkoholbehandling i Kolding – en effektiv behandling

Mange tror, at alkoholbehandling er lig med døgnbehandling, og der er også alkoholmisbrugere, som har behov for døgnbehandling. Men for alkoholmisbrugere, der har familie og arbejde, og ikke er en del af et misbrugsmiljø, er ambulant alkoholbehandling lige så effektivt som døgnbehandling.

Det er, fordi man i en ambulant alkoholafvænning har chancen for at afprøve sine nye livsstrategier, mens man har støtte og hjælp fra behandlingen.

Skulle du have behov for afrusning og abstinensbehandling som døgnbehandling, eller har du behov for et helt døgnbehandlingsforløb, henviser Dansk MisbrugsBehandling Kolding dig til vores døgnbehandling.

Fem gode grunde til at vælge Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Kolding:

 1. Professionel ambulant behandling er for ressourcestærke alkoholmisbrugere lige så effektiv som døgnbehandling.
 2. Vi har tilknyttet læge, psykiater og psykolog.
 3. Alkoholrådgivning med forståelse for din situation – Alle rådgivere er professionelt uddannede misbrugsterapeuter, der selv tidligere har haft et misbrug – de ved, hvad du går igennem.
 4. Prisen for ambulant alkoholafvænning er under halvdelen af en døgnbehandling.
 5. Behandlingen er godkendt af alle sundhedsforsikringer.
Dansk MisbrugsBehandling i Kolding på Mazantigade 5

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Kolding ligger på Mazantigade 5, tæt på stationen og lige overfor Kolding rutebilstation.

Når du vælger Dansk MisbrugsBehandling i Kolding, får du:

 • Ambulant behandling mens du passer dine forpligtelser i hverdagen.

 • Behandling af alkohol-, kokain-, hash- og medicinmisbrug.

 • Fortrolighed – ingen offentlig registrering.

 • Mulighed for døgnbehandling.

 • Uddannede og certificerede misbrugsbehandlere.

Dansk MisbrugsBehandling i Kolding ligger tæt på Kolding Banegård:

Parkeringsforhold og transport

For personer med ærinde til alkoholbehandlingen i Kolding, er der er gratis parkering i gården – med indkørsel fra Behrensvej (lige bag Kolding bibliotek).

Kolding banegård er 2 minutters gang fra alkoholbehandlingen.

Kolding Rutebilstation ligger lige over for misbrugscenteret.

Spørgsmål og svar:

Der benyttes i dag langt mindre antabus i alkoholbehandling, end der gjorde tidligere. I modsætning til hvad man troede tidligere, viser det sig, at antabus har en meget begrænset effekt på længere sigt.

Der er dog nogle deltagere, som har så stor drikketrang i starten af deres alkoholbehandling, at det kan være en god idé at være på antabus i de første par uger, indtil trangen har lagt sig.

Af deltagerne på misbrugscenteret i Kolding er det mindre en ti procent, der får udskrevet antabus i løbet af deres behandling.

Dansk MisbrugsBehandling er ikke en del af det offentlige system og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor skal man selv finansiere sin behandling.

En del af deltagerne i er dækket af en sundhedsforsikring, som afholder udgifterne til deres alkoholbehandling.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør brug af din sundhedsforsikring, kan du kontakte os og få vejledning til hvordan du gør, enten på telefonen eller ved en samtale på misbrugscenteret i Kolding.

Al erfaring siger, at når man har udviklet alkoholmisbrug, så har man brug for professionel hjælp. Derfor er den bedste hjælp du kan give et familiemedlem, der drikker for meget, er at hjælpe ham eller hende til at gå i alkoholafvænning.

Det kan selvfølgelig godt være en udfordring, fordi der desværre er mange alkoholmisbrugere, der ikke indser alvoren i deres misbrug, og som har stor modstand mod behandling.

Derfor anbefaler vi altid, at man søger råd og vejledning til hvordan man bedst motiverer en alkoholiker til behandlingen, inden man konfronterer ham eller hende med sit misbrug.

Det kan ske på telefonen, hvor vi tilbyder gratis alkoholrådgivning til pårørende, men allerbedst er det at bestille en samtale på misbrugscenteret i Kolding og få en samtale med en erfaren alkoholrådgiver, så man bliver klædt på til samtalen med misbrugeren.

Vores alkoholrådgivning til pårørende er gratis, og kan aftales fra dag til dag.

Nej, der sker ingen offentlig registrering af klienter som deltager i alkoholafvænningen i Kolding. Dansk MisbrugsBehandling er en privat organisation, og kun hvis deltagerne selv ønsker det, videregives der information til tredjepart. Det betyder, at du anonymt kan modtage alkoholrådgivning og -behandling hos os.

I forbindelse med alkoholafvænningen er der tilbud om familiebehandling til de pårørende. Det består af ét møde om ugen i fem uger.

Du har også altid mulighed for at få en personlig snak med en familierådgiver på behandlingscentret i Kolding.

Har du brug for yderligere alkoholrådgivning eller information om vores misbrugscenter i Kolding?

Så udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook