Få en gratis samtale med en professionel alkoholrådgiver

Dansk MisbrugsBehandling er en af landets største og ældste udbydere af privat alkoholrådgivning og misbrugsbehandling. Vi har hjulpet flere tusinde alkoholmisbrugere og pårørende med hjælp til, hvordan man tackler et alkoholmisbrug i familien og får et nyt og godt liv uden alkohol.

Se vores film om tegn på alkoholmisbrug og alkoholbehandling:

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

I vores alkoholrådgivning får vi ofte henvendelser, hvor vi bliver spurgt: Hvornår er man alkoholiker?

Personer med et alkoholmisbrug oplever typisk en række symptomer, og selvom vi naturligvis er forskellige, så er symptomerne ret ens.

De vigtigste tegn er:

 • At man har svært ved at styre, hvor meget man drikker.
 • At drikkeriet har negative konsekvenser både for den, der drikker og for familien.
 • At drikkeriet fortsætter selv om der er givet løfter om at nedsætte eller stoppe forbruget af alkohol.

Når du kontakter vores alkoholrådgivning, gennemgår vi sammen flere tegn og symptomer på alkoholisme og alkoholrådgiverne kommer med forslag til løsninger.

En rådgivende samtale kan være starten på et liv uden alkohol

Er du er i tvivl, om du har et behandlingskrævende alkoholproblem, kan vi hjælpe dig med alkoholrådgivning over telefonen, eller ved en personlige samtale.

Blandt dem der ringer til vores døgnåbne alkoholrådgivning, er 4 ud af 10 alkoholafhængige, der ønsker at stoppe misbruget og starte i ambulant alkoholbehandling.

Vi benytter anerkendte diagnosetests til at afdække graden af dit alkoholmisbrug, og vi giver dig konkrete forslag til løsninger på problemet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan en alkoholbehandling vil passe ind i din dagligdag, kan vores alkoholrådgivere sammen med dig udarbejde en behandlingsplan, der tilgodeser dine forpligtelser i hverdagen. Vores behandlingstilbud er fleksibelt og tilpasset den enkeltes behov.

En personlig alkoholrådgivning hos Dansk MisbrugsBehandling, er ligesom vores telefoniske alkoholrådgivning gratis, uforpligtende og anonym.

Nære pårørende til en alkoholafhængig har 40 % større risiko for at lide af dårligt helbred. Jo tættere relation, man har til den alkoholafhængige, desto større er de helbredsmæssige konsekvenser og det er især er kvinder og børn, der bliver ramt.

____

Undersøgelse om alkoholskader på pårørende, Center for Rusmiddelforskning, 2020

Alkoholrådgivning til pårørende

Det kan være både frustrerende og smertefuldt at være pårørende til en der drikker, og det kan være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på.

For mange pårørende er det første skridt på vejen at få en rådgivende samtale om, hvordan de bedst hjælper alkoholmisbrugeren til at få taget hånd om sit problem.

Er du pårørende til en der drikker, er du velkommen til at kontakte os og få gratis alkoholrådgivning, enten som en samtale over telefonen eller ved personlig rådgivning på et af Dansk MisbrugsBehandlings centre i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense eller København.

Vi kan give dig støtte, råd og vejledning i, hvordan du bedst forholder dig til drikkeriet og motiverer den der drikker til alkoholbehandling.

Vores erfarne misbrugsbehandlere er klar til at give dig alkoholrådgivning døgnet rundt – uanset om du er pårørende til en alkoholiker, eller om du selv har et misbrug.

Alkoholrådgivning til virksomheder og arbejdsgivere

Har du en ansat, der drikker for meget? Så kan vi hjælpe med alkoholrådgivning og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an på din arbejdsplads. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Alkoholrådgivning

  Er der tvivl om, hvordan I skal håndtere alkoholproblemer på arbejdspladsen, så hjælper vi gerne med professionel alkoholrådgivning, både på virksomhedsniveau, men også med individuel rådgivning til den, der har alkoholproblemet.

 • Planlægning af intervention

  Vi hjælper også gerne med at planlægge og gennemføre en intervention, dvs. en samtale, hvor medarbejderen konfronteres med sit alkoholproblem. Dansk MisbrugsBehandling har tilknyttet professionelle virksomhedsrådgivere.

 • Behandling

  Som en del vores alkoholrådgivning til virksomheder vejleder vi om, hvordan man tilrettelægger en alkoholbehandling, således at medarbejderen kan passe sit arbejde, helt eller delvist, mens behandlingen står på.

Desuden kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkoholpolitik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkoholbehandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.

Alkoholrådgivning i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding

Dansk MisbrugsBehandling har behandlingscentre i hele landet, så du kan altid få alkoholrådgivning i nærheden af hvor du bor. Kontakt Dansk MisbrugsBehandling på 70 10 03 03 og aftal alkoholrådgivning i København, Aarhus, Aalborg, Odense eller Kolding. Alkoholrådgivning via telefon, eller ved en personlig samtale er altid fortrolig, anonym og gratis.

Hvem ringer til vores alkoholrådgivning?

Der er ca. 9.000 opkald om året på vores alkoholrådgivning, hvor misbrugsrådgiverne også svarer på spørgsmål om problemer med kokain, hash og medicin.

60 procent af dem der ringer til rådgivningen hos Dansk MisbrugsBehandling er kvinder
54 procent af dem der ringer til rådgivningen hos Dansk Misbrugsbehandling er kvinder

60 procent af dem der ringer til vores døgnåbne alkoholrådgivning, er pårørende til alkoholikere og 38 procent af dem der ønsker alkoholrådgivning, er selv alkoholmisbrugere.

Blandt de øvrige 2 procent der benytter vores alkoholrådgivning, er hovedparten arbejdsgivere, der ønsker råd om, hvordan de bedst håndterer en medarbejder, der drikker for meget.

I tvivl om du har et alkoholmisbrug?

Ud over at få alkoholrådgivning over telefonen eller på mail, har du også mulighed for at prøve en online alkoholtest.

Alkoholtesten er lavet ud fra vores erfaringer fra arbejdet med mange hundrede alkoholmisbrugere og pårørende til alkoholikere og er et værktøj til at afgøre, om den der drikker, har et behandlingskrævende alkoholproblem.

Har du brug for alkoholrådgivning?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook