Gratis familiebehandling hos Dansk MisbrugsBehandling

På Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Odense, Aalborg, Aarhus og Kolding tilbyder vi hele familien støtte i forbindelse med misbrugsbehandling. Herunder kan du læse mere om vores familiebehandling.

Se film om Jørgen der har været i alkoholbehandling og Hanne der er pårørende:

Hjælp til hele familien

Hos Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Odense, Aalborg, Aarhus og Kolding tilbydes hele familien hjælp og støtte i forbindelse med behandling.

Familiebehandlingen henvender sig til partner, ægtefælle, forældre og voksne børn af misbrugere.
Samtidig tilbyder vi hjælp til både børn og teenagere – og voksne børn af alkoholikere.

Du kan læse mere om vores tilbud til forskellige pårørende grupper her:

Grupper for børn mellem 8 og 12 år.

Grupper for unge mellem 13 og 17 år.

Grupper for voksne børn af alkoholiker.

Mødet med andre i samme situation

Er man pårørende til en alkoholiker, får man typisk talt alt for lidt om sine problemer.

Mange synes, det er flovt, grænseoverskridende eller illoyalt at tale med andre om et familiemedlems alkoholproblem.
Men det viser sig, at mødet med andre i samme situation er en uvurderlig støtte, når man skal bearbejde de negative oplevelser af et alkoholmisbrug.
Deltagerne får gennem foredrag, gruppesamtaler og mødet med andre familier, en indsigt i de familiemønstre som misbruget har medført – og de nødvendige redskaber til forandring.

Jeg havde lovet min familie at stoppe med at drikke et utal af gange, men det var først, da jeg fik professionel hjælp og de rigtige værktøjer, at jeg kunne holde mit løfte.

____

Mathias, 55 år

Temaer i familieprogrammet

I familieprogrammet arbejder vi blandt andet med følgende temaer:

 • Alkoholisme – en hjælp til forståelse af begrebet alkoholisme.
 • Medafhængighed – typiske pårørendereaktioner på alkoholmisbrug.
 • Kommunikation i familien – en vejledning til en forbedret kommunikation i familien.
 • Børn i misbrugsfamilier – typiske reaktionsmønstre hos børn vokset op med misbrug.
 • Tilbagefald – hvad stiller man op, hvis uheldet er ude.
familiebehandling er en del af alkoholbehandlingen

I familiebehandlingen kommer du til at møde andre pårørende til alkoholikere og kan lære af deres oplevelser og udfordringer.

Familieprogrammet er gratis for de pårørende

Familieprogrammet er uden omkostninger for max. 3 pårørende til deltagere i behandling hos Dansk MisbrugsBehandling. Ønskes der deltagelse af flere end 3 familiemedlemmer, kan det som tilkøbes.
Grupper for børn og unge foretages som tilkøb.

Familieprogrammet er for pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke

Familieprogrammet består af 3 timers møde en aften om ugen i 5 uger, eller som et weekend kursus lørdag og søndag 10.00 – 16.00 begge dage.

Kender du det?

Den der drikker, drikker ofte alkohol alene.

85% af dem der har taget vores alkoholtest for pårørende har svaret ja.

Gode resultater for alle

Familieprogrammet har til formål at hjælpe og støtte de pårørende i en svær situation – og er ikke et ”støtteprogram” for alkoholikeren i behandling.
Men det viser sig alligevel, at alkoholikere har en bedre behandlingsprognose, når familien deltager i familiebehandlingen.

Har du spørgsmål til familiebehandlingen eller til grupperne for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os på 70 10 03 03 – vi svarer alle dage.

Motiver misbrugeren til at gå i behandling

De fleste henvendelser til Dansk MisbrugsBehandling er fra pårørende, der er meget berørte af misbruget, men samtidig også frustrerede over, at det er så svært at få misbrugeren selv til at erkende alvoren i sit misbrug, og behovet for professionel behandling.

Derfor har vi beskrevet en række råd om, hvordan man som pårørende bedst forbereder og gennemfører en konfrontation.
Et par af de vigtigste råd er:

 • Konfronter ikke en misbruger når vedkommende er påvirket.
 • Giv konkrete eksempler på din pårørendes adfærd, som er uacceptabel for dig.
 • Fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling.

Det er fornuftigt stå fast på, at alt andet end et ja til behandling, opfattes som et nej til behandling.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om familiebehandling?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook