Behandling af alkoholmisbrug

Når man først har udviklet et alkoholmisbrug, så er den eneste effektive behandling at holde op med at drikke. Men det er kun muligt, hvis den ædru tilværelse er mere tilfredsstillende end livet med alkohol.

Derfor handler behandlingen også om at opnå en bedre livskvalitet, et øget selvværd og et bedre forhold til familie og omgangskreds.

Se film om symptomer på alkoholmisbrug og alkoholbehandling:

Behandlingens elementer

Hos Dansk MisbrugsBehandling består vores ambulante alkoholbehandling af:

 • En forsamtale.
 • Primærbehandling.
 • Efterbehandling.
 • Familieprogram.

Vi laver gerne individuelle tilpasninger af behandlingsforløbet for at sikre, at der bliver taget hånd om hver enkelt deltagers personlige problemstillinger i forhold til alkohol.

Misbrugsbehandling starter med en forsamtale

En alkoholbehandling starter altid med en fortrolig forsamtale, hvor behandlingsforløbet aftales i fællesskab.

Forsamtale

Ved den første samtale afdækker vi alkoholmisbrugets omfang og karakter.

Når det er på plads, planlægger vi i fællesskab et behandlingsforløb, der varer 6-8 uger. Samtidig vurderer vi, om der er andre problematikker, som kræver opmærksomhed sideløbende med behandlingen af alkoholmisbruget.

Du er meget velkommen til at invitere ægtefælle, partner eller en ven til denne samtale.

I forsamtalen har du mulighed for at spørge og få svar, før du tager stilling til det videre behandlingsforløb.
Denne samtale er altid gratis, uforpligtende og fortrolig. Den vil typisk foregå i en af vores afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.

Primærbehandling

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt i 6 – 8 uger efter behov. Møderne vil foregå i dit nærmeste behandlingscenter i København, Aarhus, Aalborg, Odense eller Kolding.

Behandlingen består af:

 • Foredrag og undervisning
 • Gruppemøder
 • Individuelle samtaler med rådgiver
 • Individuelle opgaver
 • Introduktion til selvhjælpsgruppen Anonyme Alkoholikere (AA)

Efterbehandling

I efterbehandlingen arbejder vi med, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har tilegnet sig i primærbehandlingen.

Efterbehandlingen strækker sig over 6 måneder, med 1 møde á 4 timer hver 14. dag.

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med misbrug, eller er du pårørende til en misbruger?
Kontakt os på 70 10 03 03 og få en fortrolig samtale med vores misbrugsrådgivere.
Vi tager telefonen døgnet rundt.

Familieprogram ved alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug berører alle familiens medlemmer. Vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende følelser hos alkoholikerens familie.

I familieprogrammet får de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af drikkeriet. Familieprogrammet består af foredrag og gruppediskussioner. Foredragene handler blandt andet om misbrug, typiske reaktioner i familien og hvordan hele familien kan deltage i alkoholbehandlingen og helbredelsesprocessen.

Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke.

Med den rette alkoholrådgivning og støtte til familien er der ganske enkelt større chance for, at I kommer godt videre sammen.

Se film med Jørgen, der har været i alkoholbehandling og Hanne der er pårørende:

Dansk MisbrugsBehandling agerer meget hurtigt. Fra første kontakt gik der 36 timer til den første dag i behandling. Jeg fik derfor ikke lejlighed til betænkningstid, som let kunne have forvandlet sig til modvilje. Det var specielt min kone meget taknemlig for, og det er jeg også i dag.

____

Kaj, 51 år, alkoholmisbruger

Læs hele Kajs fortælling

Abstinensbehandling

Såfremt der er behov for abstinensdæmpende medicin de første dage i behandlingen, er vi behjælpelige med at iværksætte dette i samråd med deltagerens læge.

Såfremt afgiftning/udtrapning i døgnbehandling skønnes nødvendig, henviser vi til relevant døgnbehandling på en af de institutioner, som Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med. Efter endt afrusning vil alkoholbehandlingen finde sted på Dansk MisbrugsBehandling i København, Odense, Kolding, Aalborg eller Aarhus.

Antabus

Som hovedregel benytter vi os ikke af antabusbehandling, men der kan være situationer, hvor antabus kan anvendes som støtte til behandlingen af alkoholmisbruget i en kortere periode.

Dobbeltdiagnoser

Blandt alkoholafhængige er der en overhyppighed af visse psykiatriske diagnoser såsom angst- og depressionslidelser.

Der vil i udredningsfasen blive lagt vægt på at afdække eventuelle andre problematikker, der kræver opmærksomhed, og der vil blive lagt en plan herfor.

Konstateres psykiatriske diagnoser, vil Dansk MisbrugsBehandling i samarbejde med psykiater udarbejde og iværksætte en plan for behandlingen.

Vores professionelle team af alkoholbehandlere er tværfagligt sammensat for at sikre den bedst mulige behandling af alkoholmisbrug.

Professionel alkoholrådgivning

Al behandling af alkoholmisbrug forestås af specialuddannede og certificerede misbrugsbehandlere. Behandlingen på Dansk MisbrugsBehandlings centre sker i overensstemmelse med Anonyme Alkoholikeres (AA) program, og deltagelse i de Anonyme Alkoholikeres selvhjælpsgrupper er en del af behandlingsforløbet.

Kender du det?

Du har svært ved at stoppe, når du først er begyndt at drikke, og ender med at blive mere beruset end planlagt.

69% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Behandlingstider og behandlingssteder:

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Behandlingstiderne er de samme i alkoholbehandlingen i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense og København. Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandlingen af alkoholmisbruget fra dag til dag.

Priser og finansiering

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling.

Samlet pris for alkoholbehandling:
39.500,- kr.

Alkoholbehandling ud over 8 uger:
3.500,- kr./uge.

Der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

 • Sundhedsforsikring
  Såfremt du har en sundhedsforsikring, dækker denne typisk udgifterne til behandlingen.
 • Arbejdsgiverfinansieret behandling
  Mange virksomheder yder hjælp til medarbejdere der har problemer med misbrug.
 • For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.
 • Egenbetaling

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook