Hvad er en alkoholiker?

Hos Dansk MisbrugsBehandling får vi ofte henvendelser, hvor vi bliver spurgt:” Hvornår er man alkoholiker?” eller “Hvad er definitionen på en alkoholiker?”

Når vi hos Dansk MisbrugsBehandling bruger ordet alkoholiker, er det på ingen måde en betegnelse for ”manden på bænken” eller socialt udsatte.

Når vi bruger betegnelsen alkoholiker, er det udelukkende som en betegnelse for en, der har udviklet alkoholafhængighed, og som opfylder de specifikke diagnosesymptomer, som ligger til grund for definitionen på alkoholisme – og intet andet.

Se film om tegn og symptomer på alkoholisme:

Diagnosen alkoholafhængighed

Når man skal stille diagnosen alkoholisme, bruger man for det meste WHO’s diagnosefortegnelse ICD-10. Her kaldes diagnosen for  “alkoholafhængighedssyndrom” –  hvilket er et andet ord for alkoholisme.

Et syndrom er en lidelse, hvortil der hører flere forskellige symptomer, og for alkoholafhængighed er der 6 diagnosesymptomer, som tilsammen udgør definitionen af alkoholisme.

De 6 WHO-symptomer på alkoholisme:

Nedenstående diagnose på alkoholisme er den man benytter over hele verden. Den er lavet af WHO og fungerer sådan, at hvis man har 3 ud af de 6 nedenstående symptomer, har man diagnosen alkoholafhængighed dvs. alkoholisme.

  1. Kontroltab ved alkoholindtagelse.
  2. Trang til alkohol.
  3. Toleranceøgning.
  4. Abstinenser efter alkohol.
  5. Fortsat drikkeri trods erkendt skadevirkning.
  6. Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv.

Kender du det?

Du drikker når du er alene.

65% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Kontroltab ved alkoholindtagelse

Kontroltab betyder nedsat kontrol med fortsat alkoholindtagelse, når man er begyndt at drikke. Dvs. at man ofte (men ikke nødvendigvis altid), efter nogle genstande ender med at drikke sig meget beruset – og drikke mere alkohol end planlagt og mere end godt er. Vi hører ofte alkoholikere bruge udtryk som ”jeg har ikke nogen bremseklods” og  ”når jeg først begynder at drikke, kan jeg ikke få proppen i flasken igen” og “jeg kan ikke finde min stopknap”.

Trang til alkohol

Trang betyder, at man har en meget stærk lyst til alkohol – en trang som er stærkere end ens fornuft og viljestyrke, og som gør, at man har svært ved at holde sig fra alkohol. Trang melder sig ofte i pressede situationer, f.eks. ved stress, bekymring, frustration eller andet – men kan også komme, når man synes, man har fortjent en belønning.

Toleranceøgning

Toleranceøgning vil sige, at der med tiden skal mere og mere alkohol til at give den samme virkning. Hjernen vænner sig til at “håndtere” alkohol, og derfor behøves der større mængder alkohol for at give den samme rus.

Abstinenser efter alkohol

Abstinenser kommer typisk dagen efter en druktur, og viser sig ved rysten på hænderne, sveden, hjertebanken og generelt fysik og psykisk ubehag. Abstinenser er et fremskredent fænomen i udviklingen af alkoholisme – og ca. 25 % af deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling har oplevet abstinenser, som følge af deres alkoholmisbrug.

Fortsat drikkeri trods erkendt skadevirkning

Dette betyder, at selv om man godt selv ved, at ens alkoholforbrug har klare negative konsekvenser, så evner man alligevel ikke at ændre sit drikkemønster. Det kan være at man fortsat drikker, til trods for at der er hyppige skænderier i hjemmet, at man har svigtet den nærmeste familie, at man ofte har drukket sig pinlig beruset til fester, eller har kørt spirituskørsel, og inderst inde godt ved, at den er gal.

Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

Dette symptom betyder, at alkohol er blevet vigtigere end andre ting i tilværelsen. Det viser sig f.eks. ved, at ens alkoholforbrug har negative konsekvenser for familien, at man forsømmer sine forpligtelser i hverdagen, og at man drikker alkohol i situationer, hvor det er upassende.

Se film om behandling af alkoholafhængighed:

Definition: Hvornår er man alkoholiker?

WHOs kriterier kan benyttes til at definere, hvornår man er alkoholiker. Hvis man har oplevet 3 af ovenstående symptomer i mere end én måned – eller gentagne gange inden for et år – så har man diagnosen alkoholafhængig, med andre ord, så er man alkoholiker.

Læg mærke til, at man ikke behøver at drikke alkohol hver dag eller drikke om morgenen for at opfylde kriterierne for alkoholisme (og dermed passe på definitionen af en alkoholiker).

Vi gør igen opmærksom på, at når vi i behandlingen bruger ordet alkoholiker, er det udelukkende en betegnelse for mennesker, der opfylder 3 af de 6 nævnte diagnosesymptomer – og intet andet.

Alt strittede på mig, når min kone kaldte mig for alkoholiker. Jeg kunne slet ikke forlige mig med det. Det var først efter jeg kom i behandling, at jeg forstod, hvad en alkoholiker egentlig er. Jeg indså, at det var helt almindelige mennesker, der ikke kunne styre det der med alkohol. Akkurat lige som mig selv.

____

Hans Jørgen 57 år, ædru alkoholiker

Alkoholiker mig? Nej tak.

Det er interessant at se, hvordan man som alkoholmisbruger, har rigtig svært ved at bruge ordet alkoholiker om sig selv, mens man drikker, hvor dem, der har været i behandling, og har løst deres alkoholproblem, ofte synes, det giver god mening at betegne sig selv om ædru alkoholiker.

Det man siger, når man kalder sig selv for ædru alkoholiker er, at man godt ved at man ikke kan styre sit alkoholforbrug, hvis man går i gang med at drikke igen, og derfor har valgt at holde sig fra alkohol.

Hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem!

Når mange henvender sig med spørgsmålet ”Hvornår er jeg alkoholiker”, er det som regeel for at få svar på spørgsmålet ”Har jeg brug for alkoholbehandling” og ”Behøver jeg at holde helt op med at drikke”.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi den holdning, at hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem, og kan man ikke ved egen hjælp nedbringe sit alkoholforbrug, så det ikke længere skaber problemer, ja så har man behov for professionel hjælp.

Så måske er spørgsmålet ”hvornår er man alkoholiker?” ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man får den rigtige hjælp, hvis man har et alkoholproblem – uanset hvad man kalder det.

Hvorfor bliver man afhængig af alkohol?

De fleste alkoholikere starter med at have et overforbrug af alkohol, der efterhånden udvikler sig til en afhængighed.

Når man drikker meget og ofte, vil kroppen over tid vænne sig til, at der er alkohol i blodet. Det giver symptomer på abstinenser, og man skal efterhånden indtage mere og mere alkohol for at opnå beruselse.

Når alkohol fylder meget i dagligdagen, er der stor chance for, at man udvikler et alkoholmisbrug – og dermed en afhængighed til alkohol. Selve årsagen til at man bliver afhængig af alkohol er meget individuel, og da der både kan ligge sociale og biologiske faktorer bag, er det forskelligt fra person til person, hvorfor man udvikler alkoholafhængighed

rødvin spildt på gulv

Hvornår man er alkoholiker, har intet at gøre med hvilket job man har, eller hvor mange penge man har i banken. Det er en betegnelse for en person, der er blevet afhængig af alkohol – og intet andet.

Sygdomme og skader der følger med et alkoholmisbrug

Alkohol påvirker de fleste af kroppens organer – og drikker man meget og ofte, øger man risikoen for at udvikle en række alkoholskader og -sygdomme. Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der mere end 60 forskellige alkoholrelaterede sygdomme

Få svar på om dit alkoholmisbrug har taget overhånd

Har du brug for en vurdering af alvoren i dit, eller en pårørendes, alkoholmisbrug, anbefaler vi, at du kontakter os, og får en snak om din/jeres situation. Du kan også bestille en tid til en udredende samtale med vores alkoholrådgivere på vores behandlingscentre i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding , hvor I kommer ind og får vores vurdering af alkoholmisbruget – og vores bud på en løsning.

Er du i tvivl om, hvor alvorligt dit alkoholmisbrug er, kan du bruge vores online alkoholtest som et værktøj, der kan være en hjælp til at afgøre om der er tale om et behandlingskrævende alkoholproblem.

Pårørende til alkoholiker?

Et misbrug er ikke kun misbrugerens eget problem, det påvirker hele familiens trivsel.

Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad end misbrugeren selv, og derfor er det også fornuftigt og rigtigt at familien søger hjælp til, hvordan de griber ind og forlanger problemet løst.

Har du spørgsmål om, hvornår man er alkoholiker?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook