Hvad er en alkoholiker?

Hos Dansk MisbrugsBehandling får vi ofte henvendelser, hvor vi bliver spurgt:” Hvornår er man alkoholiker?” eller “Hvad er definitionen på en alkoholiker?”

Når vi hos Dansk MisbrugsBehandling bruger ordet alkoholiker, er det på ingen måde en betegnelse for ”manden på bænken” eller socialt udsatte.

Når vi bruger betegnelsen alkoholiker, er det udelukkende som en betegnelse for en, der har udviklet alkoholafhængighed, og som opfylder de specifikke diagnosesymptomer, som ligger til grund for definitionen på alkoholisme – og intet andet.

Se film om tegn og symptomer på alkoholisme:

Diagnosen alkoholafhængighed

Når man skal stille diagnosen alkoholisme, bruger man for det meste WHO’s diagnosefortegnelse ICD-10. Her kaldes diagnosen for “alkoholafhængighedssyndrom” – hvilket er et andet ord for alkoholisme.

Et syndrom er en lidelse, hvortil der hører flere forskellige symptomer, og for alkoholafhængighed er der 6 diagnosesymptomer, som tilsammen udgør definitionen af alkoholisme.

Definition: Hvad er en alkoholiker?

WHOs kriterier kan benyttes til at definere, hvornår man er alkoholiker. Hvis man har oplevet 3 af ovenstående symptomer i mere end én måned – eller gentagne gange inden for et år – så har man diagnosen alkoholafhængig, med andre ord, så er man alkoholiker.

Læg mærke til, at man ikke behøver at drikke alkohol hver dag eller drikke om morgenen for at opfylde kriterierne for alkoholisme (og dermed passe på definitionen af en alkoholiker).

Vi gør igen opmærksom på, at når vi i behandlingen bruger ordet alkoholiker, er det udelukkende en betegnelse for mennesker, der opfylder 3 af de 6 nævnte diagnosesymptomer – og intet andet.

Hvornår er man alkoholiker?

Ifølge WHO er der tale om et alkoholmisbrug, hvis man har 3 eller flere af nedenstående symptomer.

Man kan altså betegnes som en alkoholiker, hvis man:

  1. Har en konstant trang til alkohol
  2. Ofte mister kontrollen og har svært ved at styre sit indtag
  3. Oplever toleranceøgning
  4. Får abstinenser, når man ikke drikker
  5. Oplever, at alkoholen spiller en større og større rolle i livet
  6. Fortsætter med at drikke, trods erkendt skadevirkning

Trang til alkohol

Trang betyder, at man har en meget stærk lyst til alkohol – en trang som er stærkere end ens fornuft og viljestyrke, og som gør, at man har svært ved at holde sig fra alkohol.

Trang melder sig ofte i pressede situationer, f.eks. ved stress, bekymring, frustration eller andet – men kan også komme, når man synes, man har fortjent en belønning.

Kontroltab ved alkoholindtagelse

Kontroltab betyder nedsat kontrol med fortsat alkoholindtagelse, når man er begyndt at drikke.

Dvs. at man ofte (men ikke nødvendigvis altid), efter nogle genstande ender med at drikke sig meget beruset – og drikke mere alkohol end planlagt og mere end godt er.

Vi hører ofte alkoholikere bruge udtryk som ”jeg har ikke nogen bremseklods” og ”når jeg først begynder at drikke, kan jeg ikke få proppen i flasken igen” og “jeg kan ikke finde min stopknap”.

Toleranceøgning

Toleranceøgning vil sige, at der med tiden skal mere og mere alkohol til at give den samme virkning.

Hjernen vænner sig til at “håndtere” alkohol, og derfor behøves der større mængder alkohol for at give den samme rus.

Abstinenser efter alkohol

Abstinenser kommer typisk dagen efter en druktur, og viser sig ved rysten på hænderne, sveden, hjertebanken og generelt fysik og psykisk ubehag.

Abstinenser er et fremskredent fænomen i udviklingen af alkoholisme – og ca. 25 % af deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling har oplevet abstinenser, som følge af deres alkoholmisbrug.

Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

Dette symptom betyder, at alkohol er blevet vigtigere end andre ting i tilværelsen.

Det viser sig f.eks. ved, at ens alkoholforbrug har negative konsekvenser for familien, at man forsømmer sine forpligtelser i hverdagen, og at man drikker alkohol i situationer, hvor det er upassende.

Fortsat drikkeri trods erkendt skadevirkning

Dette betyder, at selv om man godt selv ved, at ens alkoholforbrug har klare negative konsekvenser, så evner man alligevel ikke at ændre sit drikkemønster.

Det kan være at man fortsat drikker, til trods for at der er hyppige skænderier i hjemmet, at man har svigtet den nærmeste familie, at man ofte har drukket sig pinlig beruset til fester, eller har kørt spirituskørsel, og inderst inde godt ved, at den er gal.

Se film om behandling af alkoholafhængighed:

At være alkoholiker handler ikke kun om, hvor mange genstande man drikker, men også hvor ofte man drikker og hvordan alkoholen påvirker ens hverdag, trivsel og relationer.

Dog kan det være en god tommelfingerregel at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er max 10 genstande om ugen og max 4 genstande på samme dag.

Grænseværdierne gælder for voksne over 18, mens unge under 18 helt frarådes at drikke alkohol.

Man kan sagtens være en velfungerende alkoholiker i den forstand, at man har et alkoholproblem, men stadig bor sammen med sin familie og passer sit arbejde.

Langt de fleste af deltagerne i vores alkoholbehandlingen er faktisk ressourcestærke mennesker med helt almindelige liv, som bare har brug for professionel hjælp til at blive deres alkoholproblem kvit.

En weekend alkoholiker er en, der formår at være afholdende i hverdagen, men som giver efter for alkoholtrangen og har svært ved at styre sit forbrug i weekenderne.

Det er et tidligt stadie af alkoholisme og kan sammenlignes lidt med det, man tidligere omtalte som en “kvartalsdranker”, altså en, der drikker periodevis og i andre perioder helt afholder sig fra at drikke alkohol.

At være weekend alkoholiker kan være et skridt på vejen mod et mere alvorligt alkoholmisbrug, og derfor bør man tage situationen alvorligt, hvis det står på i en længere periode.

Årsagen til alkoholmisbrug er, at man drikker ofte og meget igennem en længere periode.

Det påvirker hjernen og forstyrrer dens regulering og signalsystemer.

Det er altså hjernen selv der skaber afhængigheden, og det betyder, at alle mennesker kan udvikle alkoholisme.

Det er dog ikke alle mennesker, der har lige stor risiko for at udvikle alkoholmisbrug.

Videnskabelige undersøgelser har nemlig vist, at der er nogle grupper af mennesker, der har øget risiko for at blive afhængige af alkohol.

Det gælder bl.a. børn af alkoholikere, som kan arve en forælders tilbøjelighed til at drikke.

Det sociale miljø man er opvokset i har også stor betydning for, hvor tilbøjelig man er til at udvikle alkoholproblemer senere i livet.

Alkoholisme er en arvelig sygdom. Ifølge forskningen har man 3-4 gange større sandsynlighed for at udvikle et alkoholmisbrug, hvis man er vokset op med en forælder der drikker. Det skyldes dels den sociale arv, men videnskabelige undersøgelser har også vist, at 70 % af de børn, der vokser op med alkoholmisbrug er genetisk disponeret for selv at udvikle sygdommen.

Der findes 3 stadier af alkoholisme:

1. Overforbrug: På dette stadie ser man de første tegn på alkoholmisbrug. Det kan fx være øget tolerance, blackouts og at personen skjuler sit forbrug for familien.

2. Alkoholmisbrug: I det andet af alkoholismens stadier kan man for alvor mærke, hvordan alkoholen påvirker trivslen i hverdagen. Udover ændringer i personlighed, adfærd og temperament, påvirker alkoholmisbruget også arbejdsliv og relationer til venner og nære pårørende. Her begynder mange familier for alvor at opleve, hvordan alkoholen skaber splid og mistillid i familien.

3. Alkoholafhængighed. I det tredje stadie af alkoholisme vokser de fysiske, psykiske og sociale problemer sig endnu større, og drikkeriet er endt i en ond cirkel, som man har brug for hjælp for at komme ud af igen. I dette stadie oplever man alvorligere abstinenser, når man ikke drikker, og det gør at mange begynder at drikke igen for at holde symptomerne nede.

Der findes en række tegn på, at man har et alkoholproblem:

Man drikker mere alkohol end planlagt og har svært ved at kontrollere sit forbrug.

Man holder sit alkoholforbrug skjult for sin familie og drikker alene.

Man ændrer personlighed og adfærd, når man drikker.

Alkoholen fylder mere og mere i ens bevidsthed.

Alkoholen skaber splid i familien og går ud over de nære relationer.

Læs mere om tegn og symptomer på alkoholmisbrug her: https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/alkoholmisbrug/symptomer-og-tegn/

Alt strittede på mig, når min kone kaldte mig for alkoholiker. Jeg kunne slet ikke forlige mig med det. Det var først efter jeg kom i behandling, at jeg forstod, hvad en alkoholiker egentlig er. Jeg indså, at det var helt almindelige mennesker, der ikke kunne styre det der med alkohol. Akkurat lige som mig selv.

____

Hans Jørgen 57 år, ædru alkoholiker

Alkoholiker mig? Nej tak

Det er interessant at se, hvordan man som alkoholmisbruger, har rigtig svært ved at bruge ordet alkoholiker om sig selv, mens man drikker, hvor dem, der har været i behandling, og har løst deres alkoholproblem, ofte synes, det giver god mening at betegne sig selv om ædru alkoholiker.

Det man siger, når man kalder sig selv for ædru alkoholiker er, at man godt ved at man ikke kan styre sit alkoholforbrug, hvis man går i gang med at drikke igen, og derfor har valgt at holde sig fra alkohol.

Kender du det?

Du drikker når du er alene.

65% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem!

Når mange henvender sig med spørgsmålet ”Hvornår er jeg alkoholiker”, er det som regel for at få svar på spørgsmålet ”Har jeg brug for alkoholbehandling” og ”Behøver jeg at holde helt op med at drikke”.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi den holdning, at hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem, og kan man ikke ved egen hjælp nedbringe sit alkoholforbrug, så det ikke længere skaber problemer, ja så har man behov for professionel hjælp.

Så måske er spørgsmålet ”hvornår er man alkoholiker?” ikke det vigtigste.

Det vigtigste er, at man får den rigtige hjælp, hvis man har et alkoholproblem – uanset hvad man kalder det.

Pårørende til alkoholiker?

Et misbrug er ikke kun misbrugerens eget problem, det påvirker hele familiens trivsel.

Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad end misbrugeren selv, og derfor er det også fornuftigt og rigtigt at familien søger hjælp til, hvordan de griber ind og forlanger problemet løst.

Hvorfor bliver man afhængig af alkohol?

De fleste alkoholikere starter med at have et overforbrug af alkohol, der efterhånden udvikler sig til en afhængighed.

Når man drikker meget og ofte, vil kroppen over tid vænne sig til, at der er alkohol i blodet.

Det giver symptomer på abstinenser, og man skal efterhånden indtage mere og mere alkohol for at opnå beruselse.

Når alkohol fylder meget i dagligdagen, er der stor chance for, at man udvikler et alkoholmisbrug – og dermed en afhængighed til alkohol.

Selve årsagen til at man bliver afhængig af alkohol er meget individuel, og da der både kan ligge sociale og biologiske faktorer bag, er det forskelligt fra person til person, hvorfor man udvikler alkoholafhængighed.

rødvin spildt på gulv

Hvornår man er alkoholiker, har intet at gøre med hvilket job man har, eller hvor mange penge man har i banken. Det er en betegnelse for en person, der er blevet afhængig af alkohol – og intet andet.

Sygdomme og skader der følger med et alkoholmisbrug

Alkohol påvirker de fleste af kroppens organer – og drikker man meget og ofte, øger man risikoen for at udvikle en række alkoholskader og -sygdomme.

Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der mere end 60 forskellige alkoholrelaterede sygdomme.

Få svar på om dit alkoholmisbrug har taget overhånd

Har du brug for en vurdering af alvoren i dit, eller en pårørendes, alkoholmisbrug, anbefaler vi, at du kontakter os, og får en snak om din/jeres situation.

Du kan også bestille en tid til en udredende samtale med vores alkoholrådgivere på vores behandlingscentre i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding, hvor I kommer ind og får vores vurdering af alkoholmisbruget – og vores bud på en løsning.

Er du i tvivl om, hvor alvorligt dit alkoholmisbrug er, kan du bruge vores online alkoholtest som et værktøj, der kan være en hjælp til at afgøre om der er tale om et behandlingskrævende alkoholproblem.

Har du spørgsmål om, hvornår man er alkoholiker?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook