Få professionel hjælp til dit hashmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant behandling for hashmisbrug. I behandlingen lærer du hvordan du stopper med at ryge hash, og får redskaber til at skabe en bedre hverdag uden hashmisbrug.

Behandling af hashmisbrug finder sted på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.

Behandlingen foregår uden for normal arbejdstid, så du kan bo hjemme og passe arbejde eller studier, mens behandlingen af din hashafhængighed står på.

Se film om hashmisbrug og behandling:

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med misbrug, eller er du pårørende til en misbruger?
Kontakt os på 70 10 03 03 og få en fortrolig samtale med vores misbrugsrådgivere.
Vi tager telefonen døgnet rundt.

Tegn på at du har brug for behandling af hashmisbrug

Ud over risikoen for alvorlige fysiske skader, som lungekræft, nedsat immunforsvar og hjerteproblemer, er der psykiske symptomer der viser at behandling er nødvendig.
blandt de vigtigste symptomer kan nævnes:

 • Angst og paranoia.
 • Personlighedsændringer.
 • Vanskeligheder med at passe arbejde eller uddannelse.

Mange hashrygere oplever desuden, at den positive rus med godt humør og afslappelse, bliver afløst af en rus præget af angst og panik.

Sådan foregår behandlingen af hashmisbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling foregår behandling for hashmisbrug i mindre grupper typisk på 6 – 8 deltagere. Grupperne ledes af professionelt uddannede misbrugsrådgivere med mange års behandlingserfaring, og som alle selv har personlig erfaring med misbrug.

Behandlingen for hashmisbrug består af:

 • Forsamtale og udredning – et møde af ca. 1½ times varighed.
 • Primærbehandling – 3 møder ugentligt i 12 uger.
 • Efterbehandling – 1 møde hver 14. dag i 6 måneder.
 • Familiebehandling til nære pårørende – 1 møde ugentligt i 5 uger.

Forsamtale – det første skridt i din hashafvænning

Behandling for hashmisbrug starter med en forsamtale, hvor vi afdækker dit misbrugs omfang og karakter. Samtidig vurderer vi sammen, hvilke arbejdspunkter du har i din behandling.

Har du pårørende, der er berørt af dit misbrug (familie, partner, ægtefælle eller andre), er det hensigtsmæssigt, at de også deltager i forsamtalen – sådan at de også kan få svar på deres spørgsmål og får at vide, hvordan dit forløb med afvænning af hash vil foregå.

Ved forsamtalen fastlægger vi dit behandlingsforløb, og herefter er du klar til at starte din egentlige behandling for hashmisbrug.

Primærbehandling – den første fase af din hashafvænning

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt i 12 uger. Behandlingen indeholder:

 • Gruppesamtaler og terapi.
 • Undervisning og foredrag.
 • Individuelle samtaler med din rådgiver.
 • Opgaver og hjemmearbejde.
 • Introduktion til selvhjælpsgrupper.

I primærbehandlingen lærer du at forstå de underliggende mekanismer i dit misbrug og hashafhængighed, og du lærer hvilke livsstilsændringer, der skal til, for at du stopper med at ryge hash.

Samtidig lærer du nye strategier til problemløsning, så du lærer at løse dine problemer i stedet for at flygte fra dem, og du får indblik i, hvilken livsstil der er nødvendig, for at du kommer ud af dit hashmisbrug og får en clean hverdag med større livskvalitet, ansvarlighed og energi.

Den første tid i hashbehandlingen havde jeg svært ved at være med i gruppesamtalerne, men senere blev det den del af behandlingen jeg fik mest ud af.

____

Tina, 31 år, hashryger i behandling

Efterbehandling – anden fase af din hashafvænning

Primærbehandlingen følges op af 6 måneders efterbehandling á ét møde hver 14. dag.

Efterbehandlingen efter din hashafvænning består af:

 • Gruppesamtaler og terapi.
 • Undervisning og foredrag.
 • Individuelle samtaler med din rådgiver.

I efterbehandlingen får du støtte til at fastholde din nye livsstil og hvordan du fortsat gør brug af de værktøjer og redskaber, du udviklede i primærbehandlingen.

Familiebehandling – pårørende til personer med et hashmisbrug

Familiebehandlingen henvender sig til nære pårørende til hashmisbrugere.

Behandlingen består af 1 møde ugentligt i 5 uger evt. sammen med andre pårørende. Misbrugeren selv deltager ikke i familiebehandlingen.

I familiebehandlingen taler vi om, hvordan et familiemedlems afhængighed af hash, har påvirket hele familien, om typiske misbrugsmønstre i familien og om, hvordan man som pårørende bedst forholder sig til misbrugerens efter han eller hun er stoppet med at ryge hash.

Familiebehandlingen i forbindelse med behandlingen af hashmisbrug består af foredrag og gruppesamtaler og ledes af en misbrugsterapeut med speciale i pårørendeproblematikker.

Vores behandling af hashmisbrug varetages af velkvalificerede uddannede behandlere.

Den første tid efter du er stoppet med at ryge hash

Hvis man har røget hash jævnligt i en længere periode, kan der forekomme abstinenssymptomer, når man stopper med at ryge hash.

Abstinenssymptomer kan være:

 • Nattesved.
 • Urolig søvn – evt. med voldsomme drømme og mareridt.
 • Muskelsmerter.
 • Hovedpine.
 • Irritation og opfarenhed.
 • Manglende evne til at overskue sin situation og træffe beslutninger.
 • Følelser af håbløshed.

Abstinenserne efter hashafhængighed varer typisk fra 14 dage til 4 uger. Når du stopper med at ryge hash, kan der i den første abstinensperiode muligvis være behov for udskrivning af abstinensdæmpende medicin.

Behandlingstider for behandling af hashmisbrug

Behandling af hashmisbrug foregår på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding.

Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandling af hashmisbrug med dags varsel.

Behandlingstiderne for hashafvænning er:

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Behandling af hashmisbrug – finansiering

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal derfor selv finansiere sin behandling af hashmisbrug.

Er du dækket af en sundhedsforsikring (med dækning af misbrugsbehandling), kan denne finansiere din behandling. Dansk MisbrugsBehandling er godkendt af samtlige udbydere af sundhedsforsikringer.

Selv om det er din arbejdsgiver, der har tegnet en eventuel sundhedsforsikring, er brugen af den fortrolig. Dvs. du kan benytte din sundhedsforsikring til behandling af hashmisbrug, uden at din arbejdsgiver bliver informeret om behandlingen.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook