hash

Har du et hashmisbrug?

Hash er mere udbredt end mange tror. Ca. 45 % af ”de unge voksne” dvs. personer ml. 16 og 35 år har prøvet at ryge hash – og ca. 18 % af disse har et aktuelt forbrug af hash. (Sundhedsstyrelsen).

Ryger du hash dagligt eller flere gange om ugen, og oplever du, at du ikke får gjort de ting du skal, at din hverdag er blevet noget sløv og at du ofte ryger en joint for at få energi til at gå i gang med en opgave– så har du sandsynligvis udviklet et hashmisbrug. Hash påvirker nemlig både kroppen og hjernen.

Hvad er bivirkningerne ved hash?

Hvis du ryger hash regelmæssigt:

 • Bliver du energiforladt og sløv
 • Kommer du til at mangle initiativ og overskud
 • Får du typisk kun gjort de allermest nødvendige ting i tilværelsen
 • Mister du lettere koncentrationen og får dårligere hukommelse
 • Har du sværere ved at omgås andre, der ikke ryger hash
 • Får du sværere ved at lære nye ting

 Er du i tvivl om, hvorvidt dit eget eller en af dine kæres hashforbrug har taget overhånd, og kan du se flere af symptomerne, som er nævnt ovenfor? Kontakt en af vores misbrugskonsulenter nu på TLF: 70 10 03 03 for en uforpligtende snak.

Konsekvenser af hashmisbrug

Hash er et af de rusmidler, der sidder i kroppen (og dermed i hjernen) allerlængst. Hash har en halveringstid på 6 dage (den tid det tager, for at halvdelen af stoffet er ude af kroppen) – hvilket betyder, at der kan gå helt op til 10 uger efter den sidste joint, før hashen er ude af kroppen igen.

Det vil sige, at ryger du hash bare én eller to gange om ugen er du aldrig clean – og det er denne langtidsvirkning, der medfører de ovenfor nævnte bivirkninger med manglende energi, forringet hukommelse m.m. Hash påvirker altså både kroppen og hjernen i lang tid, efter den sidste joint er slukket.

Bivirkningerne af et hashmisbrug over længere tid er derfor en generel tilstand af manglende energi og sløvhed, og det lumske er, at når først dette er blevet din normaltilstand, så oplever du, at du får mere energi og et bedre fokus, når du ryger hash – at du er skærpet, når du er skæv.

Dette er på sin vis også rigtigt, men kun fordi at din normaltilstand er reduceret på grund af dit hashmisbrug. Denne følelse fører ofte til den fejlagtige opfattelse hos hashrygere, at de generelt fungerer bedre, når de har røget hash.

Den negative hash-spiral

Hashens langtidsvirkning fører til den negative spiral af hashmisbrug: Du bliver sløv efter en periode med jævnlig hashrygning, og ryger derfor hash, når du har brug for energi til at komme i gang – hvorefter du bliver mere sløv generelt og derfor oplever et stigende behov for at ryge hash for at komme i gang.

Unge og hashmisbrug

Undersøgelser viser, at unge hashrygere får dårligere karakterer end gennemsnittet, de har markant flere sygedage, og de afbryder deres studier eller opgiver deres læreplads oftere end andre. Mange af disse unge mennesker har i virkeligheden et uerkendt hashmisbrug og oplever alvorlige bivirkninger fra deres hashrygning.

hash

Hash – misbrug, afhængighed og abstinenser

Fordi rusen og konsekvenserne af hashrygning er langt mindre dramatiske end ved f.eks. alkohol- eller anden stofmisbrug, er mange af den opfattelse, at hash ikke er så slemt og ikke skaber egentlig afhængighed.

Blandt mange med et hashmisbrug er der en opfattelse af, at hash er et harmløst stof med mange positive egenskaber – en positiv holdning som gør, at hashrygere måske ikke opdager, hvornår brug er blevet til misbrug og afhængighed med alvorlige bivirkninger og konsekvenser for krop og hjerne.

Du har udviklet afhængighed af hash (og dermed et reelt hashmisbrug), når mindst tre af følgende symptomer er opfyldt i én måned inden for det sidste år:

 • Tanker, der kredser om hash, er et tydeligt tegn på hashmisbrug. Ligeledes er perioder, hvor du oplever en stærk lyst el. behov for at ryge, og hvor du bliver meget irriteret, hvis du ikke har mulighed for at ryge.
 • Du ryger mere end planlagt, og har manglende kontrol over, hvornår og hvor meget du ryger. F.eks. hvor du har lovet dig selv eller andre at lade være med at ryge hash, men gør det alligevel.
 • Du får hashabstinenser, hvis du holder op med at ryge hash. Nattesved, søvnproblemer, humørsvingninger, nedsat appetit, evt. mareridt, muskelsmerter og hovedpine er klare symptomer på, at du er afhængig af hash og har hashabstinenser.
 • Toleranceøgning. At der skal mere – eller stærkere – hash til for at give den samme virkning, eller at rusen fra samme mængde hash bliver mindre intens over tid.
 • Hash spiller en dominerende rolle i dit liv, dvs. at du prioriterer aktiviteter, hvor du samtidig kan ryge hash frem for aktiviteter, hvor du ikke kan, f.eks. ved at venner der ikke ryger hash udskiftes med folk, der gør.
 • Fortsat hashrygning trods erkendt skadesvirkning dvs. at du i et hashmisbrug fortsætter med at ryge, selv om det giver problemer i familien, på arbejde, på uddannelsen eller andet.

Overvej symptomerne ét for ét, og kan du genkende tre af de seks, er du blevet afhængig af hash, og dermed har du et behandlingskrævende hashmisbrug og bør søge hjælp, så du kan komme i hashafvænning. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til ovenstående symptomer, eller prøver du at hjælpe en pårørende, kan du ringe på TLF: 70 10 03 03 hele døgnet med dine spørgsmål.

Hashmisbrug og bilkørsel

Politiet har skærpet reglerne for bilkørsel i hashpåvirket tilstand. Politiet har nu udstyr, hvor de gennem en spytprøve kan teste for hash (og andre stoffer) i kroppen. Såfremt hashtesten viser en THC koncentration på mere end 0,001 mg THC pr. kg. blod er det ulovligt og medfører klip i kørekortet samt en bøde. Jo højere koncentrationen af THC i blodet er, jo højere bøde og jo større sanktion. Ved en koncentration over 0,009 mg THC pr. kg. blod, medfører det 3 års ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde svarende til en netto månedsløn.

Da hashen udskilles langsomt af kroppen, mister du sandsynligvis kørekortet, hvis du bliver testet, såfremt du ryger hash tre eller flere gange om ugen. Der er altså en reel risiko for at miste kørekortet, hvis du har et hashmisbrug og ryger jævnligt.

Behandling af hashmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling har behandling af hashmisbrug i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding. Behandlingen af hashmisbrug foregår uden for normal arbejds- eller studietid, så du kan passe dit arbejde eller uddannelse, mens du går i behandling.

Behandling for hashmisbrug består af en primær behandling, hvor du møder ind 3 gange om ugen, efterbehandling hvor du møder ind en gang hver 14. dag og familiebehandling til de nære pårørende, der ofte har oplevet de mange negative konsekvenser i lige så høj grad, som dig der ryger. Har du brug for medicinsk hjælp til at håndtere abstinenserne ved afvænning af hash, kan vi også assistere med dette.

Nogle hashrygere har så mange bivirkninger eller abstinenser ved hash, at det er hensigtsmæssigt at behandlingen starter med nogle ugers døgnbehandling, hvor du får hjælp til at komme igennem den første svære tid med abstinenser.Herefter overgår du til ambulant behandling, når du er klar.

Følg linket og læs mere om, hvordan behandling af hashmisbrug foregår

Kontakt

Er du tvivl, om du har et behandlingskrævende hashmisbrug, eller har  du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 03 03.Vi svarer hele døgnet alle dage.

 

Comments are closed.