Muligheder for finansiering af behandling

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling. Men der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

  • Finansiering via sundhedsforsikring.
  • Finansieret af arbejdsgiver.
  • Selvstændig erhvervsdrivende.
  • Egenbetaling.

Sundhedsforsikring

Dansk MisbrugsBehandling er godkendt af samtlige danske forsikringsselskaber. Det betyder, at har du en sundhedsforsikring med misbrugsdækning, dækker dit forsikringsselskab udgifterne i forbindelse med din behandling.

Selv om det er din arbejdsgiver, der har udtaget din sundhedsforsikring, er brugen af denne fortrolig. Både dit forsikringsselskab og Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt. Din arbejdsgiver får således ikke at vide, at du benytter din forsikring til alkohol- eller anden misbrugsbehandling, medmindre du selv ønsker at fortælle det.

Arbejdsgiverfinansieret behandling

De fleste danske virksomheder har efterhånden en klart formuleret alkohol- og misbrugspolitik, hvor virksomheden enten har en sundhedsforsikring for sine medarbejdere eller yder økonomisk støtte til finansiering af misbrugsbehandling.

Det er vores erfaring, at danske virksomheder generelt er meget støttende og bakker op, når en medarbejder har udviklet et misbrug og ønsker behandling.

Du kan kontakte HR eller din tillidsmand for at forhøre dig om virksomhedens misbrugsproblematik.

Selvstændig erhvervsdrivende

Fra politisk hold har man ønsket at støtte virksomheder i at hjælpe deres medarbejdere til at få behandling, hvis de har udviklet et misbrug. Derfor kan en virksomhed bogføre udgifterne til behandling som en udgift i virksomheden, uden at medarbejderen bliver beskattet af beløbet.

Denne regel gælder også for selvstændig erhvervsdrivende og det vil sige, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af ydelsen.

Egenbetaling

Misbrugsbehandling er en investering i ens egen og ens families fremtid – og livskvalitet og trivsel kan være svært at gøre op i kroner og ører.

Men er man villig til at bruge de samme beløb på behandling, som man bruger på sit misbrug, vil beløbet ofte kunne finansiere renter og afdrag til et eventuelt lån, skulle der være brug for det.

Tryg sundhedsforsikring
PFA sundhedsforikring
Danica sundhedsforsikring
CODAN Sundhedsforsikring
Top Danmark Sundhedsforsikring
Mølholm Sundhedsforsikring
SKANDIA Sundhedsforsikring
IF Sundhedsforikring
Alm Brand Sundhedsforsikring
Dansk Sundhedssikring logo

Forsikringsoplysninger:

Tryg Forsikring
PFA
Danica
Alm Brand
Topdanmark
Mølholm Forsikring
If Care
DanskSundhedssikring
Skandia Lifeline
Alm Brand

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om finansiering?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.