Sådan motiverer du en misbruger

Det er sjældent at en misbruger af sig selv træffer beslutningen om at gå i behandling – og det rejser spørgsmålet, hvordan man motiverer en person, der har et misbrug til at søge professionel hjælp til at løse sit problem. I de allerfleste tilfælde er det familie, børn eller arbejdsplads, der griber ind og udvirker at misbrugeren kommer i behandling.

Se film om konfrontationen – sådan motiverer du en alkoholiker:

Pårørende til misbrugere bliver mødt med afvisning

Mange pårørende føler sig ofte meget alene med problemet, fordi de synes, det er svært at tale med andre om et familiemedlems misbrug. Og når man samtidig altid bliver mødt med en afvisning, når man forsøger at rejse problemet med misbrugeren, kan man komme til at tvivle på sig selv

Kender du det?

Familien, eller andre, har påtalt drikkeriet og fortalt at det er ubehageligt og belastende, uden at det har ændret på alkoholforbruget.

72% af dem der har taget vores alkoholtest for pårørende har svaret ja.

Det er konsekvenserne ved at sige nej til behandling, der får misbrugere til at sige ja

Motivation er en afvejning af fordele og ulemper ved et givent valg, og er langt den største enkeltgrund til at misbrugere vælger behandling er, at partner/ægtefælle stiller behandling, som en betingelse for fortsat partnerskab/ægteskab – eller at (voksne) børn stiller behandling som betingelse for fremtidigt samvær.

Typiske reaktioner fra en misbruger

Når en misbruger bliver konfronteret med krav om behandling, vil vedkommende typisk argumentere for at behandling ikke er nødvendig og insistere på at ville løse sit problem selv uden professionel behandling.

En misbrugers reaktion vil oftest være at benægte omfanget af sit misbrug, reagere aggressivt eller slå det hen, som en overdreven reaktion fra de pårørendes side – og der vil sjældent umiddelbart være motivation til at gå i behandling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at langt de fleste misbrugere selv har svært ved at se alvoren i deres misbrug og svært ved at erkende de negative konsekvenser, deres misbrug har haft – selv om det er tydeligt for de pårørende. Afhængigheden er typisk langt stærkere end misbrugeren erkender.

Nogle misbrugere reagerer med vrede, nogle med tavshed og andre begynder at diskutere meget voldsomt – og det er forventeligt at der er en reaktion.

Selvfølgelig er det en grænseoverskridende situation for alle parter, når man konfronterer et familiemedlem med krav om behandling, men det er vigtigt at du som pårørende ikke lader dig rive med, og at du forsøger at bevare roen og holde fast i de ting, du har besluttet.

Se film om Hanne der er pårørende:

Hold da op, hvor har vi tit råbt ad hinanden, uden at det førte til noget som helst! Først da jeg indså, at jeg nok ikke var den bedste til at redde hende og rakte ud efter hjælp, lærte jeg hvordan vi kunne få en samtale om at gå i misbrugsbehandling.

____

Bjarne 52 år. Pårørende til misbruger

Nogle råd til hvordan man bedst konfronterer en misbruger:

 • Konfronter ikke en misbruger når vedkommende er påvirket (hvis det er muligt). Ofte er det hensigtsmæssigt at tage snakken tidligt på dagen.
 • Skriv ned hvad du vil sige, så du er sikker på at du får sagt alt det, du ønsker at sige, og læs hele dit brev op for misbrugeren.
 • Giv konkrete eksempler på din pårørendes adfærd, som er uacceptabel for dig f.eks. brudte aftaler, manglende hensyn til dig eller andre, uærlighed, at vedkommende ikke opfylder sine forpligtelser over for familien, at han el. hun er urimelig eller ubehagelig – eller andet.
 • Forklar klart og tydeligt hvordan din pårørendes misbrug påvirker dig f.eks. at du er utryg, at du det meste af tiden er bekymret om hvordan det skal gå, at du bliver frustreret og vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene påvirkes af misbruget, at du er følelsesmæssigt udmattet eller andet.
 • Fortæl hvad du savner I jeres forhold på og gør opmærksom på hvad du ser af positive muligheder i fremtiden, såfremt vedkommende går i behandling, og får løst sit misbrugsproblem.
 • Pas på ikke at gå ind i diskussionen om at sammenligne personens misbrug i forhold til andre – men hold fast i at forklare, hvordan drikkeriet påvirker dig og jeres familie.
 • Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling. Hvis du begynder at forhandle her, bliver det forhandlet ned. Det er dig som pårørende, der definerer hvad behandling er.
 • Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser det har, såfremt misbrugeren ikke accepterer behandling. Du må ikke starte en konfrontation, uden du er 100 % afklaret om dette.
 • Jo flere familiemedlemmer der deltager i interventionen, desto bedre er chancen for succes. Det er dog afgørende, at alle deltagere er enige om målet for konfrontationen. Hold et møde med de andre deltagere inden I taler med misbrugeren, og sørg for at I er helt enige, inden i går i gang.

Få vejledning om, hvordan man bedst motiverer en misbruger til at starte i behandling. Ring 70 10 03 03. Vores rådgivere er klar ved telefonerne.

Pas på kompromisser og forhandling

Når en misbruger bliver konfronteret med krav om behandling, vil vedkommende ofte starte en forhandling og søge et kompromis, der er mindre omfattende end egentlig professionel misbrugsbehandling, f.eks.:

 • At love at reducere sit forbrug – eller selv at stoppe helt.
 • At holde en pause i flere uger.
 • At holde op med at tage stoffer og love at gå i behandling hvis han eller hun falder i igen.
 • Ikke at tage noget i dagligdagen, men kun i weekender eller til fest.
 • Ikke at omgås venner der selv har misbrug.
 • At acceptere samtale hos Dansk MisbrugsBehandling uden løfte om behandling.
 • At sige ”Det kan jeg ikke tage stilling til lige nu” – det bliver jeg nødt til at tænke over.

Selv om sådanne løfter (i situationen) måske er oprigtige, er de alle svage kompromisser som typisk kun holder indtil ”krisen” er drevet over, og det igen er blevet dagligdag, hvorefter misbruget igen accelererer. Det kræver professionel behandling at løse et misbrugsproblem. Smerten er dermed kun blevet forlænget for alle parter og derfor er det vigtigt ikke at acceptere sådanne ”svage kompromisser”.

Det er fornuftigt stå fast på, at alt andet end et ja (til behandling) opfattes som et nej (til behandling).

Se film om Jørgen der har været i alkoholbehandling og Hanne der er pårørende:

Et misbrug er hele familiens problem

Mange pårørende har en frygt for at blive beskyldt for at ”gå bagom ryggen” på misbrugeren og at det er illoyalt at de har henvendt sig til et behandlingscenter for at få råd om, hvordan de griber situationen an.

Men husk at et misbrug ikke kun er misbrugerens eget problem, det påvirker hele familiens trivsel.
Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad end misbrugeren selv, og derfor er det også fornuftigt og rigtigt at familien søger hjælp til, hvordan de griber ind og forlanger problemet løst.

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi hjælp og støtte til hele familien i forbindelse med en misbrugsbehandling.

Se film om symptomer på alkoholmisbrug og alkoholbehandling:

Har du brug for yderligere information om at motivere en misbruger?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook