Gå i alkoholbehandling, mens du bor hjemme

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant behandling for alkoholmisbrug i hele landet. Det betyder, at du kan bo hjemme og passe dit arbejde, mens du deltager i behandlingen – møderne afholdes nemlig uden for normal arbejdstid.

Ambulant alkoholbehandling er et professionelt og effektivt alternativ til døgnbehandling, som for ca. 90 % af de danske alkoholmisbrugere har samme effekt. Kun de allermest socialt belastede alkoholikere profiterer nemlig bedre af døgnbehandling end af ambulant alkoholbehandling.

Der er mange fordele ved at vælge et ambulant behandlingstilbud. Fx kan man fortsat gå på arbejde og se sin familie hver dag, ligesom man 100 % selv bestemmer, hvem man fortæller om problemet – det er ikke engang nødvendigt at involvere sin arbejdsgiver.

Se film med Christian, der fortæller om sin alkoholbehandling:

Behandlingscentre i Danmark

Minnesotabehandling som ambulant behandling

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi ambulant alkoholbehandling efter Minnesotamodellen.
Du kan deltage i ambulant alkoholbehandling på misbrugscentret tættest på dig – enten i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense eller København – samtidig med at du bor hjemme og passer dit arbejde.

Mange er i tvivl om, hvor alvorligt deres alkoholproblem egentligt er, og ofte er der diskussioner i familien om, hvor slemt det står til. De pårørende oplever drikkeriet som meget belastende, mens den, der drikker, ikke selv synes, at hans eller hendes alkoholforbrug er så slemt.

Se film om ambulant alkoholbehandling:

Vidste du det om Minnesotabehandling?

  • Det er verdens mest benyttede behandlingsform.
  • Alle rådgivere er specialuddannede alkoholterapeuter – og selv tidligere misbrugere.
  • En behandlingsmetode med veldokumenteret effekt.
  • Hele familien inddrages i behandlingen, for at sikre den bedste trivsel for alle.

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbydes hele familien hjælp og støtte i forbindelse med ambulant behandling.
Familiebehandlingen henvender sig til partner, ægtefælle, forældre og voksne børn af misbrugere, der har brug for gode råd til at håndtere problemet.

Alle ansatte har tavshedspligt, så du bestemmer selv, om du vil fortælle venner og kollegaer  om din alkoholbehandling.

Ambulant alkoholbehandling – 3 møder om ugen på misbrugscentret

Når du deltager i en ambulant behandling, deltager du i behandlingsmøder 3 gange om ugen i 6 til 8 uger på et af vores misbrugscentre i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.

Du undgår at sygemelde dig og flytte hjemmefra i 6 uger. Dine møder foregår uden for normal arbejdstid – og vi tilpasser behandlingen efter dine forpligtelser i hverdagen:

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Går du i ambulant alkoholbehandling, bestemmer du også selv, hvem der skal vide, at du er i behandling. Du behøver ikke nødvendigvis fortælle det på din arbejdsplads – heller ikke selv om behandlingen finansieres af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Ambulant behandling for alkoholmisbrug – en effektiv behandlingsform

Sundhedsstyrelsens undersøgelser peger på, at kun de allermest belastede alkoholikere har en bedre effekt af døgnbehandling i forhold til behandling på et ambulant misbrugscenter:

Analyserne konkluderer, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgn- og ambulant behandling for alkoholafhængighed. Imidlertid kan der være grupper af patienter, der bør tilbydes døgnbehandling, og det gælder formentlig især patienter med nedsat kognitivt funktionsniveau, patienter, der gentagne gange har mislykket ambulant behandling og de, der lever under så ustabile sociale forhold, at det påvirker deres deltagelse i ambulant behandling.

____

Uddrag af: ”Alkoholbehandling – en medicinsk teknologivurdering”. Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, oktober 2006

Ambulant alkoholbehandling til en overkommelig pris

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder professionel Minnesotabehandling til en overkommelig pris.

Prisen på vores alkoholbehandling er under halvdelen af prisen på døgnbehandling – og for de ressourcestærke misbrugere er succesraten på højde med alkoholbehandling som døgnbehandling.
Har du en sundhedsforsikring med misbrugsdækning, dækker dit forsikringsselskab udgifterne i forbindelse med din afvænning.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook