100.000 danskere har et pillemisbrug

Der er over 100.000 personer i Danmark, der lider af medicinmisbrug. Medicinmisbrug er et bredt begreb, der kan dække over misbrug af mange forskellige former for piller og anden medicin.

De fleste medicinafhængige får ordineret deres medicin hos lægen, men en del supplerer deres medicinmisbrug ved køb af medicin og piller på det sorte marked.

medicinmisbrug piller

Som medicinmisbruger kan man have en frygt for at løbe tør for medicin og kan opleve angst, hvis lægen tøver med at forny recept på f.eks. benzodiazepiner.

Afhængighedsskabende medicin

De mest almindelige former for afhængighedsskabende medicin er nervemedicin som benzodiazepiner og forskellige former for smertestillende medicin som morfin, tramadol og dolol. Du kan læse mere om de forskellige typer af medicin herunder:

Hvilke typer medicin bliver man afhængig af?

Smertestillende, angstdæmpende og – sovemedicin er oftest det, en medicinmisbruger bliver afhængig af. Det gælder særligt:

 • Smertestillende medicin

  Smertestillende medicin – der oftest indeholder morfin eller morfinlignende stoffer – medfører efter nogen tids forbrug både fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen for afhængighed bliver større, jo længere man tager medicinen. De mest almindelige pillemisbrug af smertestillende præparater er afhængighed af dolol og kodein.Læs mere om smertestillende medicin her.

 • Benzodiazepiner

  Beroligende og angstdæmpende medicin som udskrives mod angst, uro og søvnbesvær. Benzodiazepiner er vanedannende og det kan være svært at ophøre med medicinen. Derfor bruges benzodiazepiner oftest kun i korte perioder, og man skal trappes ud af medicinen igen. Læs mere om medicinmisbrug af benzodiazepiner.

 • Kodimagnyl og anden håndkøbsmedicin

  Det er ikke kun lægeordinerede, smertestillende medicin, man kan blive afhængig af. Også håndkøbsmedicin, som kodimagnyler mod hovedpine og ledsmerter, kan være vanedannende. Læs mere om afhængighed af kodimagnyler.

Symptomer på medicinafhængighed

Hvornår har man udviklet et medicinmisbrug?

Ifølge diagnosefortegnelsen ICD-10 har man udviklet et misbrug, når man har haft tre eller flere af følgende symptomer samtidig i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder:

 • Kontroltab, dvs. at man tager mere medicin, end man havde tænkt sig, og at man ikke kan trappe sit forbrug ned eller helt holde op.
 • Craving, dvs. at man har en voldsom og uimodståelig trang til at tage medicinen.
 • Abstinenssymptomer når man holder op med medicinen, fx svedtyre, rysten, hjertebanken eller indre uro.
 • Man fortsætter med at tage medicinen på trods af, at det går ud over helbredet.
 • Tolerans, dvs. at man skal have højere og højere doser for at opnå den samme virkning.

Såfremt man opfylder diagnosen for medicinafhængighed og har et pillemisbrug – underordnet om det er afhængighed af benzodiazepiner, dolol, tramadol eller morfin, så har man brug for professionel hjælp og behandling for at komme ud af sit misbrug. Al erfaring viser, at det stort set er umuligt at komme ud af på egen hånd.

Flere symptomer på pillemisbrug

Udover diagnosefortegnelsen ICD-10, så er der en række fysiske og psykiske symptomer, som er almindelige hos personer, der har udviklet et medicinmisbrug:

 • Toleranceøgning – dvs. at forbruget af medicin er øget over tid.
 • Frygt for at løbe tør for medicin – at man bliver lettere panisk ved tanken om ikke at have flere benzodiazepiner, mere morfin, dolol eller andre typer piller tilbage.
 • At man ofte går med piller på sig – og føler sig urolig uden.
 • At man har taget medicinen i de ordinerede doser i måneder eller år.
 • Det er gradvist blevet nødvendigt med medicin for at klare normale dagligdags aktiviteter.
 • Fortsætter med at tage pillerne, skønt den oprindelige årsag til udskrivningen er væk.
 • At det på grund af abstinens­symptomer er vanskeligt at ophøre med stoffet eller med at nedsætte dosis.
 • Oplever angst mellem doserne og føler en trang efter næste dosis. (Dette sker oftest ved misbrug af benzodiazepiner med en kort virkningstid).
 • Lægen kontaktes hyppigt for at få en ny recept.
 • Man bliver angst, hvis den næste recept ikke er let at få.
 • man ofte tager en ekstra dosis før en forventet stressende hændelse.
 • Øger dosis siden den oprindelige udskrivning.
 • Man lider af angst, panik, søvnløshed og stigende fysiske symptomer på trods af, at man tager medicinen.
 • Bruger flere piller, end lægen har foreskrevet.
 • Går til flere læger for at få udskrevet flere recepter.

To former for medicinmisbrug

Man skelner mellem to former for medicinmisbrug.

 • Lav-dosis-afhængighed

  Hvis man tager vanedannende medicin hver dag i lang tid for at få den afslappende og sløvende virkning, kaldes det lav-dosis-afhængighed. Typisk får man medicinen hos sin læge, fordi man lider af søvnløshed, smerter eller angst, men man tager det i for lang tid, og man tager måske mere og mere af den. For lav-dosis-afhængighed er der derfor ikke tale om et medicinmisbrug, hvor hovedformålet er rusen.

 • Høj-dosis-afhængighed

  Hvis man tager medicin i store doser på én gang for at få en rus, kaldes det høj-dosis-afhængighed. Det dækker derfor over, at man tager et større antal piller ad gangen for at få et kick. Dette er en anden type medicinafhængighed, da det, man søger, adskiller sig fra lav-dosis-afhængigheden.

Udover de to former for medicinmisbrug, skelner man også mellem fysisk og psykisk afhængighed af medicin. Det kan du læse mere om i afsnittene herunder.

Jeg havde så mange smerter, at jeg dårligt kunne rejse mig fra sengen. Lægen skrev recept på morfinpiller, som jeg tog flere og flere af de næste år – også selvom smerterne ikke var der. På en måde har jeg været halvt narkoman på recept.

____

Kristine, 56 år, tidligere medicinmisbruger

Fysisk afhængighed af medicin

Man er fysisk afhængig af medicin, hvis man får abstinenser eller ubehag, når man holder op fra den ene dag til den anden. Denne type medicinafhængighed adskiller sig fra den psykiske afhængighed, da din krop fysisk har brug for medicinen for, at du ikke får det dårligt. Det er derfor ikke psyken, der holder dig fast i misbruget.

Psykisk afhængighed af medicin

Man er psykisk afhængig, når man gennem en længere periode (mere end en måned) ikke føler, at man kan klare sin hverdag uden brug af medicin. Oftest har vedkommende pillerne på sig og bliver lettere panisk ved tanken om at løbe tør for medicin. Den psykiske afhængighed kan også vise sig ved, at man bruger smertestillende medicin for dens beroligende og afslappende effekt. Her er det de psykiske omstændigheder, der især holder dig fast i medicinmisbruget.

misbrugsbehandlere hos Dansk MisbrugsBehandling holder møde

De ansatte hos Dansk MisbrugsBehandling har flere års erfaring med behandling af medicinmisbrug og ved at en langsom og nænsom udtrapning er mest effektiv.

Behandling af medicinmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling har stor ekspertise i behandling af medicinmisbrug på vores centre i København, Aalborg, Aarhus, Odense og Kolding, og medicinafhængige har samme gode prognose for helbredelse som deltagere i alkoholbehandlingen – uanset at deres medicinafhængighed er kombineret med et alkoholmisbrug.

Finansiering af behandling af medicinmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling.

Men der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

 • Sundhedsforsikring.
 • Arbejdsgiverfinansieret behandling.
 • Egenbetaling.

For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.

Medicinen er udskrevet af egen læge

Det er vigtigt at forstå, at man bliver akkurat lige så afhængig, uanset om medicinen eller pillerne er udskrevet af egen læge eller købt på det sorte marked. Når så få klienter bliver succesfuldt udtrappet af egen læge, er det oftest fordi, der i forbindelse med nedtrapningen ikke er de fornødne ressourcer til det terapeutiske og støttende forløb, som der er behov for i en sådan situation.

Medicinmisbruget starter oftest ved, at personen har smerter, angst eller søvnproblemer, som kræver medicinering. Efter nogen tid oplever personen at miste kontrollen med sit medicinforbrug. Såfremt behandlingen ikke bliver afbrudt i tide, udvikler man afhængighed og følelsen af ikke at kunne klare sin dagligdag uden medicin.

Pårørende til medicinmisbruger

Der findes både fysiske og psykiske tegn på medicinafhængighed.
De er gode at kende til og holde øje med, hvis du har mistanke om, at din kæreste eller en i din nære familie er blevet afhængige af medicin.

Nogle af de vigtigste tegn på medicinafhængighed er:

 • Ledsmerter.
 • Prikken i huden.
 • Manglende appetit.

Der kan også vise sig pludselige humørsvingninger, der afviger fra medicinmisbrugerens normale adfærd.

Kan de pårørende motivere en medicinmisbruger til behandling?

Når en medicinmisbruger bliver konfronteret med krav om behandling, vil vedkommende ofte argumentere for at behandling ikke er nødvendig og benægte omfanget af sit misbrug, reagere aggressivt eller slå det hen, som en overdreven reaktion fra de pårørendes side – og der vil sjældent umiddelbart være motivation til at gå i behandling.

Som pårørende er det vigtigt ikke at lade sig rive med – og at forsøge at bevare roen og holde fast i de ting, man har besluttet.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi lavet en guide til, hvordan du bedst forbereder og gennemfører en samtale, der motiverer medicinmisbrugeren til at gå i behandling.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om medicinmisbrug?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook