Mønstre i familier med misbrug

Som pårørende til en misbruger kan det være meget svært at sætte sine grænser og overholde dem. Det der tidligere var fuldstændig uacceptabelt, er nu blevet en del af dagligdagen f. eks at leve med benægtelser, fortielser, manipulation og uansvarlighed.

misbrugsfamilie i gang med et skænderi

Mange pårørende beskriver deres følelsesliv bevæger sig som en yoyo – fra håb til skuffelse igen og igen.

Diskussioner og skænderier

En typisk diskussion i familien er, at familien forsøger at overbevise misbrugeren om, hvor alvorligt det står til – mens misbrugeren forsøger at overbevise familien om, at det ikke er så slemt.

Benægtelse er en del af afhængighed, og misbrugeren er oftest af den overbevisning, at det godt kan lade sig gøre at styre forbruget, såfremt han eller hun ”bare” tager sig sammen.
Samtidig har familien gang på gang fået bevist, at dette ikke lader sig gøre.

Håb efterfulgt af skuffelse

Livet i en misbrugsfamilie er præget af en lang række kriser, når grænsen for rimelig opførsel igen og igen bliver brudt.

Efter en krise føler misbrugeren sig ofte fuld af skam og fortrydelse, og lover bod og bedring.

Som pårørende oplever man den afhængiges oprigtige fortrydelse og overbevises om, at denne gang mener han eller hun det alvorligt. Måske sker der en forbedring i en periode, men efter nogen tid vokser misbruget igen – og styrer mod den næste krise.

Læs mere om at være pårørende:

Overvåger og kontrollerer

Benægtelse, fortielse og manipulation er desværre afhængighedens tro følgesvende. Har man først mistet tilliden til misbrugeren, forsøger mange pårørende at kontrollere den afhængiges forbrug – hvad enten det er alkoholikeres forbrug af spiritus eller ludomanens forbrug af penge. Det forsøges, at lave faste aftaler om hvor stort et forbrug, der er rimeligt, der bliver talt flasker og nogle føler sig fristet til at kontrollere misbrugerens mobiltelefon, e-mail og kontoudtog.

Den barske sandhed er, at det er umuligt for pårørende at kontrollere forbruget – det magter vedkommende ikke engang selv og kun med professionel hjælp får misbrugeren de værkstøjer, der skal til for at stoppe misbruget.

Påtager sig misbrugerens ansvar

Misbrug fører til uansvarlighed – og det er en typisk reaktion hos de pårørende, at de overtager det ansvar som misbrugeren ikke magter. Dagligdagens forpligtelser hviler i høj grad på de pårørende, i takt med at den afhængige bruger mere og mere tid og energi på sit misbrug.

Det viser sig ofte, at familiens børn påtager sig et stigende ansvar – og børn i misbrugsfamilier bliver ofte benævnt ”de små voksne”.

Hos Dansk MisbrugsBehandling ved vi af erfaring, at problemer med misbrug påvirker hele familien, og derfor tilbyder vi i forbindelse med misbrugsbehandling, at familie og pårørende kan deltage i vores familieprogram.

En urealistisk tro på at det går over af sig selv

Det viser sig, at disse mønstre og roller bliver så indgroet i familielivet, at de ikke bare ændrer sig af sig selv, selvom den afhængige kommer ud af sit misbrug. Det kræver en bevidst indsats – og en del hårdt arbejde. ”Gamle vaner dør langsomt” siger man, og det er i høj grad tilfældet for de vaner der er udviklet gennem år i misbrugsfamilierne.

Derfor opfordrer vi de pårørende til, at tage del i familiekurset i forbindelse med den afhængiges behandling.

Det første vigtige skridt som pårørende

Det første vigtige skridt er at få talt med nogen, der kender til misbrug, og som ved hvordan man griber tingene an – så du ikke står alene med problemet.

Så er du pårørende til en misbruger, vil vi anbefale at du kontakter os og får en snak om din/jeres situation.

Dansk MisbrugsBehandling kan hjælpe dig med at:

  • Vurdere om der er tale om et behandlingskrævende misbrug.
  • Komme med forslag til relevant misbrugsbehandling.
  • Planlægge en motiverende samtale, med den der har et misbrug.

Dansk MisbrugsBehandling afholder ca. 200 familiesamtaler om året, hvor vi hjælper pårørende til at tage hånd om et familiemedlems misbrug.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om misbrugsmønstre?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook