Alkoholbehandling – Ambulant behandling af alkoholmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling har siden 2007 tilbudt ambulant behandling af alkoholmisbrug, og med afdelinger i Aarhus, Aalborg, København, Kolding og Odense, er vi Danmarks største private udbyder af ambulant alkoholbehandling.

Ambulant alkoholbehandling betyder, at man bor hjemme mens behandlingen står på, og den er tilrettelagt således, at man kan passe sit arbejde og forpligtelser i hverdagen, mens man deltager i alkoholbehandlingen.

Se film om Christian,  der fortæller om sin alkoholbehandling:

Velafprøvet og effektiv alkoholbehandling

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling efter et velafprøvet og effektivt behandlingskoncept, og vi har gennem årene hjulpet mere end to tusinde alkoholmisbrugere – og deres familier – til et nyt liv uden alkoholmisbrug.

Vi henvender sig til de mere ressourcestærke alkoholmisbrugere – ca. 80 % af vores deltagere har både familie og arbejde.

Brug din sundhedsforsikring til behandling

En sundhedsforsikring dækker typisk udgifterne til misbrugsbehandling.

Hvad er alkoholbehandling?

Alkoholbehandling er et tilbud til mennesker, der har udviklet et misbrug af alkohol. Behandlingen kan både foregå som døgnbehandling og ambulant alkoholbehandling, og forløbet består blandt andet af medicinsk behandling, gruppesamtaler, øvelser og undervisning. I afsnittet herunder kan du læse mere om behandlingsforløbet hos Dansk Misbrugsbehandling, herunder også om vores tilbud til pårørende.

Hvordan foregår alkoholbehandling?

Alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling består af:

 • 3 møder ugentligt i 6-8 uger.
 • 6 måneders efterbehandling med et møde hver 14. dag.
 • Familiebehandling til nære pårørende.

Vi ved af erfaring, at problemer med alkohol påvirker hele familien, og derfor tilbyder vi i forbindelse med alkoholbehandlingen, at familie og pårørende kan deltage i vores familieprogram.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi også tilbud om hjælp til børn, der er vokset op med misbrug. Der er grupper for børn, teenagere og voksne, hvor deltagerne får mulighed for at bearbejde nogle af de negative konsekvenser, det har at vokse op med alkoholmisbrug i familien.

Man behøver ikke selv deltage i alkoholbehandlingen for at gøre brug af vores tilbud til børn og unge.

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med alkoholmisbrug, eller er du pårørende til en alkoholmisbruger, og ønsker at vide mere om vores alkoholbehandling?
Kontakt os på 70 10 03 03  Vi tager telefonen døgnet rundt.

Alkoholbehandlingens indhold

Alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling indeholder følgende elementer:

 • Undervisning og foredrag
 • Gruppesamtaler / gruppediskussioner
 • Samtaler med alkoholrådgiver
 • Opgaveløsning

Alkoholbehandlingen foregår på små hold, typisk med 6 – 8 deltagere. Da behandlingen ligger umiddelbart efter normal arbejdstid, sørger vi for et let måltid i løbet af aftenen.

Kender du det?

Du har dårlig samvittighed over dit drikkeri, og synes selv du til tider drikker for meget?

62% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Erfarne og professionelt uddannede alkoholbehandlere

Alle alkoholbehandlere hos Dansk MisbrugsBehandling er erfarne og professionelt uddannede alkoholrådgivere, som alle selv har personlig erfaring med misbrug.

De har selv prøvet at være fanget i et alkoholmisbrug, og de har selv været i alkoholbehandling. Det betyder at vores deltagere, ikke kun bliver mødt med professionalisme, men også med forståelse og empati.

Se film med Jørgen der har været i alkoholbehandling og Hanne der er pårørende:

Ambulant behandling af alkoholisme

Mange opfatter alkoholbehandling som det samme som døgnbehandling – og i Danmark har vi også en lang tradition for alkoholbehandling i døgnregi.

Man kan ikke udtale sig generelt om, hvilken behandling der er mest effektiv – døgnbehandling eller ambulant alkoholbehandling – det kommer an på den enkeltes situation og ressourcer.

Hvis man har familie og arbejde og har man et overvejende ædrueligt netværk, så siger undersøgelser, at ambulant alkoholbehandling er lige så effektivt som døgnbehandling.

Alkoholbehandling som døgnbehandling

Har man behov for abstinensbehandling med løbende lægeligt tilsyn, kan Dansk MisbrugsBehandling være behjælpelig med indskrivning i døgnbehandling hos vores partner Behandlingscenter Tjele, hvor man er i afrusning i en kortere periode, som forberedelse til den ambulante alkoholbehandling.

Skulle man have brug for et fuldt døgnbehandlingsforløb, er vi ligeledes behjælpelige med indskrivning i alkoholbehandling hos Behandlingscenter Tjele.

Hvilken behandling der er den rigtige, er der mulighed for at vurdere ved en personlig udredende samtale med en af Dansk MisbrugsBehandlings alkoholrådgivere, og uanset om der er brug for ambulant alkoholbehandling eller døgnbehandling, hjælper vi dig videre.

Kombination af døgn- og ambulant behandling

Man kan også kombinere de to behandlingsformer, så man starter sin alkoholbehandling i døgnregi, hvor man er trukket ud af sin hverdag og hvor man har ro til at komme sig uden dagligdagens forpligtelser, hvorefter man overgår til ambulant behandling, og får støtte til at oversætte sin nye viden til konkret handling i ens hverdag.

Alkoholbehandling som kombinationsbehandling, er på den ene side den mest omfattende behandlingsform, men er samtidig den absolut mest effektive alkoholafvænning, der fås.

Forfatter Jesper Stein har skrevet den anmelderroste roman Ædru om hans alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling. Han fortæller: ”Jeg fik venner for livet i behandlingen, det er den vigtigste proces jeg har gennemlevet. ”

Er alkoholbehandling nu nødvendig?

Er du i tvivl om, hvorvidt du, eller en du holder af, har et behandlingskrævende alkoholproblem – og om hvilken alkoholbehandling, der er den rigtige – er vi gerne behjælpelige med en professionel udredning ved brug af internationalt anerkendte diagnoseredskaber.

Du er velkommen til at ringe til vores døgnåbne telefonrådgivning på 70 10 03 03 og du kan prøve vores online alkoholtest og blive afklaret om du eventuelt har brug for behandling og rådgivning.

Ambulant alkoholbehandling mens man er i sin hverdag

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant behandling af alkoholmisbrug. Det vil sige, at du bor hjemme, og passe dit job, din familie og dine forpligtelser, mens alkoholbehandlingen står på.

For de mere ressourcestærke misbrugere er succesraten ved ambulant alkoholafvænning fuldt ud på højde med succesraten for døgnbehandling – og prisen er under det halve.

Fordelen ved ambulant alkoholbehandling er, at man – mens man er i behandling – får støtte og hjælp til at afprøve nye livsstrategier og foretage de fornødne ændringer i sin dagligdag. Man lærer at svømme mens man er i vandet, så at sige.

Ambulant alkoholbehandling har samtidig den fordel, at man selv bestemmer, hvem der skal vide, at man har søgt alkoholbehandling. Vi ved, at dette betyder meget for mange af vores deltagere.

Alkoholbehandlingen ledes af uddannede og erfarne alkoholbehandlere, der alle selv har personlig erfaring med misbrug.

Er du pårørende til en der har et alkoholproblem?

Mange pårørende henvender sig til Dansk MisbrugsBehandling, fordi de har et familiemedlem, der har udviklet et alkoholmisbrug, men hvor de oplever, at de ikke kan trænge igennem til vedkommende og få ham eller hende til at indse, hvor meget deres alkoholmisbrug ødelægger for familien, og at han eller hun har brug for alkoholbehandling. Det kan du blandt høre Hanne fortælle om i videoen herunder.

Når mange alkoholikere værger sig for at indse alvoren i deres drikkeri, er det efter logikken, at ”hvis det ikke er så slemt, så behøver jeg heller ikke gøre noget ved det”. Det vil sige, at de ved at benægte problemets omfang og alvor forsvarer deres ret til forsat at drikke alkohol.

Det forbavsende – og glædelige – er, at stort set alle deltagere i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling bliver meget tilfredse med deres behandling, når først de er startet. Det fremgår tydeligt af de løbende tilfredshedsundersøgelser, vi foretager.

I vores tilfredshedsundersøgelse blandt 136 deltagere i misbrugsbehandlingen, var resultaterne:

 • 95% svarede at de fik det bedre psykisk under alkoholbehandlingen.
 • 88% oplevede at deres fysiske velvære blev bedre.
 • 90% oplyste at forholdet til familien blev bedre i løbet af alkoholbehandlingen.
 • 68% svarede at forholdet til venner og omgangskreds udviklede sig positivt.

Så som pårørende til en alkoholmisbruger behøver man ikke være bange for at stå fast på sit krav om alkoholbehandling – selv om man som misbruger umiddelbart har stor modstand mod at gå i alkoholbehandling, så ender man med at blive glad for, at man har løst sit alkoholproblem.

Se film om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling:

Ambulant alkoholbehandling efter Minnesotamodellen

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling efter Minnesotamodellen – en af de ældste og mest anerkendte behandlingsformer, der har hjulpet millioner af mennesker verden over.

Nogle af principperne i Minnesotabehandling er, at alle alkoholbehandlere selv tidligere har haft et misbrug, at hele familien tilbydes hjælp og støtte, og at man opfordrer deltagere til at gå til møder hos Anonyme Alkoholikere, hvor man sammen med andre tidligere alkoholmisbrugere støtter hinanden i at forhindre tilbagefald.

 • Ingen ventelister

  Hos Dansk MisbrugsBehandling er der løbende indskrivning af klienter til behandling for alkohol- og andre misbrug. Når du har taget beslutningen, kan du starte i alkoholbehandling med det samme.

 • Ingen offentlig registrering

  Al henvendelse og deltagelse i vores alkoholbehandling er anonym og fortrolig, idet Dansk MisbrugsBehandling ikke er en del af det offentlige system. Vi behandler alle oplysninger om vores deltagere med diskretion og fortrolighed.

Professionel alkoholbehandling til en overkommelig pris

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder professionel Minnesotabehandling til en overkommelig pris. Prisen på vores alkoholbehandling er under halvdelen af prisen på døgnbehandling – og for de ressourcestærke misbrugere er succesraten på højde med alkoholbehandling som døgnbehandling.

Alkoholbehandling finansieret af en sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring igennem dit arbejde, er alkoholbehandling oftest dækket af denne, og Dansk MisbrugsBehandling er godkendt af alle sundhedsforsikringer.

Kontakt os, hvis du ønsker rådgivning om, hvordan du bruger din forsikring til finansiering af alkoholbehandling.

Brugen af sundhedsforsikring til alkoholbehandling er fortrolig. Både forsikringsselskab og Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt over for arbejdsgiver. Din arbejdsplads får således kun kendskab til din alkoholbehandling, hvis du selv vælger at fortælle om dette.

Kontakt os anonymt på mail:

Ønsker du at vide mere om alkoholbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling, så udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook