Misbrugsbehandling gennem virksomheden

Afhængigt af misbrugernes situation, dvs. misbrugets belastning, vedkommendes familiære og sociale situation samt personlige omstændigheder, skal man tage stilling til hvilken behandlingsform der er mest optimal for medarbejderen:

  • Ambulant behandling, hvor man bor hjemme og går i behandling 3 gange om ugen – og hvor man bevarer sit arbejde (helt eller delvist) mens behandlingen står på.
  • Kombinationsbehandling, hvor de første 14 dage foregår i døgnindlæggelse, fulgt op af et ambulant behandlingsforløb.
  • Døgnbehandling som foregår under indlæggelse, hvor man i sagens natur er sygemeldt i hele perioden.
personalemøde om misbrug

Det er vigtigt, at samtalen med en medarbejder, der har et alkohol- eller misbrugsproblem gribes rigtigt an fra starten. Kontakt Dansk MisbrugsBehandling og vi rådgiver gerne.

Ambulant alkoholbehandling

Som hovedregel er det mest hensigtsmæssigt, at man når man går i alkoholbehandling forbliver i den hverdag, hvor ædrueligheden skal fungere. På den måde afdækker man de udfordringer og problemer, der er i personens hverdag, og foretager de fornødne livsstilsændringer, mens behandlingen står på.

Vælger man ambulant alkoholbehandling, er man samtidig selv herre over hvem man fortæller at man går i alkoholbehandling. Dette betyder meget for vores deltagere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har de fleste en ”lige så god – eller bedre” behandlingsprognose i den ambulante alkoholbehandling målt i forhold til døgnbehandling – undtagen for de allermest belastede alkoholikere.

Men for personer i arbejde gælder det, at de næsten alle har de nødvendige ressourcer for et ambulant behandlingsforløb.

Kombinationsbehandling

Kombinationsbehandling består (typisk) af 14 dage i døgnbehandling efterfulgt af et ambulant behandlingsforløb på et af vores centre i Kolding, Aalborg, Aarhus, Odense eller København.

Denne behandlingsform er egnet til alkoholmisbrugere, der har behov for afrusning og stabilisering, og for misbrugere, der har behov for at ”finde sine fødder” inden den egentlige alkoholbehandling starter.

Dansk MisbrugsBehandling udbyder kombinationsbehandling i samarbejde med vore faste samarbejdspartnere.

Døgnbehandling

Døgnbehandling foregår under indlæggelse i typisk 5 – 6 uger.

Døgnbehandling kan være hensigtsmæssigt, såfremt misbrugeren har et meget skrøbeligt netværk – evt. bestående af andre med misbrugsproblemer.

Også misbrugere der er meget voldsomt belastede af deres misbrug, profiterer bedst af døgnbehandling – dvs. mennesker med kognitive forstyrrelser på grund af misbruget (nedsat tænkeevne), samt mennesker uden egentligt livsindhold.

Dansk MisbrugsBehandling udbyder døgnbehandling i samarbejde med vore faste samarbejdspartnere, Tjele Gruppen.

Hvilken behandlingsform er bedst for vores medarbejder?

Er du i tvivl om hvilken behandlingsform, der er bedst for en medarbejder, så kontakt os, og vi vil være behjælpelig med en udredning og anbefaling. Dansk MisbrugsBehandling kan hjælpe med:

  • Intervention – forberedelse og udførelse.
  • Vurdering af behandlingsbehov jf. ovenstående.
  • Igangsættelse af og opfølgning på behandling.
  • Konsulentbistand på selv virksomheden.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.