Alkoholstatistik – tal på danskernes alkoholvaner

Gennem tiden er der mange, som har undersøgt og sat tal på vores alkoholforbrug i Danmark – og vi har samlet de vigtigste alkoholstatistikker her på siden. De giver dig indsigt i danskernes alkoholforbrug og gør dig klogere på vores vaner og adfærd.

Her kan du blandt andet finde svar på, hvor mange danskere, der overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor mange alkoholikere der er i Danmark og læse om, hvor meget danske unge drikker, sammenlignet med jævnaldrende fra andre europæiske lande

Druer til produktion af rødvin

Danskernes forbrug af øl er faldet, mens forbruget af især vin er steget væsentligt de seneste 30 år.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

“Der er ikke en sikker genstandsgrænse, hvor det er helt uden risiko for alle at drikke alkohol”, er Sundhedsstyrelsens udmelding i 2022.
Det er en af grundene til, at Sundhedsstyrelsen har opdateret deres anbefalinger:

 • Er du 18 år eller over?

  Højst 10 genstande om ugen
  Højst 4 genstande på samme dag

 • Er du under 18 år?

  Lad være med at drikke alkohol

 • Er du gravid, eller prøver du at blive det?

  Lad være med at drikke alkohol

 •  Ammer du?

  Vær forsigtig med at drikke alkohol

Kender du det?

Du har dårlig samvittighed over dit drikkeri, og synes selv du til tider drikker for meget?

62% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Hvor mange alkoholikere er der i Danmark?

Der findes ingen officiel definition som slår fast, hvad det vil sige at være alkoholiker – derfor er det også svært at svare på hvor mange, der er alkoholikere i Danmark. I stedet inddeler man personer, der har et overforbrug af alkohol i tre grupper: Storforbrugere, personer med et skadeligt forbrug og danskere, der er afhængige af alkohol. Fælles for personerne i de tre grupper er, at de har et problematisk forbrug af alkohol, som enten har eller kan udvikle sig til alkoholisme.

 • 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol.
 • 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug.
 • 140.000 danskere er afhængige af alkohol.
fest med alkohol

I Danmark har vi en Nordeuropæisk alkoholkultur, hvor vi drikker store mængder alkohol, ved fester og sociale sammenkomster. I de sydeuropæiske lande har man flere sociale sammenkomster, men indtager få genstande ved hver drikkeepisode.

Alkohol og sygdomme

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende stof, som øger risikoen for en lang række sygdomme og er skyld i for tidlig død.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Alkohol er desuden relateret til en række psykiske lidelser som fx angst og depression.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Derudover skønner man, at omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald. To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.

Pårørende til alkoholikere

Det er svært at være pårørende til en misbruger.

Børn der vokser op i familier med alkoholmisbrug er også særligt udsatte og har 8 gange større risiko for at opleve vold i hjemmet.

 • 122.000 børn vokser op i familier med alkoholmisbrug.
 • Børn, der har en forælder med alkoholmisbrug, har op til 10 gange øget risiko for selv at få et alkoholproblem som voksen.
 • 1 ud af 10 børn i familier med alkoholproblemer får en psykiatrisk diagnose.

Hos Dansk MisbrugsBehandling høre vi ofte voksne pårørende fortælle om deres vrede, frustration, fortvivlelse og afmagt.
Et misbrug er nemlig hele familiens problem.

De voksne pårørende er særligt frustrerede over, at de ikke kan få misbrugeren selv til at erkende alvoren i deres misbrug, og deres behov for professionel behandling.
Derfor har vi lavet en samtale guide, med forslag til hvordan pårørende bedst kan forberede og gennemføre en motiverende samtale med den der drikker.

Alkoholvaner blandt danske unge

Unge voksne mellem 18-25 år er særligt sårbare over for alkohols sundhedsskadelige effekter. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år. Indtag af alkohol kan derfor påvirke modningen og udviklingen af hjernen. De hjernefunktioner, der påvirkes, er bl.a. hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til unge er, at er man under 18 år skal man lade være med at drikke alkohol. Er man 18 år eller over, bør man højst drikke 10 genstande om ugen og højst 4 genstande på samme dag.

I en undersøgelse fra på gymnasier og erhvervsuddannelser i 2018 var resultatet, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke fulgt. 41 % af gymnasieeleverne angiver, at de til sidste fest drak over 10 genstande. Det samme gælder for 70 % af eleverne på erhvervsuddannelserne.

 • 20 % af gymnasie- og erhvervsskoleelever overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse.
 • 70 % af erhvervsskoleelever drak mere end 10 genstande til sidste fest. Det samme gælder for 41 % af gymnasieeleverne.
 • 69 % af eleverne vurderer, at deres forældre synes det er i orden, at de drikker sig fulde næsten hver weekend.

Flere elever på erhvervsuddannelser oplever negative konsekvenser i forbindelse med alkoholindtag sammenlignet med gymnasieelever: Eksempelvis har 33 % blandt erhvervsskole-elever været i slagsmål, mens andelen blandt gymnasieelever er 9,7 %.

International sammenlignet af unges alkoholvaner

Sammenligner vi os med andre europæiske lande, så ligger vi omkring gennemsnittet, når vi kigger på, hvor ofte danske unge drikker. Kigger vi derimod på, hvor meget de drikker, så svarer 37 % af de unge, at de har prøvet at drikke mere end 6 genstande på en aften. Det er langt højere end det europæiske gennemsnit, der ligger på 20 %. Derudover har 32 % af danske 15-årige været fulde inden for den seneste måned. Her er det europæiske gennemsnit også noget lavere, nemlig 13 %.

 • 32 % af danske 15-årige har drukket sig fulde indenfor den seneste måned – det europæiske gennemsnit er 13 %
 • 37 % af danske unge har prøvet at drikke mere end 6 genstande på en aften – det europæiske gennemsnit er 20 %

Kilde: Sundhedsstyrelsen: Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever

Hvorfor drikker unge?

Der kan være forskellige grunde til, at unge drikker alkohol. For mange handler det om at blive beruset, og de drikker altså alkohol for virkningens skyld. Nogle gør det måske for at vænne sig af med generthed, mens andre drikker alkohol, fordi de tror, det er en måde at passe ind socialt og blive accepteret i omgangskredsen. Generelt er mangel på omsorg og tillid fra forældrene med til at påvirke, at unge får et højere alkoholforbrug.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook