Behandling af alkoholmisbrug

Med behandlingscentre i Aarhus, Aalborg, Kolding, København og Odense tilbyder Dansk MisbrugsBehandling ambulant behandling af alkoholmisbrug i hele Danmark.

Da behandlingen foregår uden for almindelig arbejdstid, kan du bo hjemme og passe dit job, mens du deltager i behandling af alkoholmisbrug.

Dansk MisbrugsBehandling er Danmarks største private udbyder af ambulant alkoholbehandling.
Vi hjælper hvert år mere end 300 alkoholmisbrugere til et nyt og bedre liv uden alkohol.

Se film om alkoholmisbrug og alkoholbehandling:

Fakta om Alkoholmisbrug

Har du udviklet et alkoholmisbrug? Så er du ikke alene!

Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 140.000 danskere afhængige af alkohol, og ca. 585.000 har et skadeligt misbrug af alkohol.

Ønsker du at gøre op med et alkoholmisbrug, har du mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholbehandling i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.

Alkoholmisbrug blandt “helt almindelige” danskere

Mange har en forestilling om alkoholikeren som ”manden på bænken”, men sandheden er, at kun en ganske lille del af alkoholmisbruget i Danmark er synligt.
Langt de fleste, der søger behandling af alkoholmisbrug, har familie, job og bolig – med andre ord: de er som danskere er flest, bortset fra at de har problemer med at styre deres alkoholforbrug.

Blandt deltagere i Dansk MisbrugsBehandlings behandling af alkoholmisbrug har mere end 75 % både arbejde og familie.

Kender du det?

Du har svært ved at stoppe, når du først er begyndt at drikke, og ender med at blive mere beruset end planlagt.

69% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Overgang fra alkoholmisbrug til alkoholafhængighed

Man udvikler ikke alkoholisme fra den ene dag til den anden. Det udvikler sig fra et overforbrug af alkohol til et alkoholmisbrug og til egentlig alkoholisme.

Et af problemerne med hensyn til alkoholafhængighed er, at den, der har et alkoholmisbrug, selv oftest har svært ved at indse problemets alvor. Alkoholmisbruget, som er så tydeligt for familien, er ofte svært for misbrugeren selv at få øje på. Der findes dog klare diagnosekriterier for egentlig alkoholafhængighed (alkoholisme):

 1. Drikketrang som medfører hyppig indtagelse af alkohol.
 2. Kontroltab hvor personen efter et vist kvantum mister kontrollen med, hvor meget alkohol han el. hun drikker (den manglende stopknap).
 3. Forringet evne til at passe sine forpligtelser over for familie, arbejde og socialt.
 4. Fortsat drikkeri selv om man godt ved, det har negative konsekvenser.
 5. Forøget tolerance dvs., at det over tid kræver større mængder for at opnå samme virkning. Forøget tolerance betyder, at man over tid drikker større mængder alkohol.
 6. Abstinenser som ubehag, sved, uro, høj puls og eventuel rysten på hænderne. Abstinenser fører ofte til morgendrikkeri, idet indtagelse af alkohol modvirker abstinenser.

Har man 3 af ovenstående symptomer i mindst én måned inden for det sidste år, har man diagnosen alkoholafhængig – altså alkoholisme.

Problemet med denne diagnose er, at diagnose-symptomerne ikke umiddelbart lader sig oversætte til klare ja/nej spørgsmål. Derfor kan det være vanskeligt for den enkelte at afgøre, om man opfylder symptomerne. Det kræver typisk en yderligere udredning med en professionel misbrugsekspert.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi lavet en alkoholtest, hvor spørgsmålene er baseret på vores erfaringer fra arbejdet med mange hundrede alkoholmisbrugere og deres pårørende.
Alkoholtesten kan være med til at afgøre, om du, eller din pårørende, har behov for alkoholbehandling.

Se film om typiske symptomer på alkoholmisbrug:

Tegn på alkoholmisbrug og afhængighed

Herunder har vi samlet nogle tegn på alkoholisme, symptomer hvor det med et ja eller nej er muligt at besvare, hvorvidt man har oplevet dem eller ej.
Vi anbefaler, at du – og gerne sammen med din partner – går listen igennem og sætter kryds ud for de symptomer, du (eller din partner) har oplevet.

Ved 4 eller flere positive svar er det overvejende sandsynligt, at den der drikker har udviklet et behandlingskrævende alkoholmisbrug.

 • Skjuler drikkeriet

  At man gemmer flasker, eller drikker alkohol når andre ikke ser det, og benægter når konfronteret.

 • Drikker alene

  At alkoholindtagelse ikke længere er et socialt fænomen – men foregår alene.

 • Kontroltab

  At man har svært ved at stoppe igen, når man først er begyndt at drikke. Ingen stopklods.

 • Familien påtaler drikkeriet

  At familien føler drikkeriet som ubehageligt og belastende.

 • Går i forsvar

  Den der drikker for meget alkohol, går i forsvar, når familien forsøger at tale om problemet.

 • Brudte løfter om at nedsætte alkoholforbruget

  Lover at nedsætte sit forbrug af alkohol – for kort tid efter ikke at kunne overholde dette.

 • Bliver meget beruset til fester

  Drikker for meget alkohol til festlige lejligheder – som familien oplever som flovt og pinligt.

 • Påpasselig

  Er meget påpasselig mht. til alkoholindtagelse sammen med andre – ved det kan gå galt.

 • Blackouts

  At der er ting man ikke husker, fra når man var beruset.

 • Faste drikkevaner

  At man har udviklet faste drikkerutiner f.eks. hver dag efter arbejde, fast i weekender osv.

 • Fejlslagne forsøg på at kontrollere drikkeriet

  Flere forsøg på at få drikkeriet under kontrol – evt. med antabus – men uden held.

 • En drink dagen derpå

  At man til tider starter dagen med en drink – efter at have været beruset dagen i forvejen.

 • Beruset i dagligdagen

  At andre bemærker, at personen er alkoholpåvirket i hverdagen f.eks. lyder snøvlet i telefonen.

 • Skænderier i familien

  Familien kan ikke kommunikere om alkoholmisbruget – og ender med at skændes.

 • Dårlig samvittighed

  At den der har et alkoholmisbrug til tider får dårlig samvittighed og skyldfølelse over drikkeriet.

 • Skifter karakter, når beruset

  Bliver negativ, påståelig og ubehagelig i sin kommunikation, når påvirket af alkohol.

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med alkoholmisbrug, eller er du pårørende til en alkoholmisbruger?
Kontakt os på 70 10 03 03 og få en fortrolig samtale med vores alkoholrådgivere.
Vi tager telefonen døgnet rundt.

Alkoholmisbrugeren – den sidste der opdager et alkoholmisbrug

Det er sjældent, at en alkoholmisbruger selv erkender alvoren af sit problem.
Det er derfor vigtigt, at man som familie, ven, pårørende, kollega eller arbejdsgiver griber ind og hjælper til, at alkoholikeren får den nødvendige behandling.

Alkoholisme går ikke over af sig selv – uanset hvor meget man som pårørende håber det. Alkoholisme kræver professionel hjælp.

Vores statistik siger, at ca. 75 % går i behandling, fordi familie eller arbejdsgiver har grebet ind konsekvent og forlangt behandling af alkoholmisbruget.

Min kone havde i mange år sagt, at jeg havde et alkoholmisbrug. Jeg kunne ikke selv se det, eller hvis jeg skal være helt ærlig, så ville jeg ikke se det. Jeg synes det var for flovt at indrømme, at jeg ikke kunne styre mit alkoholforbrug. Men det var jo sådan, det var. Og i dag er jeg glad for at hun pressede på og fik mig i behandling. Det var bare det rigtige for mig.

____

Mand, Selvstændig ingeniør, 51 år.

Pårørende til misbrugere af alkohol

Det er oftest meget smertefuldt for pårørende at leve med en alkoholiker.

Følelser af magtesløshed, vrede, fortvivlelse og frygt for fremtiden er hverdag for partnere (og børn) til alkoholikere.

Mange pårørende, der lever med alkoholmisbrug inde på livet, mister med tiden sans for “ret og rimeligt” og accepterer en opførsel, de tidligere ville have forsvoret, at de ville kunne leve med.

Desværre ender mange samtaler i diskussioner om, hvor alvorligt drikkeriet er – hvor de pårørende oplever drikkeriet som et belastende alkoholmisbrug, og hvor den, der drikker, ikke selv synes, det er så slemt.

Se film om Jørgen, der har været i alkoholbehandling, og Hanne der er pårørende:

Behandling af alkoholmisbrug

Har man udviklet alkoholafhængighed, har man brug for professionel hjælp – viljestyrke alene rækker desværre ikke.

For at gøre op med et alkoholmisbrug skal man forstå de bagvedliggende mekanismer, lære om højrisikosituationer, og hvordan man håndterer trang til alkohol, vide hvordan man går til fest og selskab og meget andet – altså langt mere end ”bare” det at beslutte sig for at lade være med at drikke alkohol.

Alkoholmisbrug og antabus

Antabusbehandling kan være en støtte i tidlig ædruelighed, men antabus er ikke behandling og er ikke helbredende på alkoholmisbrug i sig selv. Såfremt det ikke kombineres med en egentlig alkoholbehandling, har det ingen effekt på lang sigt.

Flere fakta om alkoholmisbrug

 • Arvelighed – en risikofaktor for udviklingen af alkoholmisbrug

  Børn af alkoholmisbrugere har en forhøjet risiko for selv at udvikle alkoholmisbrug. Man regner med, at ca. 7-8 % af befolkningen udvikler afhængighed af alkohol på et tidspunkt i deres liv – for børn af alkoholikere er tallet ca. 25 %.

 • Fysiske skader af alkoholmisbrug

  Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser siger ikke noget om man er alkoholiker eller ej, men alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende stof, der bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme og er skyld i for tidlig død.

 • Veluddannede har større tendens til misbrug af alkohol

  Der eksisterer mange myter om alkoholmisbrug; at det skyldes en dårlig opvækst, ringe sociale kår, en dårlig karakter eller at man er uden viljestyrke og rygrad; men fakta er, at alkoholisme rammer bredt, uanset social status, uddannelse og indkomst. De seneste undersøgelser fra socialforskningsinstituttet viser, at blandt de, der har 10 års uddannelse eller mindre har ca. 10 % alkoholproblemer, mens for de, der har mere end 10 års uddannelse er 15 % misbrugere af alkohol.

Misbrugsbehandlere planlægger behandlingsforløb

Alle behandlerne hos Dansk MisbrugsBehandling har selv personlig erfaring med misbrug.

Ambulant minnesotabehandling til behandling af alkoholmisbrug

Tidligere har man udelukkende benyttet Minnesotabehandling som døgnbehandling i forbindelse med alkoholafvænning.
Men det har vist sig, at Minnesotabehandling som ambulant behandling af alkoholmisbrug, hvor man bor hjemme og deltager i behandlingsmøder dag eller aften, er et rigtig godt alternativ.

For de alkoholmisbrugere, der har arbejde eller har en nogenlunde god struktur i deres hverdag samt et støttende netværk, giver den ambulante alkoholbehandling samme behandlingsresultat som døgnbehandlingen – mens andre har brug døgnbehandling eller for et kortere døgnophold inden de påbegynder det ambulante forløb.

Priser på behandling af alkoholmisbrug

Ambulant behandling af alkoholmisbrug koster under halvdelen af prisen på en døgnbehandling, og der findes flere muligheder for finansiering.

 • Finansiering via sundhedsforsikring.
 • Finansieret af arbejdsgiver.
 • Selvstændig erhvervsdrivende.
 • Egenbetaling.

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi ambulant Minnesotabehandling.
Vi tilbyder også døgnbehandling til de, der vil have bedst udbytte af at komme helt væk fra hverdagen i en periode.

Vores behandlere har personlige erfaringer med misbrug

Minnesotabehandlingen er blandt andet kendetegnet ved, at alle alkoholrådgivere, udover at være specialuddannede misbrugsterapeuter, selv er ædru alkoholmisbrugere.
På den måde skabes der en god og tryg behandlingsalliance – hvor man som deltager ikke føler sig set ned på og fordømt.

Vores misbrugskonsulenter har følt et alkoholmisbrug på egen krop, og de kan sætte sig ind i din svære situation.

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information om alkoholmisbrug?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig, senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook