Sådan behandles medicinmisbrug

Behandling af medicinmisbrug foregår ambulant på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller Kolding.

Behandlingen foregår som aftenbehandling, således at det er muligt at bo hjemme og passe sit job, mens behandlingen for pillemisbruget står på.

For en del medicinafhængige er det hensigtsmæssigt at starte forløbet med døgnbehandling, hvor man tilses af læge og evt. psykiater, og hvor der lægges plan for udtrapningen af pillerne eller medicinen. Når man så er udredt, kommet til kræfter og er blevet stabil, overgår man til fortsat behandling ambulant.

pårørende familie

De fleste der kommer i behandling for medicinmisbrug, har svært ved tanken om at stoppe helt med pillerne. Derfor giver vi støtte og vejledning om at komme i gang med en ny og medicinfri tilværelse.

Nænsom udtrapning af medicin

Har man udviklet et pillemisbrug, er den mest effektive behandling en langsom og nænsom udtrapning kombineret med støttende samtaler og behandling. På den måde minimeres abstinenserne, og man får samtidig hjælp og støtte til at klare de situationer, som man har frygt for ikke at kunne klare uden pillerne eller medicinen. En langsom udtrapning minimerer tillige sandsynligheden for tilbagefald på enten medicin eller alkohol.

De fleste vil kunne trappes ud af medicinmisbruget på 12 – 16 uger – men er der behov for en længere udtrapning, vil der blive taget højde for dette.

Det er en regel, at patienten afleverer sin medicin hos Dansk MisbrugsBehandling, og at vi – i samråd med læge – står for udtrapningen.

Såfremt der i forbindelse med nedtrapningen af pillemisbruget opstår psykiske problemer, udredes disse i konsultation hos Dansk MisbrugsBehandlings tilknyttede psykiater.

Abstinenser ved medicinmisbrug

Hvis man har fået vanedannende medicin i større doser gennem længere tid, kan man ikke holde op fra den ene dag til den anden, uden at man får abstinenser. Kroppen er nemlig blevet afhængig af de stoffer, der findes i pillerne.

Pludseligt ophør af brugen af medicin kan give abstinenser i form af:

 • Uro.
 • Muskelsitren.
 • Søvnbesvær.
 • Nervøsitet.
 • Angst.

Der er dog stor forskel på, hvordan medicinafhængige reagerer på udtrapning. For nogle er det relativt uproblematisk, og for andre er abstinenssymptomerne mere udtalte.

Når det handler om medicinmisbrug, foretrækker vores behandlere en langsom og nænsom udtrapning, kombineret med støttende samtaler.

Mere end bare udtrapning

Behandling af medicinafhængighed handler om mere end ”bare” udtrapning af pillerne. Når et menneske efter flere års medicinafhængighed trappes ud af sin medicin, er det nødvendigt, at man samtidig arbejder med at udvikle nye livsstrategier, der gør det muligt at håndtere dagligdagen uden medicin, piller eller andre afhængighedsskabende stoffer.

Specielt i den første tid kræver det støtte og vejledning at komme i gang med en ny og medicinfri tilværelse. Når udtrapning kombineres med egentlig behandling, styrkes misbrugerens ressourcer og selvtillid. Det er denne forbedring i livskvalitet, der motiverer personen til fortsat at holde sig medicinfri.

Samtidig er det af største vigtighed, at behandlingen ikke afsluttes i det øjeblik, personen har taget den sidste benzodiazepin, tramadol eller lignende afhængighedsskabende piller. Senabstinenser kan forekomme i månederne efter, at personen er blevet medicinfri.

Jeg var rædselsslagen ved tanken om at jeg skulle stoppe med at tage medicinen. Vidste godt at det ikke kunne fortsætte med nye læger, flere recepter og flere piller, men kunne slet ikke overskue at stoppe. Alligevel skete miraklet. Behandlerne var tålmodige og holdt mig i hånden hele vejen.

____

Ulla, 49 år, medicinfri i 4 år

Behandlingen af medicinmisbrug

Behandlingen på Dansk MisbrugsBehandling er sammensat af følgende elementer:

 • Døgnbehandling

  Såfremt der er behov for dette. Her bliver man lægeligt undersøgt og udredt, og der fastlægges en plan for udtrapning. I døgnbehandlingen er der fastansatte læger, sygeplejerske, terapeuter og nattevagt – og der drages stor omsorg for den enkelte. Typisk vil døgnbehandlingen vare i 4 uger – men dette kan variere efter misbrugets omfang og karakter.

 • Primærbehandling

  Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt på aftenhold på et af vores centre i København, Aarhus, Aalborg, Odense eller Kolding. Behandlingslængden er afhængig af misbrugets karakter – men vil ofte have en varighed på 8-16 uger. Behandlingen består af undervisning, enesamtaler og gruppediskussioner, hvor man får en større forståelse af afhængighed og de bagvedliggende problematikker – og hvor man udvikler strategier til et liv uden medicin.

 • Efterbehandling

  Efterbehandlingen består af 1 møde hver 14. dag i 6 måneder. I efterbehandlingen arbejdes der med, hvordan man i sin dagligdag bruger de værktøjer og redskaber, man har fået i primærbehandlingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at behandlingen ikke er afsluttet i det øjeblik, man er blevet medicinfri. Senabstinenser kan vare i flere måneder, efter at man har taget den sidste pille. Samtidig har man behov for støtte til at opbygge en ny tilværelse uden medicin.

 • Familiebehandlingen

  Familiebehandlingen står af 5 mødeaftener á 3 timer én gang ugentligt. I familiebehandlingen får de pårørende mulighed for at bearbejde nogle af de negative konsekvenser, misbruget har medført. Endvidere arbejdes der med, hvordan også de pårørende kan bidrage til den nye og forbedrede trivsel i familien.

Tidspunkter for behandlingen:

Behandlingen foregår på aftenhold – således at det er muligt at passe behandlingen ind i din hverdag, så du samtidig kan passe arbejde, studier, familieforpligtelser osv.

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Behandlingen foregår i små grupper – typisk mellem 4 og 8 personer. På den måde skabes en fortrolig og varm atmosfære blandt deltagerne. Der er samtidig mulighed for enesamtaler med rådgiver. Endvidere er der – hvis forholdene taler for dette – mulighed for individuelle behandlingsforløb.

Finansiering af behandlingen

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, hvor man som udgangspunkt selv finansierer sin behandling.
Men der er flere muligheder for finansiering:

 • Sundhedsforsikring.
 • Arbejdsgiverfinansieret behandling.
 • Egenbetaling.

For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.

Pårørende til medicinmisbruger

Et medicinmisbrug påvirker de pårørende.

Det er en svær situation og stå i, og de fleste er både i tvivl om, om de skal handle, og hvad de skal gøre ved problemet.
Den ændrede adfærd hos en, man troede, man kendte så godt og delte alt med, kan nemlig være svær at forholde sig til og acceptere. Det kan lede til frustrationer, mistillid og en følelse af svigt.

Har du spørgsmål om behandling af medicinmisbrug?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook