Afhængighed af nervemedicin eller sovepiller

Tager man medicin for at komme søvnproblemer eller nervesmerter til livs, så skal man være særligt opmærksom – det kan nemlig være afhængighedsskabende. Det gælder særligt benzodiazepiner, som gennem mange år har været den form for medicin, der har skabt de største afhængigheds- og misbrugsproblemer. I afsnittene herunder kan du læse mere om misbrug af benzodiazepiner og de behandlingsmuligheder, der er, hvis du er blevet afhængig.

medicinmisbruger tager piller

Medicinmisbrug foregår i alle sociale lag, men er et stort tabu og holdes skjult, selv om det er ret udbredt.

Behandling for misbrug af benzodiazepiner

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi mange års erfaring med behandling af afhængighed af benzodiazepiner og lignende medicinmisbrug.

Vi har ambulant behandling i Aarhus, Aalborg, Kolding, København og Odense. Kontakt os hver dag fra 8-22 på 70 10 03 03 for en uforpligtende snak.

Hvad er benzodiazepiner?

Benzodiazepiner dækker over en stor gruppe stoffer, som bruges til behandling af søvnløshed og angstproblemer. Efterhånden som man er blevet mere opmærksom på, hvordan stofferne kan skabe afhængighed, er forbruget faldet de seneste 20 år. Men der findes stadig mange brugere af benzodiazepiner – og mange der er blevet afhængige af stoffet.

Længerevarende misbrug af benzodiazepiner

Når man har taget benzodiazepiner gennem længere tid, så stopper medicinen med at virke efter hensigten. Årsagen er, at kroppen udvikler en tolerance overfor præparatet, som gør, at der skal mere og mere til for at opnå en virkning.

Det er sådan, de fleste misbrug af benzodiazepiner starter. Efter et længerevarende pillemisbrug bliver de psykiske abstinenser så omfattende, at det kan være vanskeligt at skelne mellem den angst, der udløses af medicinen, og den angst og uro, som man oprindeligt tog benzodiazepiner for at lindre.

Når man har været medicinafhængig over længere tid, er der er tale om den samme mekanisme, som når alkoholikeren får en “reparations-bajer”. Organismen får atter det stof, som den har vænnet sig til, og uroen, bekymringerne og angsten hører op.

Afhængighed kan i dette stadium betragtes som kronisk abstinensbehandling.

Konsekvenser ved misbrug af benzodiazepiner

Længere tids misbrug af benzodiazepiner kan blandt andet give dårligere hukommelse, koncentrations- og indlæringsproblemer, bedøvede sanseindtryk og føre til et ustabilt følelsesliv præget af indre uro, rastløshed og bekymring.

Den indre uro og bekymring gør det ofte vanskeligt for personen at begå sig – selv i almindelige hverdagssituationer – og situationer, hvor personen skal præstere lidt ud over det sædvanlige, vil ofte udløse trang og indtagelse af en ekstra dosis medicin.

Da jeg tog benzodiazepin, var jeg sløv, svimmel, rastløs og havde svært ved at huske og koncentrere mig. Først da jeg kom ud af afhængigheden, kunne jeg se, at jeg havde levet i en osteklokke i 10 år.

____

Birgit, 61 år, tidligere afhængig af benzodiazepin

Abstinenser som følge af misbrug af benzodiazepiner

Tager man en kold tyrker efter længere tids overforbrug af benzodiazepiner, så kan man opleve en række fysiske og psykiske abstinenser. Det kan fx være angst og uro, panikanfald, søvnløshed, mareridt, depression, forvirring, hvileløshed, svimmelhed, rystelser, muskelsmerter, svedtendens, hjertebanken og kramper, der i værste fald kan være livstruende.

Derfor er det vigtigt, at man får hjælp til udtrapningen af benzodiazepiner og lignende nervemedicin, så abstinenserne holdes på et minimum, og der er lægehjælp til stede.

Vores behandlere hjælper dig med at udvikle nye livsstrategier, der gør det muligt at håndtere dagligdagen uden medicin.

Behandling af medicinmisbrug

Behandling af medicinmisbrug og udtrapningen af pillerne kræver en nøje fastlagt nedtrapningsplan kombineret med en støttende behandling, således at personen får hjælp til at skabe en ny hverdag uden medicin.

Personer, der ophører et langvarigt benzodiazepin­misbrug, fortæller, at deres evne til at koncentrere sig stiger, deres sanser bliver skarpere og deres følelsesliv rigere og mere stabilt, og at de er langt bedre fungerende i hverdagen. Mange er bekymrede for ikke at kunne falde i søvn uden medicin, men giver man sig god tid til en nænsom udtrapning, viser det sig, at man efter nogen tid udvikler en helt normal søvnrytme uden medicin. Alt i alt berettes der om en klart forbedret livsstil uden benzodiazepin og anden nervemedicin.

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling.
Men der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

  • Sundhedsforsikring.
  • Arbejdsgiverfinansieret behandling.
  • Egenbetaling.

For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.

Benzodiazepiner mod angst og uro udskrives som:

Alopam
Alprazolam
Alprox
Apozepam
Bromam
Diazepam

Frisium
Hexalid
Klopoxid
Lexotan
Lorabenz
Oxabenz

Oxapax
Risolid
Serepax
Stesolid
Tafil
Valium

Benzodiazepiner som sovemedicin udskrives som:

Apodorm
Flunipam
Flunitrazepam

Halcion
Mogadon
Nitrazepam

Pacisyn
Pronoctan
Rohypnol

Benzodiazepiner som indslumringsmedicin udskrives som:

Imovane
Imozop

Sonata
Stilnoct

Buspar
Imoclone

Såfremt du har taget et eller flere af ovenstående præparater i mere end en måned og føler, at du har svært ved at klare din dagligdag uden pillerne, bør du overveje at søge hjælp til at komme dit pillemisbrug til livs.

Pårørende til medicinmisbruger

Et medicinmisbrug påvirker i høj grad også de pårørende.

Det er en svær situation og stå i, og de fleste er både i tvivl om, om de skal handle, og hvad de skal gøre ved problemet. Det gælder også, selvom der er tale om afhængighed af lovlig medicin.

Den ændrede adfærd hos en, man troede, man kendte så godt og delte alt med, kan nemlig være svær at forholde sig til og acceptere. Det kan lede til frustrationer, mistillid og følelser af svigt.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om benzodiazepiner?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook