Hjælp til et godt liv uden misbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi hjulpet flere tusinde danskere ud af deres misbrugsproblemer. Vores behandling handler ikke kun om at stoppe misbruget, men også at opnå en bedre livskvalitet, øget selvværd og bedre forhold til familie og nære pårørende.

Se film om alkoholmisbrug, behandling og livskvalitet

Erfarne og professionelle medarbejdere

Alle alkoholbehandlere hos Dansk MisbrugsBehandling er erfarne og professionelt uddannede alkoholrådgivere, som alle selv har personlig erfaring med misbrug. De ved, hvordan det er at være fanget i afhængighed – de har prøvet det selv. Det betyder at vores klienter ikke kun bliver mødt med professionalisme, men også med forståelse og empati.

En misbrugsbehandling der passer til dine behov

Vi tilbyder ambulant misbrugsbehandling, det vil sige at man bor hjemme mens behandlingen foregår. Er der behov for en mere intensiv behandling, er der mulighed for 14-dages døgnbehandling, inden man starter i det ambulante tilbud.

Behandlingen foregår efter arbejdstid, så du kan passe job eller uddannelse om dagen og deltage i misbrugsbehandling om aftenen.

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med misbrug, eller er du pårørende til en misbruger?
Kontakt os på 70 10 03 03 og få en fortrolig samtale med vores misbrugsrådgivere.
Vi tager telefonen døgnet rundt.

Tilfredshed med misbrugsbehandlingens kvalitet

Vi laver jævnligt undersøgelser af misbrugsbehandlingens kvalitet blandt deltagerne i vores behandling. Resultaterne bruges til at løfte både tilfredshed hos deltagerne og kvalitet i behandlingsforløb.

I vores tilfredshedsundersøgelse blandt 136 deltagere i misbrugsbehandlingen, var resultaterne:

søjlediagram om tilfredshed i misbrugsbehandling
 • 95% svarede at de fik det bedre psykisk under behandlingen.

 • 88% oplevede at deres fysiske velvære blev bedre.

 • 90% oplyste at forholdet til familien blev bedre i løbet af behandlingen.

 • 68% svarede at forholdet til venner og omgangskreds udviklede sig positivt.

87 procent svarede at de var “meget tilfredse” med deres rådgiver i behandlingen:

87 procent svarer at de er tilfredse med deres rådgiver hos Dansk MisbrugsBehandling
 • 87 % oplyste at de var “meget tilfredse”.

 • 12 % oplyste at de var “tilfredse”.

 • 99 % oplyste at de var “tilfredse”, eller “meget tilfredse” med deres rådgiver i behandlingen.

63 procent svarede at de var “meget tilfredse” med undervisning og foredrag:

63 procent svarer at de er meget tilfredse med undervisningen hos Dansk MisbriúgsBehandling
 • 63 % svarede at de var “meget tilfredse”.

 • 36 % svarede at de var “tilfredse”.

 • 99 % svarede at de var “tilfredse”, eller “meget tilfredse” med undervisning og foredrag.

Kvalitet hos Dansk MisbrugsBehandling er:

 • Ingen ventelister, du kan begynde din misbrugsbehandling fra dag til dag.

 • Vi benytter Minnesotakuren, der er den mest brugte behandlingsform i verden.

 • Du får støtte og hjælp efter den primærbehandlingen er gennemført.

 • Vores misbrugsbehandlere er professionelle, uddannede og erfarne misbrugsterapeuter.

 • Der er tilknyttet læger, sygeplejersker og psykiatere i behandlingsforløbet.

 • Familie og nære pårørende inddrages i behandlingsforløbet og tilbydes rådgivning og undervisning.

 • Vi laver løbende tilfredshedsundersøgelser og bruger resultaterne til at højne behandlingens kvalitet.

Et stort forbrug af alkohol kan give både fysiske og psykiske skader

Behandlerne hos Dansk MisbrugsBehandling arbejder vedvarende på at få en øget kvalitet i misbrugsbehandlingen.

Minnesotakur – en gennemprøvet behandlingsform

Vi benytter os af den anerkendte Minnesotakur, der er det mest benyttede behandlingsprogram i verden. Minnesotakuren blev oprindeligt udformet til behandling af alkoholisme, men har vist sig at være lige så effektiv til behandling af andre former for afhængighed, som hashmisbrug, kokainmisbrug, ludomani og medicinmisbrug.

Da jeg besluttede at gå i alkoholbehandling, havde jeg ikke den mindste anelse om hvad kvaliteten i misbrugsbehandling handlede om. Jeg var nervøs og havde sommerfugle i maven, men da jeg første gang hilste på personalet, opstod en god kemi med det samme. Jeg vil sige jer tak – jeg har meldt mig på livet igen.

____

Flemming 49 år. Alkoholiker.

Hjælp til familie og nære pårørende

Det er hårdt for de pårørende at leve tæt på en alkoholiker, kokainmisbruger, ludoman eller hashmisbruger. Følelser af magtesløshed og frygt for fremtiden er hverdag for familie og nære pårørende. Derfor tilbyder Dansk Misbrugsbehandling rådgivning og undervisning til de nærmeste familiemedlemmer. Det giver de pårørende indsigt i afhængighedsproblematikker og redskaber til at få genfinde selvværdet og selvtilliden.

Kvalitet i misbrugsbehandling handler også om at misbrugeren og de pårørende får støtte og vejledning i tiden efter primærbehandlingen.

Støtte og hjælp efter gennemført behandling

Tiden lige efter en misbrugsbehandling, kan være en udfordring for både den der har et misbrug og de pårørende. Derfor har vi 6 måneders efterbehandling, hvor misbrugeren får hjælp til at bruge de redskaber, han eller hun har lært i primærbehandlingen, til at løse dagligdagens udfordringer.

Vi introducerer også den der har et misbrug til selvhjælpsgrupper, hvor man mødes med ligestillede og får støtte til at tackle dagligdagens problemer. I Minnesotabehandling anbefales det at gå jævnligt til møder i anonyme selvhjælpsgrupper som f.eks. AA (Anonyme Alkoholikere) og Al-Anon (selvhjælpsgruppe for pårørende).

Har du spørgsmål om kvaliteten i misbrugsbehandlingen?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook