Abstinensbehandling og afrusning – behandling hvis du har abstinenser

Hvis man har haft et for stort forbrug af alkohol gennem længere tid, risikerer man at få abstinenser, når man holder op med at indtage alkohol. Man kan derfor have brug for medicinsk hjælp til afrusning.

Abstinenser viser sig mellem 6-24 timer efter man er holdt op med at drikke, og varer typisk mellem 2-5 dage.Alkoholabstinenser er meget ubehagelige, og det er vigtigt, at de bliver behandlet – ubehandlede abstinenser kan føre til kramper og er i værste fald kan alkoholabstinenser være livstruende (om end dette dog er sjældent).

samtale om abstinensbehandling

Før man kan komme i gang med den egentlige alkoholbehandling planlægges et afrusningsforløb med abstinensbehandling,

Symptomer på alkoholabstinenser:

  • Rysten på hænderne

  • Voldsom sveden

  • Hjertebanken

  • Søvnløshed

  • Rastløshed

  • Indre uro

  • Angst

  • Diarré

Har du brug for hjælp?

Så kontakt os på 70 10 03 03 og få en anonym og fortrolig snak om dit eller din pårørendes misbrug. Vi tager telefonen 24 timer i døgnet – klar til at hjælpe dig!

Medicinsk abstinensbehandling

Abstinenser behandles med medicin af typen benzodiazepiner – typisk præparaterne Risolid eller Klopoxid. Dette er en beroligende medicin, som dæmper alkoholabstinenserne og gør, at man falder til ro.

En afrusning varer typisk 5 dage – dog kræver meget svære abstinenser en lidt længere afrusning.

En medicinsk behandling af alkoholabstinenser kan være en god idé for de misbrugere, der oplever svære abstinenssymptomer, og vi anbefaler i visse tilfælde en afrusning og abstinensbehandling som første skridt i alkoholbehandlingen.

Afrusning og abstinensbehandling kan både foregå ambulant eller under indlæggelse – afhængigt af hvor svære abstinenssymptomer man oplever.

Ambulant afrusning af alkoholabstinenser

I de fleste tilfælde er det muligt at behandle alkoholabstinenser ambulant dvs. uden indlæggelse.

Hvis du har abstinenser, sørger Dansk MisbrugsBehandling for, at du får udskrevet den rigtige medicin hos egen læge, og tilser at du tager medicinen i de foreskrevne doser.

Mens man er i abstinensbehandling og i gang med afrusning, må man regne med, at man har et nedsat funktionsniveau – og det er forbudt at køre bil og at udføre arbejde, der er forbundet med en sikkerhedsrisiko.

Abstinensbehandling under indlæggelse

Lider man af meget svære abstinenser – eller er der andre forhold der taler for dette – tilbyder Dansk MisbrugsBehandling en kombinationsbehandling, hvor afrusning/afgiftning, abstinensbehandling og stabilisering foretages som døgnbehandling i 1 – 2 uger, hvorefter man indskrives i ambulant behandling.

Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med landets førende døgnbehandlingscentre, hvor man tilses af både læge og sygeplejerske under afgiftningen.

En kombinationsbehandling er ofte et godt alternativ til en fuld døgnbehandling, hvor abstinensbehandlingen og den indledende afrusning foregår i døgnregi og den terapeutiske behandling efterfølgende foregår ambulant.

Rådgivning vedr. abstinenser og afrusning

Har du, eller din pårørende, alkoholabstinenser og brug for abstinensbehandling, så kontakt Dansk MisbrugsBehandling. Vi kan være dig behjælpelig med råd og vejledning om abstinenser og om, hvilken form for afrusning og abstinensbehandling der er mest hensigtsmæssig i jeres situation.

Ring alle dage døgnet rundt på tlf. 70 10 03 03

Send os en besked

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.