Kokainholbehandling – priser og finansiering

Dansk MisbrugsBehandlings kokainbehandling består af:

  • En udredende forsamtale.
  • Primærbehandling 3 gange ugentligt á 4 timer i 10 uger.
  • Efterbehandling 1 møde hver 14. dag i 6 måneder.
  • Familiebehandling 1 møde ugentligt i 5 uger.

Samlet pris for kokainbehandling:
46.000,- kr.

Kokainbehandling ud over 10 uger:
3.500,- kr./uge.

Misbrugsbehandlere planlægger misbrugsbehandling

Vores behandlere er professionelle, uddannede og erfarne misbrugsterapeuter, der har mange års erfaring med at sammensætte et behandlingsforløb, der matcher klienternes problematikker og behov.

Forsamtale

Inden behandlingen sættes i gang foretages en udredende forsamtale, hvor vi afdækker graden af misbruget, hvor vi vurderer de problematikker, der skal tages hånd om i behandlingen, og hvor vi kommer med vores anbefaling til behandlingens varighed og indhold.

Forsamtalen er gratis og uforpligtende.

Familiesamtale – interventionsforberedelse

En familiesamtale er en hjælp til de pårørende til, hvordan de motiverer et familiemedlem, der har et misbrug til behandling. Sammen med en rådgiver gennemgår familien skridt for skridt, hvordan man foretager en intervention med henblik på, at misbrugeren får den rette hjælp.

En familiesamtale er gratis og uforpligtende.

Finansiering af behandling

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling. Men der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

  • Sundhedsforsikring. Såfremt du har en sundhedsforsikring, dækker denne typisk udgifterne til behandlingen.
  • Selv om det er arbejdsgiver, der har udtaget sundhedsforsikringen, er brugen af denne fortrolig – både forsikringsselskab og Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt. Din arbejdsgiver bliver derfor ikke informeret om din deltagelse i misbrugsbehandling, medmindre du selv ønsker det.
  • Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med samtlige forsikringsselskaber i Danmark.
  • Arbejdsgiverfinansieret behandling. Mange virksomheder yder hjælp til medarbejdere der har problemer med misbrug. Kontakt eventuelt din tillidsmand og forhør om virksomhedens misbrugspolitik.
  • For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.
  • Egenbetaling.

Det med småt

Ved eventuel afbrydelse af behandling betales der indskrivningsgebyr på 2.000,- kr. samt 1.750,- kr. pr. påbegyndt behandlingsdag.

Ved ophør i utide ydes ikke refusion på familie- og efterbehandling.

Betalingsbetingelser: Betalingen forfalder ved indskrivningen, medmindre andet er aftalt.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.