Misbrugsbehandling til dine medarbejdere

Har din virksomhed en medarbejder, der har udviklet misbrug af alkohol eller stoffer? Så lad Dansk MisbrugsBehandling hjælpe med en professionel og respektfuld løsning.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling, hvor medarbejderen kan bo hjemme og passe sit arbejde helt eller delvist, mens behandlingen står på. Vi tilbyder tilsvarende forløb til ansatte, der har problemer med stoffer som hash og kokain.

Vores behandlingscentre ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.

Hvis der er behov for døgn- eller kombinationsbehandling henviser Dansk MisbrugsBehandling til dette hos Danmarks førende døgnbehandlingscentre.

medarbejdere kommer i stigende antal i alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen oplyser at, medarbejdere med alkoholmisbrug hvert år koster de danske virksomheder 190.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær, 180.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær.

Få hjælp til konfrontationen

For de fleste ledere er det grænseoverskridende at konfrontere en medarbejder med problemet og forlange at han eller hun går i misbrugsbehandling.

Frygten for at tage fejl og uretmæssigt ”anklage” en medarbejder for at have et problem, holder mange ledere tilbage fra at gribe ind. Men al erfaring siger, at når et msibrugsproblem bliver synligt på arbejdspladsen, har det været et problem i familien i en årrække. Arbejdspladsen er det sidste sted, man ønsker, at et problemer med alkohol eller stoffer bliver kendt. Er der røg, er der ild – det kan man godt gå ud fra!

Som personalechef er det svært at tage en samtale med en medarbejder, der øjensynligt har problemer med misbrug og som derfor har højt sygefravær. Det er jo en meget personlig anklage, der kan have store økonomiske følger for medarbejderen, hvis processen ender med en afskedigelse.

____

Hans, personalechef i virksomhed med 250 ansatte

Intervention – kunsten at hjælpe en person, der ikke ønsker hjælp

Udfordringen ved at lave en intervention er, at når man konfronterer en medarbejder med sit misbrug, vil han eller hun ofte bagatellisere problemets omfang og komme med (mere eller mindre fantasifulde) forklaringer på, hvorfor han eller hun har lugtet af alkohol, hvorfor der er et højt sygefravær, hvorfor arbejdspræstationen har været svingende osv.

Det er flovt at blive konfronteret med et alkoholmisbrug på sin arbejdsplads. Det må man acceptere, og derfor er den typiske reaktion fra medarbejedr ofte benægtelse og bortforklaringer.

Intervention er således kunsten at hjælpe en person der ikke ønsker hjælp.

God forberedelse er alfa og omega for en succesfuld konfrontation

Det er umådeligt vigtigt, at en intervention gribes rigtigt og professionelt an fra starten, og vi anbefaler, at I kontakter os hos Dansk MisbrugsBehandling, for en snak om, hvordan I bedst håndterer medarbejderens alkohol- eller misbrugsproblem.

  • Dansk MisbrugsBehandling kan være behjælpelig med:
  • Forberedelse af intervention/konfrontation.
  • Udredning af graden af medarbejderens misbrug.
  • Vurdering af behandlingsbehov – ambulant eller døgnbehandling.
  • Udarbejde plan for misbrugsbehandling.
  • Udfærdigelse af behandlingskontrakt.
  • Varetage behandling af alkoholmisbrug/ludomani/stofmisbrug.
  • Udfærdige rapporteringsaftale til afrapportering mellem behandling og virksomhed.
  • Lægge plan for opfølgning dvs. plan for afholdelse af evalueringsmøder mellem klient, behandling og virksomhed.

Det er også muligt at få besøg på virksomheden af en af vore erfarne virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med både planlægning og udførelsen af den forestående intervention.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.