Misbrugsbehandling til en medarbejder

Har din virksomhed en medarbejder, der har udviklet misbrug af alkohol eller stoffer? Så lad Dansk MisbrugsBehandling hjælpe med en professionel og respektfuld løsning.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling, hvor jeres medarbejder kan bo hjemme og passe sit arbejde, mens behandlingen står på.

Vi tilbyder tilsvarende forløb til ansatte, der har problemer med hash, kokain eller medicinafhængighed.

Vores behandlingscentre ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.

Hvis der er behov for døgn- eller kombinationsbehandling henviser Dansk MisbrugsBehandling til dette hos vores samarbejdspartner Behandlingscenter Tjele.

medarbejdere kommer i stigende antal i alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen oplyser at, medarbejdere med alkoholmisbrug hvert år koster de danske virksomheder 190.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær, 180.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær.

Få hjælp til konfrontationen

For de fleste ledere er det grænseoverskridende at konfrontere en medarbejder med problemet og forlange at han eller hun går i misbrugsbehandling.

Frygten for at tage fejl og uretmæssigt ”anklage” en medarbejder for at være alkoholiker, holder mange ledere tilbage fra at gribe ind. Men al erfaring siger, at når et misbrugsproblem bliver synligt på arbejdspladsen, har det været et problem i familien i en årrække. Arbejdspladsen er det sidste sted, man ønsker, at et problemer med alkohol eller stoffer bliver kendt. Er der røg, er der ild – det kan man godt gå ud fra!

Som personalechef er det svært at tage en samtale med en medarbejder, der øjensynligt har problemer med misbrug og som derfor har højt sygefravær. Det er jo en meget personlig anklage, der kan have store økonomiske følger for medarbejderen, hvis processen ender med en afskedigelse.

____

Hans, personalechef i virksomhed med 250 ansatte

Intervention – kunsten at hjælpe en person, der ikke ønsker hjælp

Udfordringen ved at lave en intervention er, at når man konfronterer en medarbejder med sit misbrug, vil han eller hun ofte bagatellisere problemets omfang og komme med (mere eller mindre fantasifulde) forklaringer på, hvorfor han eller hun har lugtet af alkohol, hvorfor der er et højt sygefravær, hvorfor arbejdspræstationen har været svingende osv.

Det er flovt at blive konfronteret med et alkoholmisbrug på sin arbejdsplads. Det må man acceptere, og derfor er den typiske reaktion fra medarbejedr ofte benægtelse og bortforklaringer.

Intervention er således kunsten at hjælpe en person der ikke ønsker hjælp.

God forberedelse er alfa og omega for en succesfuld konfrontation

Det er umådeligt vigtigt, at en intervention gribes rigtigt og professionelt an fra starten, og vi anbefaler, at I kontakter os hos Dansk MisbrugsBehandling, for en snak om, hvordan I bedst håndterer medarbejderens alkohol- eller misbrugsproblem.

Dansk MisbrugsBehandling kan være behjælpelig med:

 • Forberedelse af intervention/konfrontation.
 • Udredning af graden af medarbejderens misbrug.
 • Vurdering af behandlingsbehov – ambulant eller døgnbehandling.
 • Udarbejde plan for misbrugsbehandling.
 • Udfærdigelse af behandlingskontrakt.
 • Varetage behandling af alkoholmisbrug/ludomani/stofmisbrug.
 • Udfærdige rapporteringsaftale til afrapportering mellem behandling og virksomhed.
 • Lægge plan for opfølgning dvs. plan for afholdelse af evalueringsmøder mellem klient, behandling og virksomhed.

Det er også muligt at få besøg på virksomheden af en af vore erfarne virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med både planlægning og udførelsen af den forestående intervention.

Har virksomheden en alkoholpolitik?

Det er grænseoverskridende for de fleste, at konfrontere en medarbejder og forlange alkoholbehandling, og har man ikke en alkoholpolitik, opstår der ofte usikkerhed om, hvordan man griber problemet an.

En klart formuleret alkoholpolitik, der både indeholder holdning, regler og anvisning til, hvordan man håndterer misbrugsproblemer, er en uvurderlig hjælp for alle parter, i en ellers svær situation.

Finansiering af en medarbejders misbrugsbehandling

Har medarbejderen en sundhedsforsikring der dækker misbrugsbehandling, så kan medarbejderen få finansieret hele forløbet hos Dansk MisbrugsBehandling.

Virksomheden kan også betale for medarbejderens misbrugsbehandlingen, hvor udgifter til misbrugsbehandling er fradragsberettiget for virksomheden og medarbejderen beskattes ikke af beløbet.

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling kan indgå som udgift i selskabet.

Har du brug for yderligere information om misbrugsbehandling til en medarbejder?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook