Har virksomheden en alkoholpolitik?

Når ledelsen i en virksomhed konfronteres med en medarbejders alkoholmisbrug, opstår der ofte usikkerhed om, hvordan man griber problemet an.

Vores anbefaling er, at virksomheder udarbejder en klart formuleret alkoholpolitik, der angiver organisationens holdning, regler og anvisning til, hvordan man håndterer misbrugsproblemer i virksomheden.
Det er en uvurderlig hjælp for alle parter, i en ellers svær situation.

En klart formuleret alkoholpolitik sikrer, at man tager hånd om misbrugsproblemer i virksomheden på en professionel og respektfuld måde – og på den måde sikrer det bedste resultat for både medarbejder og virksomhed.

alkoholpolitik besluttes på arbejdsplads

Alkoholpolitik handler om, hvordan man tager hånd om misbrugsproblemer i virksomheden, men kan også handle om alkoholkulturen blandt alle medarbejdere.

Formål med en alkoholpolitik

Ved at tilbyde professionel hjælp til medarbejdere med alkohol- eller andre misbrugsproblemer, sikrer virksomheden tryghed og trivsel blandt de ansatte.

En alkoholpolitik, der sigter mod at hjælpe medarbejdere med misbrugsproblemer, er samtidig med til at skabe en god social profil for virksomheden, som gør det lettere at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

Samtidig har alkoholpolitikken til formål, at skabe en alkoholkultur på arbejdspladsen, der fremmer åbenhed og omsorg frem for fordomme og tabuer.

Retningslinjer for en god alkoholpolitik

En god alkoholpolitik står på to ben.

  1. For det første skal der være klart formulerede regler med hensyn til alkoholindtagelse på arbejdspladsen. Det er af største vigtighed, at det let kan afgøres hvorvidt en medarbejder har brudt reglerne vedrørende alkohol eller ej.
  2. For det andet skal alle være vidende om, at arbejdspladsen ønsker at hjælpe – og ikke afskedige – en medarbejder, der har udviklet et misbrug.

Med andre ord: Konsekvens og omsorg – og meget af begge dele.

Få en gladere medarbejder tilbage

Som tidligere nævnt vil en medarbejder, der bliver konfronteret med sit alkoholproblem, ofte bagatellisere sit misbrug, og ikke umiddelbart være begejstret for tilbuddet om alkoholbehandling.
Som ledelse må man derfor ofte kræve behandling – simpelthen kræve retten til at hjælpe.

At en medarbejder har brudt virksomhedens klare regler for omgang med alkohol på arbejdspladsen, hvilket kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, er oftest den løftestang der skal til for, at en medarbejder tager imod tilbuddet om alkoholbehandling.

Hos Dansk Misbrugsbehandling tilbyder ambulant misbrugsbehandling, hvor jeres medarbejder kan bo hjemme og passe sit arbejde, mens behandlingen står på.

Vores behandlingscentre ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.

Hvis der er behov for døgn- eller kombinationsbehandling henviser Dansk MisbrugsBehandling til dette hos vores samarbejdspartner Behandlingscenter Tjele.

Få hjælp til udarbejdelse af en professionel alkoholpolitik

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder hjælp til at udarbejde alkoholpolitik for virksomheder.

Kontakt os og bestil et besøg af en af vore virksomhedskonsulenter, som sammen med ledelse eller HR-afdeling eller andre kan bidrage til udarbejdelsen af en professionel og konstruktiv alkoholpolitik.

Intervention – kunsten at hjælpe en person, der ikke ønsker hjælp

Det er flovt og skamfuldt at blive konfronteret med et alkoholmisbrug på sin arbejdsplads. Det må man acceptere, og derfor er den typiske reaktion fra medarbejdere ofte benægtelse og bortforklaringer.

Udfordringen ved at lave en intervention er, at motivere medarbejderen til at gå i behandling, på trods modstand.
Derfor bliver man som ledelse nødt til at stille krav om alkoholbehandling på grundlag af, at misbruget er et brud på virksomhedens regelsæt – mere end at appellere til medarbejderens forståelse af sit alkoholproblem.

Finansiering af en medarbejders misbrugsbehandling

Har virksomheden har oprettet en sundhedsforsikring med misbrugsdækning for medarbejderen, dækker forsikringen hele forløbet hos Dansk MisbrugsBehandling.

Er der ikke en sundhedsforsikring, kan virksomheden betale for medarbejderens misbrugsbehandling, hvor udgifter er fradragsberettiget for virksomheden og medarbejderen beskattes ikke af beløbet.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om alkoholpolitik på arbejdspladsen?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

    Del siden på Facebook