Har I styr på alkoholpolitikken?

Når en virksomhed konfronteres med en medarbejders alkoholmisbrug, opstår der ofte usikkerhed om, hvordan man griber problemet an. Det er grænseoverskridende for de fleste, at konfrontere en medarbejder og forlange alkoholbehandling.

En klart formuleret alkoholpolitik, der både angiver virksomhedens holdning, regler og anvisning til, hvordan man håndterer misbrugsproblemer i virksomheden, er en uvurderlig hjælp for alle parter, i en ellers svær situation.

En klart formuleret alkoholpolitik sikrer, at man tager hånd om misbrugsproblemer i virksomheden på en professionel og respektfuld måde – og på den måde sikrer det bedste resultat for både medarbejder og virksomhed.

alkoholpolitik besluttes på arbejdsplads

Alkoholpolitikker handler om, hvordan man tager hånd om misbrugsproblemer i virksomheden, men kan også handle om alkoholkulturen blandt alle medarbejdere.

Formål med en alkoholpolitik

Ved at tilbyde professionel hjælp til medarbejdere med alkohol- eller misbrugsproblemer, sikrer virksomheden tryghed og trivsel blandt de ansatte.

En alkoholpolitik, der sigter mod at hjælpe medarbejdere med misbrugsproblemer, er samtidig med til at skabe en god social profil for virksomheden, som gør det lettere at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

Samtidig har alkoholpolitikken til formål, at skabe en alkoholkultur på arbejdspladsen, der fremmer åbenhed og omsorg frem for fordomme og tabuer.

Retningslinjer for en god alkoholpolitik

En god alkoholpolitik står på to ben.

  1. For det første skal der være klart formulerede regler med hensyn til alkoholindtagelse (beruselse og lugten af alkohol) på arbejdspladsen. Det er af største vigtighed, at det let kan afgøres hvorvidt en medarbejder har brudt reglerne vedrørende alkohol eller ej.
  2. For det andet skal alle være vidende om, at arbejdspladsen ønsker at hjælpe – og ikke afskedige – en medarbejder, der har udviklet misbrug.

Med andre ord: Konsekvens og omsorg – og meget af begge dele.

Få en gladere medarbejder tilbage

Som tidligere nævnt vil en medarbejder, der bliver konfronteret med sit alkoholproblem, ofte bagatellisere sit misbrug, og ikke umiddelbart være begejstret for tilbuddet om alkoholbehandling

Som ledelse må man derfor ofte kræve behandling – simpelthen kræve retten til at hjælpe.

At en medarbejder har brudt virksomhedens klare regler for omgang med alkohol på arbejdspladsen, hvilket kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, er oftest den løftestang der skal til for, at en medarbejder tager imod tilbuddet om alkoholbehandling.

Få hjælp til udarbejdelse af en professionel alkoholpolitik

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder hjælp til at udarbejde alkoholpolitik for virksomheder.

Kontakt os og bestil et besøg af en af vore virksomhedskonsulenter, som sammen med HR afdeling eller andre kan bidrage til udarbejdelsen af en professionel og konstruktiv alkoholpolitik.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om alkoholpolitikker?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.