Alkoholafvænning efter arbejdstid

Har du problemer med alkohol, så lad os hjælpe.
Dansk MisbrugsBehandling tilbyder professionel alkoholafvænning, som bygger på anerkendte behandlingsmetoder med høj succesrate, og vi hjælper hvert år mere end 300 danskere med at løse deres alkoholproblem.

Omkring 80 procent af vores deltagere har fast arbejde, og derfor foregår vores alkoholbehandling uden for normal arbejdstid, så man kan bo hjemme og passe sit arbejde, mens man går i alkoholafvænning om aftenen.

Vi har afdelinger for alkoholafvænning i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding.

Se film om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning

Hvornår har man behov for alkoholbehandling?

Mange er i tvivl om, hvornår man har udviklet et alkoholmisbrug, der kræver afvænning.

Ofte er det sådan i familien, at de pårørende oplever drikkeriet som meget belastende, mens den der drikker, ikke selv mener, at han eller hun har et alkoholproblem.
Det fører ofte til lange og opslidende diskussioner i familien, fordi man ikke kan blive enige om, hvor stort problemet er – og om der er behov for alkoholafvænning.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi lavet en online alkoholtest, der kan være en hjælp til at afgøre om du – eller din pårørende – har et behandlingskrævende alkoholproblem.

Kender du det?

Du drikker når du er alene.

65% af dem der har taget vores online alkoholtest har svaret ja.

Typiske tegn på at alkoholbehandling er nødvendig:

 • At man drikker sig beruset alene
 • At man forsøger at skjule drikkeriet for andre
 • At man ofte ender med at drikke sig meget beruset f.eks. til fester og sammenkomster
 • At drikkeriet skaber problemer i familien
 • At man lover sig selv eller andre at skære sit forbrug ned – men ikke kan holde det
 • At man drikker sig beruset i hverdagen uden anledning

Hvis du – eller en pårørende – har flere af ovenstående symptomer, så er der behov for professionel alkoholafvænning. Man løser ikke et alkoholproblem selv.

Hvordan foregår alkoholafvænning?

Alkoholafvænningen foregår 3 aftener om ugen mandag, onsdag og fredag i 6 – 8 uger efter behov. Behandlingen følges op af 6 måneders efterbehandling, så vi sikrer os, at vores deltagere får den rette støtte i den første tid efter behandlingen.
Behandlingen foregår på små hold typisk med 6 – 8 deltagere.

Når du går i alkoholafvænning hos Dansk MisbrugsBehandling møder du kun uddannede og certificerede alkoholbehandlere, som alle selv har personlig erfaring med misbrug. Som deltager i alkoholafvænningen bliver du således ikke kun mødt med professionalisme, men også med empati og forståelse for din situation. Alle rådgivere har prøvet det selv.

Er der brug for abstinensbehandling i en kortere periode, eller er misbruget så fremskredent at der er behov for alkoholafvænning som døgnbehandling, kan vi hjælpe med indskrivning i vores døgnbehandling.

Behandlerne i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning har selv haft personlig erfaring med misbrug, og forstår den situation, som både alkoholafhængige og deres pårørende står i.

Indhold i den ambulante alkoholafvænning

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning benytter et gennemarbejdet og velafprøvet behandlingsprogram, som indeholder:

 • Foredrag og undervisning, hvor man lærer om mekanismerne bag afhængighed f.eks. hvordan drikketrang opstår og hvordan afhængighed påvirker den måde man tænker, føler og handler på.
 • Gruppesamtaler og gruppediskussioner, hvor man sammen diskuterer f.eks. hvad man gør, når man er sammen med andre, der drikker, eller hvordan man bedst genopretter den brudte tillid i familien.
 • Individuelle opgaver, som f.eks. at man identificerer sine højrisikosituationer, og udarbejder en personlig plan for, hvordan man undgår tilbagefald.

De sidste par år før jeg gik i alkoholafvænning, var jeg påvirket stort set hver dag, så det var en uvirkelig følelse at være ædru. Jeg var både sårbar og skrøbelig, men også stærkere end nogensinde.

____

Tina 52 år, ædru alkoholiker

Sådan kommer du i gang med alkoholafvænning

Hvis du har besluttet dig for at benytte Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning, så er første skridt at du kontakter os på telefonen, og får en snak om din situation, og her får du samtidig mere information om, hvordan alkoholafvænning hos Dansk MisbrugsBehandling foregår.

Herefter får du en tid til udredende samtale på den afdeling, der er tættest på dig, hvor du møder en alkoholbehandler, som foretager en grundig udredning af dit misbrug og din situation, og sammen aftaler I hvilken behandling, der er den bedste for dig.  Ønsker du at gøre brug af din sundhedsforsikring til at finansiere din alkoholafvænning, giver vi dig vejledning til, hvordan du gør.

Herefter aftaler I en dato for opstart – og du kan gå i gang. Der er ingen ventelister, så du kan starte din alkoholafvænning, så snart du er klar.

Det får du når du vælger alkoholafvænning hos Dansk MisbrugsBehandling:

 • Alkoholbehandling, der er tilpasset din dagligdag, så du kan bo hjemme og passe dit job, mens du er i alkoholafvænning.

 • Kun specialuddannede og certificerede alkoholbehandlere.

 • Fuld fortrolighed og anonymitet. Ved behandling hos Dansk MisbrugsBehandlings foregår der ingen offentlig registrering.

 • Alkoholafvænning med en af de bedste succesrater i Danmark.

 • Ingen ventelister – du kan starte når du er klar.

Fordi alkoholbehandlingen finder sted efter arbejdstid, sørger vi for et let måltid mad i løbet af aftenen.

Er du pårørende til en, der har et alkoholmisbrug?

Ofte har en alkoholmisbruger svært ved selv at erkende sit alkoholproblem, og som pårørende kan det være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at gå i alkoholafvænning.

Er du pårørende til en person, du mener bør i alkoholafvænning, er du velkommen til at kontakte os. Det kan være for en snak på telefonen, eller du kan aftale et møde med en af vores erfarne rådgivere enten i København, Aalborg, Aarhus, Odense eller Kolding.
Vi kan give dig råd og vejledning i, hvordan du bedst griber tingene an og motiverer din pårørende til at vælge at gå i alkoholafvænning.
En sådan samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Finansiering af alkoholafvænning via en sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring, dækker denne typisk dit behandlingsforløb for afvænning fra alkohol. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og få at vide, om du er dækket.
Selvom du har din sundhedsforsikring igennem dit arbejde, er det vigtigt at understrege, at din arbejdsplads ikke får besked om, at du deltager i alkoholafvænning. Både Dansk MisbrugsBehandling og dit forsikringsselskab har tavshedspligt.

Er du selvstændig, er udgiften til alkoholafvænning fradragsberettiget for virksomheden – og du bliver ikke selv beskattet af beløbet.

Til virksomheder og arbejdsgivere

Hvis I i virksomheden har en medarbejder, der har behov for alkoholafvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.
Vi hjælper gerne ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkoholproblem og den forestående alkoholafvænning.
Desuden kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkoholpolitik på arbejdspladsen, som f.eks.:

 • Behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder
 • Skattefri finansiering af alkoholbehandling
 • Finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer

Såfremt man i virksomheden har brug for at konfrontere en medarbejder med misbrug, anbefalere vi at man tager kontakt til Dansk MisbrugsBehandling inden samtalen med medarbejderen, for at sikre at konfrontationen udføres rigtigt.

Spørgsmål og svar:

For de fleste tager alkoholafvænning 6 – 8 uger, men der mulighed for forlængelse, såfremt der er behov for dette.
Hvis der er brug for lægeovervåget abstinensbehandling som døgnbehandling, skal man regne med 2 ugers forlængelse af behandlingen.

Dansk MisbrugsBehandling er ikke en del af det offentlige system, så der sker ikke nogen offentlig registrering af deltagerne i alkoholafvænning.
Der går kun oplysninger ”ud af huset”, hvis deltageren selv ønsker dette og med sin underskrift har givet tilladelse til det.

Antabus alene løser ikke et alkoholproblem, men for nogen kan det være en støtte i den første tid i deres alkoholafvænning, eller efter et tilbagefald. Om det er hensigtsmæssigt, vurderes i samråd med din alkoholbehandler.
Færre end 10 % af deltagerne gør brug af antabus under deres alkoholafvænning.

I forbindelse med al alkoholafvænning tilbyder vi familiebehandling til de nære pårørende. Familiebehandlingen foregår én aften om ugen i 5 uger, og misbrugeren selv deltager ikke.

Selv om mange misbrugere har modstand mod alkoholafvænning inden de går i gang, så viser det sig, at stort set alle bliver meget tilfredse med deres behandling.
Når vi efter endt alkoholafvænning, spørger vores deltagere om hvad de synes om deres behandling svarer:

 • 75 % at de var “meget tilfredse”.
 • 23 % at de var “tilfredse”.
 • 1 % at de var “hverken tilfredse eller utilfredse”.
 • 1 % at de var “utilfredse”.
 • 1 % at de var “meget utilfredse”.

Læs flere resultater fra undersøgelsen her

Efter de 6 – 8 uger som alkoholafvænningen varer, overgår man til 6 måneders efterbehandling, hvor man møder ind én gang hver 14. dag.
I efterbehandlingen sikrer vi os at deltagerne benytter de værktøjer og redskaber de fik i deres behandling.
Samtidig opfordres alle til at gå til møder i Anonyme Alkoholikere, og på den måde vedligeholde deres ædruelighed, når efterbehandlingen er slut.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om ambulant alkoholafvænning?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.

  Del siden på Facebook