Kokainmisbrug kræver professionel behandling

Kokain er et af de allermest vanedannende stoffer, og når man har udviklet et kokainmisbrug, har man behov for professionel behandling.

Forsøger man at komme ud af et kokainmisbrug selv, kan man godt reducere sit forbrug i en periode – eller eventuelt stoppe helt – men på et tidspunkt bliver man igen overmandet af trangen til kokain, og falder tilbage i sit kokainmisbrug. Det siger al erfaring.

Se film om behandling af kokainmisbrug, og hør Nikolai fortælle om sin behandling:

Behandling af kokainmisbrug uden for normal arbejdstid

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder behandling af kokainmisbrug i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding. Behandlingen foregår ambulant og uden for normal arbejdstid, så det er muligt at passe arbejde, studie eller læreplads, mens behandlingen står på.

Ring og få anonym rådgivning

Har du problemer med misbrug, eller er du pårørende til en misbruger?
Kontakt os på 70 10 03 03 og få en fortrolig samtale med vores misbrugsrådgivere.
Vi tager telefonen døgnet rundt.

Behandlingens elementer

Behandling af kokainmisbrug består af:

 • En udredende forsamtale.
 • Primærbehandling.
 • Efterbehandling.
 • Familiebehandling.

Forsamtale og visitation

Ved den første samtale afdækkes kokainmisbrugets omfang og karakter. På baggrund af dette udarbejdes et forslag til behandlingens forløb og varighed. Ved denne samtale vurderes det også, hvorvidt der er andre problematikker, der kræver opmærksomhed i behandlingsforløbet.

Det er en god idé at invitere ægtefælle, partner eller et familiemedlem med til forsamtalen, så de også får mulighed for at få svar på deres spørgsmål vedrørende behandlingen.

Den udredende samtale varer 1 – 1½ time og er fortrolig, uforpligtende og gratis.

Behandling af kokainmisbrug – Primærbehandling

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt i 10 – 12 uger.

Behandling af kokainmisbrug består af:

 • Foredrag og undervisning.
 • Gruppemøder.
 • Individuelle samtaler med rådgiver.
 • Individuelle opgaver.
 • Introduktion til møder i relevante selvhjælpsgrupper.

Deltagerne i Dansk MisbrugsBehandlings behandling for kokainmisbrug er ”helt almindelige danskere”. Ca. 80 % har både familie og arbejde, og deltagerne er, som danskere er flest, dvs. håndværkere, akademikere, ufaglærte, selvstændige, studerende osv.

behandling af kokain afhængighed

Gruppemøde i behandlingen for kokainmisbrug, hvor man kommer til at møde andre i samme situation.

Behandling af kokainmisbrug – Efterbehandling

I efterbehandlingen arbejder vi med, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har fået i primærbehandlingen.

Efterbehandlingen strækker sig over 6 måneder med 1 møde á 3 timer hver 14. dag.

Behandling af kokainmisbrug – Familieprogram

Et misbrug berører ikke kun den, der tager stoffer. Det belaster alle i familien. Følelser af svigt, vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende hos kokainmisbrugerens familie.

Derfor er familiebehandling et vigtigt element i behandlingen af kokainmisbrug.

I familiebehandlingen har de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af misbruget. Man lærer samtidig, hvordan man som pårørende forholder sig til livet med en ”ny-clean” kokainmisbruger.

Familieprogrammet består af foredrag og gruppesamtaler én gang ugentligt i 5 uger og er udelukkende for de pårørende, misbrugeren selv deltager ikke.

Jeg var bange for at fortælle om mit kokainmisbrug. Det var min hemmelighed, og ingen skulle dømme mig. Man da jeg sad sammen med de andre i gruppen, var det, som om de vidste præcist, hvordan jeg havde det ,og det endte med at være en kæmpe lettelse at være i gruppen. Jeg savner det faktisk nu, hvor behandlingen er overstået.

____

Michael, 34 år, tidligere kokainmisbruger

Behandling af kokainmisbrug – behandlingens mål

Når man skal ud af et kokainmisbrug, kræver det mere end bare viljestyrke. Man skal lære at forstå mekanismerne i afhængighed, og man skal omlægge sin livsstil. Derfor er det behandlingens mål, at:

 • Man lærer hvordan trang opstår – og hvordan man håndterer trang.
 • Man bliver bevidst om sine højrisikosituationer, hvor man er i risiko for tilbagefald.
 • Man skaber gode rutiner i sin hverdag, der understøtter et liv uden misbrug.
 • Man skaber et stoffrit netværk.
 • Man skaber en hverdag med indhold og livskvalitet.

Behandlingstider

Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandling for kokainmisbrug fra dag til dag.
Behandlingstidspunkterne er ens i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.

Primærbehandling

Mandag 17.00 – 21.00
Onsdag  17.00 – 21.00
Fredag   15.00 – 19.00

Efterbehandling

Tirsdag eller torsdag 17.00 – 21.00

Familiebehandling

Én aften ugentligt fra 17.00 – 20.00

Abstinensbehandling for kokainmisbrugere

Hvis man har taget kokain jævnligt i en længere periode, kan man få abstinenssymptomer, når man holder op.

Abstinenssymptomer viser sig blandt ved:

 • Voldsom stoftrang.
 • Depression eller nedtrykthed.
 • Irritation og opfarenhed.
 • Træthed og manglende overskud.
 • Tankemylder.
 • Vrangforestillinger.
 • Følelser af opgivenhed.
 • Generelt ubehag.

Abstinenserne efter kokainafhængighed varer typisk nogle uger. I den første fase af behandlingen for kokainmisbrug, kan der være behov for udskrivning af abstinensdæmpende medicin.

Oftest er det hensigtsmæssigt, at man i abstinensperioden indskrives i vores døgnbehandling, hvor man tilses af både læge og sygeplejerske under afgiftningen. Uden den rette behandling kan abstinensfasen være præget af et stort ubehag, og derfor er risikoen for tilbagefald størst i netop denne periode.

Behandling som en kombination af døgn- og ambulant behandling

Mange får det bedste resultat, når behandlingen af kokainmisbrug består af en kombination af både døgn- og ambulant behandling.

En del kokainmisbrugere har behov for at komme væk fra deres dagligdag og omgangskreds i en periode, så de har ro til at fokusere på behandlingen uden fristelser og forpligtelser.

En kombinationsbehandling består typisk af 3 – 5 ugers døgnbehandling, fulgt op af 6 – 8 ugers ambulant behandling. Døgnbehandlingen foregår hos Dansk MisbrugsBehandlings partner, Behandlingscenter Tjele.

Under den indledende forsamtale vurderer vi sammen misbrugets omfang og karakter, og vi vil give vores anbefaling til den rette behandling.

behandling af kokainmisbrug handler om at få mere livskvalitet

Behandling af kokainmisbrug handler også om at lære at skabe en ny livskvalitet, så livet uden kokain opleves som en gevinst og ikke et tab.

Hjælp til at etablere en hverdag uden kokainmisbrug

Efter endt døgnbehandling overgår man til den ambulante behandling, hvor man får hjælp og støtte til at etablere en clean hverdag og lærer, hvordan man bruger de nye værktøjer, man har fået i døgnbehandlingen, i sin hverdag.

Psykiatri

Der er blandt kokainmisbrugere en overhyppighed af visse psykiatriske diagnoser såsom ADHD samt angst- og depressionslidelser. Der bliver i udredningsfasen lagt vægt på at afdække eventuelle andre problematikker, der skal tages hånd om i behandlingen, og der bliver lagt en plan for dette.

Konstateres psykiatriske diagnoser, vil Dansk MisbrugsBehandling i samarbejde med psykiater og/eller psykolog udarbejde og iværksætte en plan for behandling.

Fortrolighed og tavshedspligt

Dansk MisbrugsBehandling er ikke en del af den offentlige behandling, og der sker ingen offentlig registrering af vores deltagere.

Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt over for 3. part. Der går kun oplysninger ”ud af huset”, hvis deltager med sin underskrift har givet tilladelse til dette.

Endvidere underskriver alle deltagere en erklæring om tavshedspligt, det vil sige,  at al information om deltagere, man møder i behandlingen, er fortrolig og ikke må videregives til 3. part.

Brug af sundhedsforsikring

Hvis behandlingen af kokainmisbrug finansieres vha. en sundhedsforsikring, er dette fortroligt – både forsikringsselskab og Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt over for arbejdsgiver.

Det betyder, at selvom det er arbejdsgiver, der har udtaget forsikringen, så bliver arbejdspladsen kun informeret om behandlingen, hvis man selv ønsker det.

Professionel rådgivning

Dansk MisbrugsBehandlings afvænning af kokainmisbrug forestås af specialuddannede og certificerede misbrugsrådgivere – med mange års erfaring inden for misbrugsbehandling.

Alle behandlere har selv personlig erfaring med misbrug. Det betyder, at alle behandlere selv har stået i samme situation som vores deltagere, vi taler samme sprog, og der er ingen ”moralsk løftede pegefingre”.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.