alkoholbehandling samtale med rådgiver

Alkoholbehandling – skal man vælge døgnbehandling eller ambulant behandling?

Når man har besluttet sig for at gå i behandling for alkoholmisbrug, må man nøje overveje, hvorvidt alkohol døgnbehandling eller ambulant alkoholbehandling er den rigtige løsning.

Man kan ikke generalisere, og sige at den ene behandlingsform er bedre end den anden – nogle misbrugere profitere bedst af døgnbehandling, hvor andre får det bedste resultat i den ambulante alkoholbehandling.
Det gælder om at matche behandlingen til den enkeltes behov.

Generelt kan man dog sige, at den ambulante alkoholbehandling henvender sig til de mere ressourcestærke misbrugere, hvor de, der er mere belastede af deres misbrug af alkohol, har bedst udbytte af alkohol døgnbehandling.

Døgnbehandling alkoholmisbrug

Styrken ved alkohol døgnbehandling er, at man har ro til at koncentrere sig om sin behandling, uden at skulle tænke på dagligdagens forpligtelser. Samtidig har man tid til at restituere, både fysisk og psykisk, efter et længere alkoholmisbrug, og man har læger, sygeplejersker og  psykiater som en del af det daglige behandlingsteam.

Der er også familier, der har brug ro i en periode, hvor misbrugeren er i døgnbehandling, efter en opslidende tid med misbrug af alkohol – hvor de pårørende har chancen for at finde sig selv igen.

En alkohol døgnbehandling varer typisk 4 uger – men kan forlænges efter behov, hvorefter der er 6 måneders efterbehandling, og familiebehandling til de pårørende.

Døgnbehandling af alkoholmisbrug – abstinensbehandling

Har man brug for abstinensbehandling som en del af sin alkoholbehandling, anbefaler vi, at dette foregår som døgnbehandling. På grundlag af en lægelig undersøgelse, vil der blive lagt en plan for abstinensbehandlingen, hvor man vil blive fulgt af læge og sygeplejerske, indtil abstinenstilstanden er færdigbehandlet. Herefter kan behandlingen fortsætte som enten døgn- eller ambulant behandling.

Ambulant behandling alkoholmisbrug

Styrken i ambulant behandling for alkoholmisbrug er, at man forbliver i den virkelighed og dagligdag, hvor problemet skal løses.

Det betyder, at man får hjælp og støtte til at foretage de fornødne forandringer i sin dagligdag, mens behandlingen står på. Man får således trænet strategier for, hvordan man begår sig i situationer, hvor der drikkes alkohol. Man finder ud af hvilke situationer i dagligdagen, der udløser drikketrang, og hvordan man håndterer trangen til alkohol, når den melder sig. I den ambulante alkoholbehandling øver man sig i den virkelige verden, og lærer at svømme mens man er i vandet så at sige.

Ambulant alkoholbehandling – en mindre indgriben i dagligdagen

Mange vælger ambulant alkoholbehandling, fordi det giver mulighed for, at man kan passe sit arbejde, mens behandlingen står på.

På Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding tilbyder vi behandling uden for normal arbejdstid, således at det muligt at passe et arbejde, mens man deltager i alkoholbehandlingen.

Ambulant alkoholbehandling – en effektiv behandlingsform

Efter mange brudte løfter om at holde igen med drikkeriet, har mange pårørende en frygt for, hvorvidt alkoholikeren snyder og pjækker og ikke passer sin behandling, hvis den foregår ambulant.
Det paradoksale er dog, at alkoholikere generelt er glade for at gå i behandling – modsat af hvad de selv tror inden behandlingsstart.

Hos Dansk MisbrugsBehandling er der en gennemførelsesprocent på over 95 % i primærbehandling og på ca. 85 % i det samlede 8 måneders behandlingsforløb.

Kombinationsbehandling – det bedste af begge verdener

Det er også muligt at kombinere alkohol døgnbehandling med et ambulant behandlingsforløb, hvor man starter sin behandling i døgnbehandling, og følger op med et ambulant forløb, når man kommer hjem.

 • I døgnbehandling kan man foretage en lægelig tilrettelagt abstinensbehandling, hvis man har behov for dette, hvor man får ro og tid til at komme ovenpå igen efter sit alkoholmisbrug.
 • I døgnbehandlingen lærer man de grundlæggende strategier for ædruelighed, mens man har tid og ro til fordybelse.
 • I det ambulante opfølgningsforløb, lærer man så hvordan man omsætter den nye viden til praksis – og implementerer de nye strategier i sin dagligdag,
 • En kombinationsbehandling indeholder det bedste af begge verdener og er den absolut mest effektive behandlingsform af alle.

Kriterier for ambulant behandling af alkoholmisbrug:

 • At alkoholikeren har et ædrueligt netværk.
 • At alkoholikeren har en struktur i sin dagligdag.
 • At alkoholikeren ikke har behov for løbende lægefaglig behandling.
 • At alkoholikeren har en bolig.
 • Størstedelen af ambulante klienter har både familie og arbejde.

Fordele ved ambulant behandling af alkoholmisbrug:

 • Man får støtte og hjælp til at løse problemerne i sin dagligdag, mens de står på.
 • Man lærer, hvordan man begår sig med andre, der drikker alkohol.
 • Man kan passe sit arbejde – helt eller delvist mens man deltager i alkoholbehandlingen.
 • Man er selv herre over, hvem der får at vide, at man deltager i alkoholbehandling.
 • Pårørende inddrages i behandlingen, og familien støttes samlet i behandlingsforløbet.

Kriterier for døgnbehandling af alkoholmisbrug:

 • At alkoholikeren har behov for en periode væk fra sin dagligdag.
 • At alkoholikeren har behov for abstinensbehandling.
 • At alkoholikeren tidligere har forsøgt ambulant behandling uden held.
 • At alkoholikeren har behov for lægelig og evt. psykiatrisk supervision i behandlingen.
 • At familien og alkoholikeren har behov for en tid hver for sig.

Fordele ved døgnbehandling af alkoholmisbrug:

 • Man har ro og tid til fordybelse.
 • Man skærmes fra højrisikosituationer med alkohol og eventuelle drikkevenner.
 • Man er under konstant lægeligt opsyn.
 • Man får hjælp til at skabe nye rutiner mht. søvn, kost m.m.
 • En samordnet behandling af fysisk eller psykisk sygdom.

Fordele ved kombinationsbehandling af alkoholmisbrug:

 • Man får hjælp til skabe en ædru dagligdag efter endt døgnbehandling.
 • Man får støtte i den første svære tid som ”ny ædru”.
 • Man får ro til at komme sig efter et misbrug – og derefter hjælp til oversætte den nye viden til handling.
 • Man står ikke alene efter, at døgnbehandlingen er afsluttet.
 • Man har et sikkerhedsnet, hvis uheldet skulle være ude og man tager tilbagefald efter endt døgnbehandling.

Som nævnt ovenfor, kan man ikke generelt sige, at døgnbehandling er bedre end ambulant alkoholbehandling – eller omvendt. Det kommer an på den enkelte klients behov og valget må bero på en personlig udredning og vurdering.

Hos Dansk MisbrugsBehandling kan du bestille tid til en udredende samtale, hvor vi vil give dig vores vurdering af, hvilken behandling der bedst matcher dit behandlingsbehov – om det er ambulant- døgn- eller kombinationsbehandling.

Kontakt os på tlf. 70100303 – vi svarer alle dage.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.