alkoholfamilie diskuterer

Alle hader ordet alkoholiker

Ordet alkoholiker giver de fleste associationer om ”bumsen på bænken”, ”drankere” og social deroute. Derfor værger de fleste sig for at kalde sig selv alkoholiker, selv om man har udviklet klare symptomer på alkoholisme. Med andre ord synes de fleste, at det er et kæmpe nederlag at kalde sig selv alkoholiker – selv om alle symptomerne herpå er til stede.

Det er vigtigt at forstå, at når vi i behandling bruger ordet alkoholiker, er det som en benævnelse for personer, der har udviklet alkoholisme, (som har sine helt egne veldefinerede specifikke symptomer) lige som man benævner en person, der lider af allergi for allergiker, eller en der lider af sukkersyge for diabetiker.

Ordet alkoholiker siger således ikke noget om personens sociale status, uddannelsesniveau, indkomst, opvækst men er udelukkende en betegnelse for en person, der har udviklet klare symptomer på alkoholafhængighed.

Alkoholiker? Symptomer på alkoholisme

Her er en række symptomer som alkoholikere typisk oplever. Symptomerne kan variere fra person til person og man behøver nødvendigvis ikke at have alle nedenstående symptomer, men har man bare 4 – 5 af nedenstående symptomer har man sandsynligvis udviklet alkoholisme, og er – hvor ubehageligt ordet end er – alkoholiker.

 • Skænderier i familien

  De fleste alkoholikere forstår ikke familien, når de gør personen opmærksom på, hvor ubehageligt de oplever drikkeriet, og benægter problemets omfang og konsekvenser. At personen således slet ikke er lydhør overfor familien, er et klassisk symptom på alkoholisme.

 • Drikker alkohol i det skjulte

  Mange alkoholikere gemmer alkohol i hus eller have, drikker alkohol på vej hjem fra arbejde eller når vedkommende går ærinder.

 • Brudte løfter om at nedsætte sit alkoholforbrug

  Det er et markant symptom på alkoholisme, at personen til tider – og ofte oprigtigt – afgiver løfter om at nedsætte sit alkoholforbrug, for kort tid efter at bryde disse.

 • Bliver irriteret eller aggressiv når talen falder på alkohol

  En alkoholiker bliver ofte ilde berørt når familie eller andre påtaler personens alkoholforbrug, og forsvarer sig ofte aggressivt og vredt.

 • Udvikler faste drikkevaner

  Mange alkoholikere udvikler bestemte drikkevaner, hvor man indtager alkohol på bestemte tidspunkter, f. eks. lige efter arbejde, under madlavningen og lignende

 • Blackouts

  Det er et symptom på alkoholisme, når personen ikke kan huske begivenheder fra aftenen før, hvor vedkommende var beruset.

 • Toleranceøgning

  Kroppen vænner sig til et stort alkoholindtag, og derfor kan alkoholikere typisk drikke større mængder alkohol end andre.

 • Kontroltab

  Et af alkoholismens sikreste symptomer er kontroltab, hvilket betyder, at personen ikke magter at stoppe igen når han eller hun har fået de første drinks – og derfor drikker sig endog meget beruset. Alkoholikere der lider af voldsomt kontroltab, udvikler sig ofte til periodedrikkere, populært kaldet kvartalsdrankere, hvor perioder af afholdenhed efterfølges af perioder med helt ukontrollabelt drikkeri.

 • Drikker de første drinks hurtigt

  Det er et tegn på alkoholisme, når man drikker hurtigt for at opnå alkoholens afslappende og beroligende virkning

 • Drikker alkohol alene

  Ca. 80 % af alkoholikere er alenedrikkere. Dvs. at drikkeriet ikke længere er et socialt fænomen, men et personligt oplevet behov for alkoholens afslappende virkning. Faktisk er mange alkoholikere meget påpasselige med ikke at drikke for meget, når de er sammen med andre.

 • Ændrer adfærd under indflydelse af alkohol

  Mange (men ikke alle) alkoholikere bliver aggressive eller ubehagelige over for andre under beruselse, dvs. der sker et personlighedsskift når personen er under indflydelse af alkohol

 • Drikker alkohol for at dulme ubehagelige følelser

  Det er et markant symptom på alkoholisme at man bruger alkohol som beroligende middel mod nervøsitet, rastløshed, bekymring, stress m.m.

Alkohol skaber problemer i familien, socialt eller på arbejdspladsen

Det er et symptom på alkoholafhængighed, når alkoholforbruget skaber problemer i familien, socialt eller på arbejdspladsen, uden at personen evner at ændre sine alkoholvaner, således at problemerne løses.

Som nævnt ovenfor, behøver man ikke have oplevet samtlige af ovenstående symptomer – men genkender man bare 4 – 5 har man sandsynligvis udviklet alkoholisme – og derfor et behandlingskrævende alkoholproblem.

Et gammelt slogan siger: Det er ikke en skam at være alkoholiker – men det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Kontakt Dansk MisbrugsBehandling for råd og vejledning

Så har du, eller en du holder af, udviklet flere af ovenstående symptomer, så kontakt os i dag på
tlf. 78 75 22 58 for en afklarende samtale, som er gratis, uforpligtende og fortrolig. Dansk MisbrugsBehandling har afdelinger i hele landet – fra København til Odense, Aarhus, Aalborg og Kolding.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.