Hvornår er man afhængig af kokain?

Til forskel fra afhængighed af f. eks. alkohol eller medicin er det de færreste der har et misbrug af kokain, der bruger stoffet kokain dagligt. Vedkommende, der har et misbrug, har derfor ofte svært ved at indse deres kokainafhængighed.

Kokain er blandt de allermest afhængighedsskabende stoffer eller rusmidler og har alvorlige bivirkninger. Som oftest er der ikke tale om en alvorlig fysisk afhængighed af kokain, men derimod er den psykiske kokainafhængighed ved et misbrug meget stærk.


 

Kokainafhængighed

De fleste personer med et misbrug af kokain eller stoffer som amfetamin oplever alvorlige psykiske og sociale konsekvenser efter kort tids misbrug af kokain, det vil sige problemer i forhold til familie og venner, arbejdsplads, økonomi m. m.

Personer med et misbrug oplever et periodevist forbrug af kokain, hvor dage med indtagelse efterfølges af en periode, hvor man oplever kokain bivirkninger og føler sig bange, rastløs, irriteret og paranoid.

Mange med kokainafhængighed oplever også de negative virkninger ved kokain – de bliver med tiden paranoide, isolerede og deprimerede, og ødelægger forholdet til familie og venner pg.a. deres afhængighed af kokain.


 

Kokain og blandingsmisbrug

For at undgå den rastløse og angstprægede tilstand, kombinerer mange med kokainafhængighed deres indtag med andre stoffer, der virker beroligende på centralnervesystemet og hjernen – som for eksempel alkohol eller nervemedicin – og udvikler hermed et blandingsmisbrug af forskellige stoffer oven i det allerede opbyggede misbrug af kokain.


 

Hvornår har man et misbrug af kokain?

Det er vigtigt at forstå, at for folk med et amfetamin eller kokain misbrug, gælder det, at der sjældent er tale om en egentlig fysisk afhængighed af euforiserende stoffer – men derimod en meget stærk psykisk kokainafhængighed

I den officielle diagnose for kokain misbrug indgår følgende symptomer:

Kokain misbrug

Er du kokainafhængig?

 1. Trang til stoffet (craving) – dvs. en trang til kokain der er stærkere end viljestyrken.
 2. Kontroltab – indtagelsen af en beskeden mængde af kokain giver nedsat kontrol med det efterfølgende – typisk en helt uimodståelig trang til mere.
 3. Abstinenssymptomer efter indtagelse af kokain – typisk uro, rastløshed, frygt og paranoia.
 4. Udvikling af tolerance overfor kokain – at personer med et misbrug over tid kræver større og større mængder kokain for at fremkalde den samme virkning af kokainen.
 5. Det at have et kokain misbrug indtager en dominerende rolle i tilværelsen, og brugen af kokain medfører problemer med familie, arbejde, venner m.m.
 6. Fortsat kokain misbrug på trods af erkendte skadesvirkninger – dvs. en manglende evne til at stoppe misbruget, selv om der er tydelige negative konsekvenser og bivirkninger af brugen af kokain.

Hvis du har haft tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder, har du udviklet et misbrug af kokain – og din tilstand kræver professionel behandling og kokain afvænning.


Samtidig er der ud over disse symptomer en del fænomener, der tyder på misbrug af kokain – eller andre stoffer som crack og amfetamin. Personer der er afhængige af kokain vil ofte:

 • Lyve ofte for partner, venner og andre
 • Udvikle et hemmeligt liv, som kun andre med det samme kokain misbrug kender til
 • Drikke meget store mængder alkohol i forbindelse med det forestående brug af kokain.
 • Føle sig fuldstændigt ødelagt dagen efter indtagelse pg.a. kokains bivirkninger – med uro, rastløshed, skam, frygt og paranoia over egen kokainafhængighed
 • Ikke magte dagligdagens forpligtelser i dagene efter indtagelsen af kokain
 • Beslutte sig gentagne gange for at stoppe sit misbrug af kokain eller skære ned – uden held
 • At når trangen opstår, synes den helt uimodståelig – og man er villig til næsten alt for at få fat i stoffet
 • Foretage sig ting under indtagelsen af kokain, som bryder egne værdinormer – som for eksempel utroskab
 • Problemer med nære pårørende – som ikke selv har et misbrug af kokain

 

Kender du til flere af ovenstående fænomener har du sandsynligvis et alvorligt og behandlingskrævende misbrug af kokain.

Og husk: Det er bedst at gribe ind så tidligt som muligt – alle afhængighedsproblemer bliver værre med tiden, og det gælder også afhængighed af kokain.


Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi gode muligheder for at hjælpe dig ud af dit misbrug af kokain og vi behandler årligt en lang række danskere med kokainafhængighed.

Vi tilbyder ambulant behandling for misbrug af kokain og andre stoffer som amfetamin og crack på dag- og aftenhold i både Aalborg, Aarhus, København, Odense og Kolding. Det er således muligt at gå i behandling for din afhængighed af kokain samtidig med, at du bor hjemme og passer dit job.

 

Ring og få en uforpligtende snak om misbrug af kokain  og mulig behandling på tlf. 70 10 03 03.

Læs mere her, hvis du selv eller en pårørende har et kokainmisbrug

Der er lukket for kommentarer.