hash

Alkoholbehandling medarbejder – Virksomhed

Har din virksomhed en medarbejder, der har udviklet alkoholmisbrug?

Så lad Dansk MisbrugsBehandling hjælpe med en professionel og respektfuld løsning.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant alkoholbehandling, hvor medarbejderen kan forblive hjemme og passe sit arbejde helt eller delvist, mens behandlingen står på. Vi har behandlingscentre i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding.

Hvor der er behov for døgn- eller kombinationsbehandling henviser Dansk MisbrugsBehandling til dette hos Danmarks førende døgnbehandlingscentre.

Konfrontation

At konfrontere en medarbejder med sit alkoholproblem, og forlange at han eller hun går i alkoholbehandling, er grænseoverskridende for de fleste ledere.

Frygten for at tage fejl og uretmæssigt ”anklage” en medarbejder for at have et alkoholproblem, holder mange ledere tilbage fra at gribe ind. Men al erfaring siger, at når et alkoholproblem bliver synligt på arbejdspladsen, har det været et problem i familien i en årrække. Arbejdspladsen er det sidste sted, man ønsker, at et alkoholproblem bliver kendt. Er der røg, er der ild – det kan man godt gå ud fra!

 

Intervention – kunsten at hjælpe en person, der ikke ønsker hjælp!

Udfordringen ved at lave en intervention er, at når man konfronterer en medarbejder med sit misbrug, vil han eller hun ofte bagatellisere problemets omfang og komme med (mere eller mindre fantasifulde) forklaringer på, hvorfor han eller hun har lugtet af alkohol, hvorfor der er et højt sygefravær, hvorfor arbejdspræstationen har været svingende osv.

Det er flovt at blive konfronteret med et alkoholmisbrug på sin arbejdsplads. Det må man acceptere, og derfor er den typiske ”automatreaktion” ofte benægtelse og bortforklaringer.

Intervention er således kunsten at hjælpe en person – der ikke ønsker hjælp!

 


God forberedelse er alfa og omega for en succesfuld konfrontation.

Det er umådeligt vigtigt, at en intervention gribes rigtigt og professionelt an fra starten, og vi anbefaler, at I kontakter os hos Dansk MisbrugsBehandling, for en snak om, hvordan I bedst håndterer medarbejderens alkoholproblem.

Dansk MisbrugsBehandling kan være behjælpelig med:

  • Forberedelse af intervention/konfrontation
  • Udredning af graden af medarbejderens misbrug
  • Vurdering af behandlingsbehov – ambulant eller døgnbehandling
  • Udarbejde plan for misbrugsbehandling
  • Udfærdigelse af behandlingskontrakt
  • Varetage behandling af alkoholmisbrug/ludomani/stofmisbrug
  • Udfærdige rapporteringsaftale til afrapportering mellem behandling og virksomhed
  • Lægge plan for opfølgning dvs. plan for afholdelse af evalueringsmøder mellem klient, behandling og virksomhed

Det er også muligt at få besøg på virksomheden af en af vore erfarne virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med både planlægning og udførelsen af den forestående intervention.

 


Kontakt os alle dage på 70 10 03 03 eller på mail: info@DanskMisbrugsBehandling.dk

 

Comments are closed.