Barn af alkoholiker

Når man vokser op i en familie med alkoholisme – eller andre misbrug – præges man af den utryghed, som misbruget medfører.

Børn af alkoholikere udvikler typisk bestemte personlighedstræk, der følger en med ind i voksenlivet, medmindre man får bearbejdet disse.

Selvfølgelig er der forskel på, hvor meget børn påvirkes af en opvækst med misbrug.

Graden af misbrug, familiens evne til at bevare struktur og forudsigelighed og barnets naturlige robusthed, er alle af betydning for, i hvor høj grad barnet præges af en forældres alkoholisme.

Alligevel er der bestemte personlighedstræk, der ofte går igen hos børn af alkoholikere.

Når man vokser op med alkoholmisbrug, sætter det spor langt ind i voksenlivet.

“Voksne børn af aloholikere har det ofte svært med nære relationer – også som voksne.”

Gratis hjælp til børn og unge under 25, der er vokset op med misbrug bl.a. gennem De små skuldre

Dansk MisbrugsBehandling har nu – i samarbejde med Behandlingscenter Tjele – mulighed for at tilbyde gratis gruppeforløb og individuelle samtaler i Aarhus til børn og unge som er vokset op med misbrug.

Ring på tlf. 70 10 03 03 og hør nærmere.


Typiske karaktertræk for børn af alkoholikere:

• Har ofte et lavt selvværd

• Er gode til at drage omsorg for andre – men mindre gode til at drage omsorg for sig selv

• Er meget selvkritiske – og tåler dårligt kritik fra andre

• Har svært ved at føle sig elsket

• Har problemer i nære forhold

• Bliver ofte overansvarlige – eller uansvarlige

• Oplever ofte en følelse af ensomhed – selv når de er sammen med andre

Som nævnet formes sådanne karaktertræk typisk i en opvækst med alkoholisme, men forbliver en del af ens personlighed som voksen – medmindre man får bearbejdet disse.


Hjælp til børn af alkoholikere:

Ud over alkoholbehandlingens familieprogram, tilbyder Dansk MisbrugsBehandling grupper for børn af alkoholikere. Det drejer sig om:

• Børnegrupper – for børn mellem 8 og 12 år

• Teenagegrupper – for teenagere mellem 13 og 19 år

• Voksengrupper – for voksne, der er vokset op med alkoholisme

Deltagelse i pårørendegrupper – ud over den til behandlingen hørende familiebehandling – foretages som tilkøb til behandlingen.


På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte gruppeforløb – og har du spørgsmål til behandlingen for børn af alkoholikere, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 10 03 03


Comments are closed.