Behandling af hashmisbrug

Stop med at ryge hash med effektiv og ambulant hashafvænning hos Dansk MisbrugsBehandling. Behandling af hashmisbrug finder sted på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding. Behandlingen foregår 3 gange ugentligt uden for normal arbejdstid, så du kan bo hjemme og passe arbejde eller studier, mens behandlingen af din hashafhængighed står på.


Sådan foregår behandlingen af hashmisbrug

Behandlingen for hashmisbrug består af:

   • Forsamtale – udredning – et møde af ca. 1½ times varighed
   • Primærbehandling – 3 møder ugentligt i 12 uger
   • Efterbehandling – 1 møde hver 14. dag i 6 måneder
   • Familiebehandling til nære pårørende – 1 møde ugentligt i 5 uger

Hos Dansk MisbrugsBehandling foregår behandling for hashmisbrug i mindre grupper på 6 – 8 deltagere. Grupperne ledes af professionelt uddannede misbrugsrådgivere med mange års erfaring i at hjælpe folk til at stoppe med at ryge hash.


Forsamtale inden hashafvænning

Vores behandling for hashmisbrug starter med en forsamtale, hvor vi afdækker dit misbrugs omfang og karakter. Samtidig udreder vi sammen, hvilke arbejdspunkter du har i din behandling.

Har du pårørende, der er berørt af dit misbrug (familie, partner, ægtefælle eller andre), er det hensigtsmæssigt, at de også deltager i forsamtalen – sådan at de også kan få svar på deres spørgsmål og får at vide, hvordan dit forløb med afvænning af hash vil foregå.

Ved forsamtalen fastlægger vi dit behandlingsforløb, og herefter er du klar til at starte din egentlige behandling for hashmisbrug.


Primærbehandling – stop med at ryge hash

Ryger joint. Misbrug. Hash

Få professionel hjælp til at komme ud af dit hashmisbrug

Primærbehandlingen består af 3 møder ugentligt i 12 uger. Behandlingen indeholder:

   • Gruppesamtaler og terapi
   • Undervisning og foredrag om at være afhængig af hash
   • Individuelle samtaler med din rådgiver
   • Opgaver og hjemmearbejde
   • Introduktion til selvhjælpsgrupper

I primærbehandlingen lærer du at forstå de underliggende mekanismer i dit misbrug og hashafhængighed. Du udvikler strategier til problemløsning, så du lærer at løse dine problemer i stedet for at flygte fra dem, og du får indblik i, hvilken livsstil der er nødvendig, for at du kommer ud af dit hashmisbrug og holder dig clean.


Efterbehandling – efter din hashafvænning

Primærbehandlingen følges op af 6 måneders efterbehandling á ét møde hver 14. dag.

Efterbehandlingen efter din hashafvænning består af:

   • Gruppesamtaler og terapi
   • Undervisning og foredrag
   • Individuelle samtaler med din rådgiver

I efterbehandlingen får du støtte til at fastholde den nye livsstil og dit stop med at ryge hash, og fortsat gøre brug af de værktøjer og redskaber du udviklede i primærbehandlingen.


Familiebehandling – pårørende til personer med et hashmisbrug

Familiebehandlingen henvender sig til nære pårørende til hashmisbrugeren.

Behandlingen består af 1 møde ugentligt i 5 uger evt. sammen med andre pårørende. Misbrugeren selv deltager ikke i familiebehandlingen.

I familiebehandlingen taler vi om, hvordan det, at en pårørende er afhængig af hash, har påvirket hele familien, om typiske misbrugsmønstre i familien og om, hvordan man som pårørende bedst forholder sig til misbrugerens nye liv som clean.

Familiebehandlingen i forbindelse med vores behandling af hashmisbrug består af foredrag og gruppesamtaler og ledes af en misbrugsterapeut med speciale i pårørendeproblematikker.


Den første tid i hashafvænning

Hvis man har røget hash jævnligt i en længere periode, kan der forekomme abstinenssymptomer, når man vil stoppe med hashmisbruget.

Abstinenssymptomer kan være:

   • Nattesved
   • Urolig søvn – evt. med voldsomme drømme og mareridt
   • Muskelsmerter
   • Hovedpine
   • Irritation og opfarenhed
   • Manglende evne til at overskue sin situation og træffe beslutninger
   • Følelser af håbløshed

Abstinenserne efter hashafhængighed varer typisk 14 dage, og klinger så af over de følgende 2 uger. Når du stopper med at ryge hash, kan der i den første abstinensperiode muligvis være behov for udskrivning af abstinensdæmpende medicin.


Behandlingstider i vores klinik for hashafvænning:

Behandling af hashmisbrug foregår på Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding.

Der er løbende indskrivning, så det er muligt at starte behandling af hashmisbrug med dags varsel.

Behandlingstiderne for den primære hashafvænning er:

MandagOnsdagFredag
Aftenhold17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 18.30

 

På vores behandlingscenter i København er der desuden mulighed for at deltage i behandlingen af hashmisbrug i dagtimerne.

MandagOnsdagFredag
Daghold København9.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.00

Behandling af hashmisbrug – priser

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal derfor selv finansiere sin behandling af hashmisbrug.

Du kan læse mere om priser og muligheder for finansiering af behandling af hashmisbrug her

Er du dækket af en sundhedsforsikring (med dækning af misbrugsbehandling), kan denne finansiere din behandling. Dansk MisbrugsBehandling er godkendt af samtlige udbydere af sundhedsforsikringer.

Selv om det er din arbejdsgiver, der har tegnet en eventuel sundhedsforsikring, er brugen af den fortrolig. Dvs. du kan benytte din sundhedsforsikring til behandling af hashmisbrug, uden at din arbejdsgiver bliver informeret om behandlingen.


Kontakt Dansk MisbrugsBehandling

Har du udviklet et misbrug af hash, eller er du pårørende til en, der er afhængig af hash, er du velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling og få en snak med en af vores dygtige rådgivere.

Tlf. 70 10 03 03 alle dage mellem 8 – 22

Al henvendelse er fortrolig og uforpligtende.

Comments are closed.